Mette Marcusdatter (1684 - 1744)

222 af 256 - Mette Marcusdatter

bliver nok født i Follerup Mølle, og Mette Marcusdatter er en datter af Marcus Bertelsen og Karen Nielsdatter, der på samme tidspunkt også har Gammelby Mølle i Pjedsted sogn. Da Marcus Bertelsen køber jorden Hummelgaard Kær i 1675, bor familien på Follerup Mølle, og i markbogen for 1683 angives, at Marcus Bertelsen har Follerup Mølle, så da bor familien stadigvæk på denne mølle. Ifølge angivelsen, da hun dør, er hun født i januar 1684. Med årstallet 1684 er vi før kirkebøgernes tid, men hvis dette er sandt, er hendes farfar således Bertel Marcussen, der havde Gudsø Mølle fra 1641 til 1662. Mette Marcusdatters mor, Karen Nielsdatter, gifter sig igen i 1688 med Hans Madsen, så Mettes far, Marcus Bertelsen dør nok omkring 1687, hvor Mette kun er 3 til 4 år gammel. Hans Madsen nævnes sidste gang i 1697, hvorefter han nok dør. Mette Marcusdatter flytter dog med familien til Gammelby mølle senere hen, men det vides ikke, om det er under hendes far eller stedfar.

Mette Marcusdatter bliver ikke konfirmeret, idet konfirmationer endnu ikke er kommet til Danmark, da hun har den rette alder. 


Tirsdag den 4. december 1708 sælges
Møllersminde , der i dag hedder Pjedstedgaard, til Rasmus Pedersen Møller af Brøndsted Mølle, og det er nok allerede fastlagt på dette tidspunkt, at hans hustru skal være Mette Marcusdatter af Gammelby Mølle.

Mette Marcusdatter bliver viet til Rasmus Pedersen Møller i Pjedsted kirke torsdag den 13. juni 1709, og han bliver jo efterfølgende sognefoged i Pjedsted. Præsten skriver:

D 13 (Junii) Copul Rasmus Pedersen og Mette Marcus datter

Mandag den 5. maj 1710 bliver Mette Marcusdatter mor til en datter, og da pigen er døbt en mandag, er det nok fødselsdagen. Da hun er døbt, skriver præsten i Pjedsted kirkebog, at pigen får navnet Karen Rasmusdatter, og hun opkaldes således efter Mettes mor, Karen Nielsdatter. Karen Rasmusdatter dør som spæd, og hun bliver begravet onsdag den 14. maj 1710 på Pjedsted kirkegård.

I slutningen af april 1711 bliver Mette Marcusdatter af Pjedsted mor til sin anden datter. Søndag den 3. maj 1711 får Mette Marcusdatter nemlig døbt endnu en datter i Pjedsted kirke, og hun bliver opkaldt efter storesøsteren, der døde, dvs. Karen. Datteren Karen Rasmusdatter bliver knap 4 år gammel, og hun dør og bliver begravet søndag den 20. januar 1715.


Mette Marcusdatter bliver mor til sin første søn i 1714, og denne bliver døbt Peder Rasmussen Møller i Pjedsted kirke. Drengen bliver således opkaldt efter Mettes svigerfar, Peder Jensen af Brøndsted Mølle. Peder Rasmussen Møller overtager som voksen Pjedstedgaard, som han har indtil sin død lidt før den 16. juni 1772, hvor der holdes skifte efter ham. Selve skiftet er meget langt og viser, at det på sin tid har været en megastor gård med fyldte stuer, stalde og lader.
 

Mette Marcusdatters datter, Karen Rasmusdatter, dør altså midt i januar 1715, hvor hun endnu ikke er fyldt 4 år.

