Familien Knudsen fra Edderup i Sem sogn

Foto af tegning fra 1858, som viser torvet ved Kirkegade i det gamle gamle Mariager. Tegningen kan ses på det fantastiske museum på Kirkegade i Mariager - altid et besøg værd! Museet er den bygning lidt til venstre i billedet, hvor der er røg fra skorstenen

Familien Knudsen

Bemærk: Sem kirkebog mangler alt mellem nytårsdag 1770 [opslag 118] og den 12. maj 1771 [opslag 119] foruden alt mellem 1787 og 1791 med undtagelse af vielserne mellem 1) Christen Poulsen af Udbyneder herunder og 2) Michel Andersen og Maren Nielsdatter af Sem.

Folk fra Assens og Falslev sogn

4 p pasch 1717: Jens Tomisen af Falslev er fadder, da Hans Sørensen af Edderup får døbt datteren Berette Hansdatter.
Judica 1719: Hans Tomesen af Falslev er fadder, da Hans Sørensen af Edderup får døbt datteren Beret Hansdatter.
Kr Himmelfart 1726: Jens Thomsen [skrevet Thomisøn] og søn af Falslev er faddere, da Anders Kræmer af Edderup får døbt datteren Else Andersdatter.
17 p Trin 1735: Peder Nielsen af Falslev ? bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Sem.
Den 5. juli 1743: Niels Hansen af Falslev bliver viet i Sem kirke til Maren Christensdatter, som er datter af Christen Joensen af Edderup.

Den 24. juni 1756: Morten Nielsen af Assens i Falslev sogn er fadder, da Povel Nielsen, hvis hustru er i Edderup, får døbt datteren Gye Povelsdatter. Den lille Gye begraves 6 p Trinitatis.
2. juledag 1759: Kirsten Christensdatter og Inger Christensdatter af Falslev er faddere, da Christen Christensen Magaard af Sem får døbt sønnen Anders Christensen Magaard.
Sexagesima 1764: Hustruen til Oluf Andersen af Assens i Falslev sogn er fadder, da Søren Nielsen af Edderup får døbt sønnen Christen Sørensen.
Den 13. juni 1765: Jens Pedersen Skrædder af Assens i Falslev sogn bliver trolovet til Peder Finnesens datter, Kiersten Pedersdatter af Edderup. Parret bliver viet den 11. oktober 1765.
12 p Trin 1769: Povel Nielsen Hiulmand af Assens i Falslev sogn bliver trolovet til Anne Pedersdatter af Sem. Forlovere er Johan Rasmussen af Assens og Niels Rasmussen Brix af Sem.

Den 5. november 1769: Olle Andersen af Assens i Falslev sogn er fadder, da Peder Nielsen af Edderup i Sem sogn får døbt sønnen Søren Pedersen.

Den 28. juli 1771: Niels Hansen af Falslev er fadder, da Søren Nielsen af Edderup i Sem sogn får døbt datteren Boel Sørensdatter.
Den 13. december 1771: Niels Jensen Bøcher af Assens i Falslev sogn bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Edderup i Sem sogn, der er datter af Peder Finnesen. Parret bliver viet i Sem kirke den 3. januar 1772.
Den 29. marts 1772: Kirsten Christensdatter Magaard af Falslev er gudmor for sin bror, Laurs Christensen Magaard, da denne får døbt sønnen Jens Laursen Magaard.
15 p Trin 1779: Enkemanden Morten Nielsen af Assens i Falslev sogn bliver trolovet til enken Anne Margrethe Christensdatter af Sem. Forloverne er Peder Finnesen af Edderup og Niels A? fra Assens. Da parret bliver viet den 27. oktober, kaldes hun dog for Anne Margrethe Nielsdatter.
Den 26. december 1791: Peder Nielsen Refsbechs kone af Assens i Falslev sogn er gudmor, og Peder Nielsen er fadder, da Jens Andersen Kremer af Sem får døbt datteren Johanne Jensdatter Kremer. Del-gudmor er Sophie Christensdatter, som er datter af Christen Skrædder af Sem.
Den 6. december 1799: Enkemanden Rasmus Pedersen af Assens i Falslev sogn bliver viet til Kirstine Sørensdatter i Sem kirke.
Den 26. juni 1803: Hans Rasmussens hustru, Kirstine Nielsdatter af Assens i Falslev sogn er gudmor, da annexgårdmanden Peder Andersen og Johanne Christensdatter af Sem by får døbt sønnen Niels Christian Pedersen.
Den 26. december 1818: Pigen Karen Enevoldsdatter af Falslev sogn er del-gudmor, da hyrden Anders Enevoldsen og Karen Christensdatter af Edderup får døbt sønnen Niels Christian Andersen.