Mette Marcusdatter bliver mor til datteren Maren Rasmusdatter i Pjedsted i begyndelsen af 1716, og heller ikke her angives faddere. Maren Rasmusdatter bliver den 6. august 1737 gift med Niels Andersen af Gårslev, og familien bosætter sig vist nok i Bredstrup, hvor han bliver sognefoged som sin svigerfar. Faren, Rasmus Pedersen Møller, er hendes forlover, mens H. H. Amletzboe er den anden forlover. I 1751 begærer Niels Andersen af Bredstrup sammen med Marcus Rasmussen af Viuf og Peder Rasmussen Møller af Pjedsted skøde på Møllersminde til fordel for broren Peder.

Mette Marcusdatter bliver i stamtræet mor til Marcus Rasmussen, som fødes på gården Møllersminde i Pjedsted sogn og døbes tirsdag den 11. april 1719.

Søndag den 23. april 1719 står Rasmus Møllers hustru, Mette Marcusdatter, som gudmoder i Pjedsted kirke til Maren Nielsdatter, der er datter af Niels Jensen. Præsten skriver:

D= 23 døbt i Piedsted Niels Jensens Datter nome Maren baaret af Rasmus Møllers Kone

Gammelby Mølle, som den ser ud i 2012. Denne version af møllen er dog lidt yngre, end da Mette blev født der.

Mette Marcusdatter efter 1720

Den 4. april 1723 står Mette Marcusdatter gudmor til Morthen Smeds datter på Sønderskovgaard i Pjedsted, og den lille pige døbes vist nok Kirsten Mortensdatter. I denne periode angiver præsten ikke, hvem der er faddere til børnene.

Igen søndag den 23. april 1724 står Mette Marcusdatter gudmoder i Pjedsted kirke. Drengen døbes Jeppe Pedersen Lochemand, og hans far hedder Peder Lochemand. Mette beskrives da som Mette Møllers. En søn Peder Lochemand dør kort efter dåben og begraves fra kirken den 7. maj 1724. Mette Marcusdatters tilknytning til Gammelby Mølle ses i denne sammenhæng, da Lochemand hedder sådan, fordi familien bor på Gammelby Lykke, der er et boel i Gammelby.

Torsdag den 3. august 1724 er der begravelse af Mette Marcusdatters mor, Karen Nielsdatter, der jo var gift med hendes svoger. Præsten skriver, at Karen var hustru til Jens Møller, der er storebror til hendes ægtemand.

Søndag den 10. december 1724 står Mette Marcusdatter igen gudmor i Pjedsted kirke. Drengen døbes Jørgen Davidsen, og hans far hedder David Berthelsen. [dette kunne sagtens være en fætter til Mette]

Onsdag den 7. marts 1725 står Mette Marcusdatter nok engang gudmor. Tyge Andersen Dragon har nemlig fået en søn, der døbes Anders Tygesen. 11 dage senere, søndag den 18. marts 1725,  står hun gudmor samme sted for Morthen Smed søn, der døbes Nils Morthensen (præsten har altså skrevet navnet uden e). Samme dag skriver præsten om begravelsen af Kristian Bagers karl som faldt og døde dagen efter hos Sognefogden Rasmus Pedersen.

Tirsdag den 10. juli 1725 er der en sag i Tingbogen, hvor Mette Markusdatter er involveret. Der skrives:

Markus Hansen af Bredstrup ctr. skovfoged Niels Hansen i Pjedsted. Denne erkender, at han i ubesindighed har begegnet Markus Hansen med hug og ord på landevejen ved Bredstrup Spang og frataget ham hans heste og vogn, som var læsset med træ til reparation af spanget, og henkørt vognen til Pjedsted, hvor Markus Hansens søster [er kun hendes halv-bror igennem hendes mor], Mette Markusdatter, som er gift med Rasmus Pedersen, forsøgte at få ham til at tilbagegive vognen. Dette fik ham til i samme oprør og hovedvildelse at overfalde hende med ærerørige ord. Nu beder han om forladelse. Han ved ikke andet end ærligt og godt om dem og vil betale sagsomkostningerne. Tingsvidne.