Folk fra Hem og Skrødstrup
4. søndag efter påske 1733: Mads Jensens kone af Skrødstrup er gudmor, og Mads Laustsen af Hem er fadder, da Jens Madsen af Sem får døbt datteren Ane Jensdatter.
1 p Trin 1735: I Sem er Jens Madsens far og stedmor af Skrødstrup hhv. fadder og gudmor, og Mads Jensen af Skrødstrup er fadder, da Jens Madsen får døbt datteren Anne Jensdatter.
23 p Trin 1738: Niels Christensen, Maren Jensdatter og Karen Sørensdatter af Skrødstrup er faddere, da hyrden Anders Andersen af Sem får døbt sønnen Jørgen Andersen.
Septuagesima 1739: Olle Christensen af Hem er fadder, da Niels Sørensen af Edderup får døbt sønnen Peder Nielsen.
Judica 1739: Niels Krog af Skrødstrup er fadder, da Jens Troelsen af Sem får døbt datteren Inger Jensdatter.
2 p Trin 1739: Niels Sørensen af Skrødstrup bliver trolovet til Anne Madsdatter af Sem.
9 p Trin 1740: Hustruen til Søren Møller af Hem er gudmor, da Jep Michelsen af Sem får døbt datteren Maren Jepsdatter.
Den 2. juli 1741: Niels Christensen Krog af Skrødstrup bliver begravet i Sem. Han blev 30 år gammel.
20
p Trin 1743: Maren Madsdatter af Skrødstrup er fadder, da Anders Nielsen Kræmer af Sem får døbt sønnen Niels Andersen. Anders Kræmers kones søster af Skrødstrup er gudmor.

Dca Oculi 1745: Jens Lundkier af Skrødstrup er fadder, da Anders Nielsen Kræmer af Sem får døbt datteren Johanne Andersdatter. Anders Kræmers kones søster af Skrødstrup er gudmor. En anden fadder er Peder Findesen af Edderup i Sem sogn.
Den 17. oktober 1755: Maren Lauridzdatter af Skrødstrup bliver viet til Jep Michelsen fra Sem. Parret blev trolovet i Hem sogn.
Skærtorsdag 1755: Laust Christensen af Skrødstrup bliver trolovet til Karen Andersdatter af Sem. Parret bliver viet i Sem kirke den 2. maj 1755.
2. søndag efter H3K 1757: Jens Lundkiær af Skrødstrup er fadder, da Anders Kræmer af Sem får døbt datteren Giertrud Andersdatter.
14 p Trin 1757: Christen Røystrup af Skrødstrup er fadder, da Laust Christensen af Sem får døbt sønnen Christen Lausten.
1. søndag efter påske 1758: Søren Thoersen af Hem er fadder, da Ole Nielsen Smed af Sem får døbt datteren Maren Olesdatter.
2. advent 1760: Christen Jensen Skrædder og hustru af Skrødstrup er faddere, da Christen Jensen Bierremand af Sem får døbt sønnen Jens Christensen Bierremand.
5. søndag efter påske 1761: Jens Nielsen Smed af Hem bliver trolovet til Kiersten Andersdatter af Sem.

4 p Trin 1761: Hustruen til Christen Jensen Skrædder af Skrødstrup er fadder, da Niels Rasmussen Fidler af Sem får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 9. september 1761: Jens Nielsen Smed af Hem vies til Kiersten Andersdatter i Sem kirke.
Palmesøndag 1762: Christen Reystrup af Schrøstrup står fadder, da Laust Christensen Reystrup i Sem får døbt datteren Maren Laustdatter Reystrup.

1 p Trin 1763: Christen Jensen Bierremand af Skrødstrup er fadder, da Niels Rasmussen Fidler i Sem får døbt sønnen Rasmus Nielsen.
Den 4. marts 1764: Søren Michelsen Klit af Skrødstrup, Laust Christensen i Odderhuset [i Skrødstrup] og Christen Bierremands hustru i Skrødstrup er faddere, da Anders Andersen Krog i Sem får døbt datteren Bodil Andersdatter Krog.
Den 29. juli 1764: Christen Jespersens datter af Skrødstrup møller er gudmor, da Christen Jensen Smed i Sem får døbt sønnen Jens Christensen.

Septuagesima 1773: Søren Thorsen af Hem er fadder, da Inger Christensdatter Boel får døbt sin uægte søn for Jens Jensen Bay. Udlagt barnefar er Jens Jensen Bay af Gjerlev.
Den 5. marts 1775: Christen Lassens kone i Skrødstrup står gudmor, da hyrden Mads Albrethsen får døbt datteren Anne Madsdatter. Christen Lassen står selv fadder.
Den 25. juni 1775: Andreas [Rasmussen] Schyttes kone i Odderhuuset står gudmor, og Mads Sørensen Find i Schrøstrup skouhuus står fadder, da Niels Rasmussen Fidler i Sem får døbt sønnen Olle Nielsen. Andreas Skytt dør 76 år gammel i 1791.
Den 9. november 1781: Christen Christensen Bagi af Hem er fadder, da Jesper Pedersen af Sem får døbt datteren Anne Jespersdatter.
Den 11. november 1784: Enkemand Mads Sørensen Smed af Skrødstrup bliver trolovet til Karen Jensdatter Nørgaard af Sem. Forlovere er Christen Bieregaard og Niels Klit af Skrødstrup.
Den 26. juni 1803: Christen Andersen af Skrødstrup er fadder, da annexgårdmand Peder Andersen af Sem og Johanne Christensdatter får døbt sønnen Niels Christian Pedersen. Jens Laursen og Jens Jacobsen af Sem er også faddere.
Den 10. april 1808: Ane Andersdatter, som er gift med husmand Niels Nielsen af Skrødstrup, er del-gudmor, og Niels Nielsen er selv fadder, da inderste Niels Christensen af Sem og Karen Andersdatter får døbt datteren Ane Nielsdatter.
Den 9. juni 1814: Sognefoged Peder Sparre af Hem sogn er forlover, da ungkarl Peder Axelsen af Sem bliver trolovet til Christiane Madsdatter, som er enke efter gårdmand Mads Madsen af Sem.
Den 16. november 1844: Ungkarl Andreas Sørensen af Skrødstrup bliver viet til Ane Pedersdatter af Sem. Forlovere er husmand Peder Axelsen af Sem og husmand Søren Sørensen af Skrødstrup.
Den 16. december 1848: Gårdmand Christen Sørensen Vase af Hem er den ene forlover, da soldat Hans Christian Jensen af Sem bliver viet til Kirsten Nielsdatter af Sem. Husmand Jens Nielsen af Sem er den anden forlover.


Folk fra Kastbjerg

11 p Trin 1720: Christen Christensen af Kastbjerg bliver trolovet til Dorethe Andersdatter. Parret bliver viet i Sem kirke 19 p Trin 1720.
Den 2. oktober 1743: Peder Christensen af Kastbjerg bliver trolovet til Maren Christen ?s Datter af Sem.
16 p Trin 1744: Niels Madsen og Christen Bagi af Kastbjerg er faddere, da Peder Christensen Bagi af Sem får døbt datteren Anne Pedersdatter Bagi.
Palmarum 1746: Hustruen til Niels Madsen af Kastbjerg er gudmor, da Peder Bagi af Sem får døbt datteren Maren Pedersdatter Bagi.