Mandag den 22. april 1726 står sognefogdens kone Mette Marcusdatter gudmor til Tyge Matzen fra gården Frydendals datter, da denne døbes Maren Tygesdatter i Pjedsted kirke. Præsten indskriver ikke, hvem der er faddere.

Søndag den 19. maj 1726 står Mette Marcusdatter igen gudmor i Pjedsted kirke. Pigebarnet døbes Maren Pedersdatter, og hendes far er Peder Lochemand. Det er altså anden gang, at Mette står gudmor for et af hans børn ude i Gammelby Lykke. Maren Pedersdatter Lochemand begraves igen den 26. juli 1726.

Søndag den 23. februar 1727 står Mette Marcusdatter gudmoder i Pjedsted kirke. Pigebarnet døbes Karen Sørensdatter, og hendes far hedder Søren Sørensen fra Rosengaard i Pjedsted. Præsten indskriver ikke, hvem der er faddere.

Den 26. december 1727 står sognefoged Rasmus Pedersen [Møller]s kone, Mette Marcusdatter, atter gudmor. Det er Morthen Smeds datter, der døbes Maren Morthensdatter i Pjedsted kirke. Præsten angiver ikke, hvem der står faddere til den lille Maren.

Søndag den 12. september 1728 er der en barnedåb i Pjedsted kirke, hvor Mette Marcusdatter står gudmor. Præsten skriver følgende om Vilhelm Simensens dåb:

December D: 12 døbt i Piedsted en Soldat Simen som ? Sognefogeden Rasmus Møllers hans Kone bar udi Hans Ebbesens huus for Kirsten Peder Jensens hans Søn nome Vilhelm, baaret af min søster datter Pernille Gönge.

Søndag den 13. marts 1729 står Mette [Marcusdatter] Møllers gudmor i Pjedsted kirke. Pigen døbes Johanne Nielsdatter Koch, og hendes far hedder Niels Koch i Pjedsted. Præsten indskriver ikke, hvem der er faddere.

Søndag den 23. oktober 1729 står Mette Marcusdatter atter gudmor. Det er Hans Nielsen fra Toldersgaard, som får en søn døbt Niels Hansen i Pjedsted kirke. Sønnen Niels Hansen får jo senere Toldersgaard. Præsten indskriver ikke, hvem der er faddere.

Mette Marcusdatters datter, Maren Rasmusdatter Møller, bliver i 1737 viet i Pjedsted kirke til en gårdmand af Bredstrup ved navn Niels Andersen.

Mette Marcusdatter står gudmor den 14. marts 1738 i Pjedsted. Det er Madtz Hansen, som har fået tvillinger. Pigen døbes Anna Madtzdatter, mens drengen døbes Hans Madtzen, og det er denne lille dreng, som Mette står gudmor for.

Mandag den 10. august 1739 står Mette Marcusdatter gudmor til en dreng fra gården Fruertofte, som døbes Hans Marcussen. Faren til drengen er Marcus Nielsen, som er gårdmand der.

Torsdag den 14. juni 1742 står Mette Marcusdatter gudmor til en dreng, der døbes Niels Jensen Würtz. Faren til Niels hedder Jens Pedersen Würtz og er rytter i den kongelige majestæts regiment. At Mette står gudmor til rytterens barn er nok et job udført som sognefogdens kone og ikke som et venskab eller familieskab, må man formode.

Mette Marcusdatter bliver altså far til 3 piger og 2 drenge, hvoraf de 2 af pigerne dør som spæd.

Mette Marcusdatter dør i juli 1744, og da hun er begravet fra Pjedsted kirke den 10. juni 1744, skriver præsten efterfølgende:

D 10 Julii Ligpredichen i Piedsted over Metthe Marcusd: gl 60 aar 6 m:

Mette Marcusdatter, som indskrevet i Pjedsted kirkebog en af de gange, hvor hun står gudmor

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...