Den 24. juni 1756: Christen Bage [Bagi] af Kastbjerg er fadder, da Peder Christensen Bage af Sem får døbt sønnen Michel Pedersen Bage.
St. Hans Dag 1764: Hustruen til Jens Møller af Kastbjerg er gudmor, da Niels Pedersen Bach af Sem får døbt datteren Anne Nielsdatter Bach.
Den 12. maj 1771: Peder Hiort af Kastbjerg er fadder, da Mads Christensen Hiort af Sem får døbt sønnen Christen Madsen Hiort.
Den 5. juli 1771: Jesper Pedersen af Kastbjerg bliver viet til Anne Pedersdatter af Sem.
Den 27. oktober 1771: Hustruen til Mads Pedersen af Kastbjerg er gudmor, da Jesper Pedersen af Sem får døbt sønnen Peder Jensen. Faddere er Mads Pedersen af Kastbjerg, Christen Bagis søn af Kastbjerg og hustruen til Knud Jensen af Kastbjerg.
Den 17. juni 1772: Lars Jensen Hyrde af Kastberg står fadder, da hyrden i Sem, Anders Christensen Koch, får døbt sønnen Christen Andersen Koch.
Den 19. juni 1772: Mads Pedersen af Kastberg står fadder, da Jesper Pedersen i Sem får døbt sønnen Peder Jespersen.
Den 10. september 1775: Peder Hiort af Kastberg står fadder, da Mads Christensen Hiort får døbt datteren Anne Madsdatter Hiort.
Den 29. juni 1777: Las Jensen hyrdes kone af Kastberg står fadder, da Anders Christensen Koch, hyrde i Edderup, får døbt datteren Methe Maria Koch.
Den 24. september 1777 (kort efter): Da Jens Danielsen af Kastberg troloves til Maren Christensdatter af Sem, underskrives trolovelsen af Søren Christensen Ranch af Kastberg og Niels Jensen af Sem. De vies den 3. april 1778.
Den 1. januar 1781: Dorthe Povelsdatter fra Kastberg er del-gudmor, da Jørgen Jensen Kræmer i Sem får døbt datteren Anne Jørgensdatter.
Den 9. november 1781: Hustruen til Christen Christensen Bagi af Kastberg er gudmor, og Christen Christensen Bagi er selv fadder, da Jesper Pedersen i Sem får døbt datteren Anne Jespersdatter.
Den 14. maj 1786: Hans Jensen fra Kastberg troloves til Ane Pedersdatter af Sem, som er Jesper Pedersens enke. Underskrives af Lauritz Svendsen og Niels Rasmussen.
Den 23. februar 1817: Ungkarl Christen Laursen af Kastbjerg udlægges til barnefar af Kirsten Madsdatter, som tjener hos gårdmand Jens Lundkier af Sem, da hun får døbt sønnen Anders Christensen. Tjenestepigen Mette Marie Larsdatter af Kastbjerg er gudmor.

Den 10. oktober 1819: Pigen Maren Nielsdatter af Kastbjerg er gudmor, da forpagter Søren Andersen og Karen Lind af Edderup får døbt sønnen Andes Sørensen.

Folk fra Ajstrup, Haderup, Hadsund, Norup og Vindblæs sogn
4. søndag efter påske 1717: Rasmus Degns kone af Norup er gudmor, da Hans Sørensen af Edderup får døbt datteren Berette Hansdatter. Søren Sørensen af Norup er fadder.
Judica 1719: Rasmus Degns kone af Norup er gudmor, da Hans Sørensen af Edderup får døbt datteren Beret Hansdatter.
Den 24. oktober 1734: Søren Rasmussen af Ajstrup er fadder, da husmanden Andres i Edderup får døbt datteren Anne Andresdatter.
5 p Trin 1739: Niels Envoldsen af Haderup i Vindblæs sogn bliver viet til Mette Hansdatter af Edderup.
Den
24. oktober 1742: Jens Michelsen af Hadsund i Vindblæs sogn bliver viet i Sem kirke til Anne Povelsdatter af Skrødstrup i Hem sogn.
3. Advent 1757: Karen Jensdatter af Hadsund er gudmor, da Niels Rasmussen af Sem får døbt datteren Karen Nielsdatter.
2. advent 1760: Karen Jensdatter fra Hadsund står gudmor, da Christen Jensen Bierremand i Sem får døbt sønnen Jens Christensen Bierremand.
St. Hans Dag 1764: Hustruen til Anders Justsen i Ajstrup er gudmor, da Niels Pedersen Skræder i Magaard får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 31. marts 1768: Hustruen til Anders Justsen af Ajstrup i Vindblæs sogn er gudmor, da Niels Pedersen Skreder af Sem får døbt sønnen Ole Nielsen.
Den 28. juli 1771: Hustruen til Michel Smed af Ajstrup i Vindblæs sogn er gudmor, da Søren Nielsen af Edderup i Sem sogn får døbt datteren Boel Sørensdatter.
Den 14. juli 1816: Birthe Andersdatter af Vindblæs sogn er gudmor, da Niels Christensen af Sem og Karen Andersdatter får døbt sønnen Anders Christian Nielsen.
Den 18. august 1816: Margrethe Andersdatter er gudmor og hendes mand, husmand Niels Thomadsen af Vindblæs sogn, er fadder, da gårdmand Peder Axelsen og Inger Nielsdatter af Sem får døbt datteren Karen Pedersdatter.
Den 5. september 1819: Margrethe Andersdatter, som er gift med Niels Thomadsen af Norup i Vindblæs sogn er del-gudmor, da fæstegårdmand Peder Axelsen og Inger Nielsdatter af Sem får døbt datteren Ane Pedersdatter.


Folk fra Nebstrup i Vindblæs sogn

5. søndag i fasten 1733: Rasmus Pedersens kone af Nebstrup er gudmor, og Søren Pedersen af Nebstrup er fadder, da Christen Sommer af Edderup får døbt datteren Karen Christensdatter Sommer.
Anden pinsedag 1735: Rasmus Pedersens kone af Nebstrup er fadder, da Christen Christensen Peber af Edderup får døbt sønnen Christen Christensen Peber.
Trefoldighedsfest 1737: Christen Hansens datter af Nebstrup er gudmor, da Christen Christensen Peber af Edderup får døbt sønnen Christen Christensen Peber. Rasmus Pedersen og Søren Pedersen af Nebstrup er faddere og selvfølgeligt fætteren Christen Nielsen Peber af Sem.
Nytårsdag 1770: Peder Rasmussens hustru af Nebstrup i Vindblæs sogn er gudmor, da Peder Christensen Peber af Edderup får døbt datteren Maren Pedersdatter Peber.

Den 17. juli 1772: Christen Pedersens kone af Nebstrup er gudmor, da Peder Christensen Peber af Edderup får døbt sønnen Christen Pedersen Peber. Peder Rasmussens kone af Nebstrup står fadder.
Den 9. februar 1796: Ungkarl Christen Andersen af Nebstrup bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Sem. Forlovere er Jens Christensen Smed af Nebstrup og Hans Jensen af Sem, som begge skriver under.

Folk fra Nødenæs færgested
8 p Trin 1754: Matthias Fergemands kone af Nødenes fergested er gudmor, da Jens Michelsen Nørgaard får døbt sønnen Michel Jensen Nørgaard. Alle fadderne er fra Sem.

Folk fra Øster og Vester Tørslev

Kynde messe dag 1735: En karl af Vester Tørslev ved navn Anders Nielsen troloves til afdøde Søren Knudsens enke af Sem.
3 p Trin 1735: Peder Nielsen af Vester Tørslev troloves til Maren Nielsdatter af Siem. Parret vies i Sem kirke 17 p Trin 1735.
3. påskedag 1754: Peder Nielsen af Vester Tørslev troloves til Inger Pedersdatter, som er datter af Peder Troelsen i Sem. De vies i Sem kirke den 21. juni 1754.

15 p Trin 1755: Anne Pedersdatter Bach fra Øster Tørslev er gudmor, da Niels Pedersen Bach i Siemb får døbt datteren Giertrud Nielsdatter Bach. Anne er søster til Niels.
Septuagesima 1758: Lars Madsen fra Øster Tørslev står fadder, da Niels Pedersen Bach i Sem får døbt sønnen Mads Nielsen Bach.
Skærtorsdag den 8. april 1762: Karen Nielsdatter af Vester Tørslev er gudmor, da Christen Pedersen af Sem får døbt sønnen Peder Christensen. Drengen bliver begravet kort efter.
St. Hans Dag 1764: Las Madsen af Øster Tørslev er fadder, da Niels Pedersen Bach af Sem får døbt datteren Anne Nielsdatter Bach.
9 p Trin 1785: Maren nn af Vester Tørslev er del-gudmor, og Michel nn af Vester Tørslev er fadder, da Jens Jensen Nørgaard af Sem får døbt sønnen Jens Jensen Nørgaard.

Den 25. maj 1801: Mette Sørensdatter, som er gift med Christen Christensen af Vester Tørslev, er del-gudmor, da Peder Jensen Skrædder og Kirsten Nielsdatter af Skrødstrup Mark får døbt sønnen Jens Pedersen.
Den 2. april 1817: Sidsel Madsdatter, som er gift med gårdmand Peder Nielsen af Vester Tørslev, er gudmor, da selvejerhusmand Peder Axelsen og Christiane Madsdatter af Sem får døbt datteren Ane Marie Pedersdatter.
Den 14. februar 1819: Enkemand og smed Hans Pedersen af Øster Tørslev sogn bliver trolovet til Kirsten Madsdatter af Sem.
Den 10. oktober 1819: Gårdmændene Peder Nielsen, Niels Christiansen og Jens Andersen af Øster Tørslev er faddere, da forpagter Søren Andersen og Karen Lind af Edderup får døbt sønnen Anders Sørensen.


Folk fra Udbyover og Udbyneder
9 p Trin 1761: Michel Jensen Witthing af Udbyeover troloves til Bodil Nielsdatter af Edrup, og de vies i Sem kirke den 18. september 1761. Hun er en datter af Niels Sørensen.
Den 1. januar 1781: Mette Thomasdatter fra Udbyover er gudmor, da Jørgen Jensen Kræmer får døbt datteren Anne Jørgensdatter.
Den 3. december 1786: Christen Poulsen fra Udbyneder troloves til Malene Jensdatter, enke efter Thomas Michelsen i Sem. Underskrives af Christen Jensen og Niels Michelsen fra Udbyneder.

Folk fra Bjerre i Udbyneder sogn
Den 22. februar 1762: Christen Christensen af Biere står fadder, da Niels Christensen Vadskov får døbt datteren Maren Nielsdatter Vadskov.

Folk fra Stangerum og Dalbyover sogn
Den 8. maj 1795: Jens Andersen fra Stangerum er forlover i Sem, da Christen Andersen i Sem troloves til Maren Lauritzdatter af Skrødstrup. Den anden forlover er Jens Christensen Smed i Skrødstrup.

Den 27. april 1801: Jens Andersen fra Stangerum er fadder, da Peder Andersen og Johanne Christensdatter i Sem får døbt sønnen Anders Pedersen.
Den 17. april 1803: Kirstine Christensdatter fra Stangerum [præsten skriver Stangerup], som er gift med husmand Søren Jensen, er gudmor, da Helle Pedersdatter, som tjener hos Jens Lundkier i Sem, får døbt sin uægte datter for Anne Olesdatter. Udlagt barnefar er Ole Nielsen Fidler i Sem. Faddere er Christen Hansens kone, Sophie Christensdatter fra Sem samt ungkarlene Friderich Christensen, Peder Jensen og Peder Pedersen, alle af Sem.
Den 26. juni 1803: Jens Andersens hustru, Maren Nielsdatter af Stangerum, er del-gudmor, da annexgårdmanden Peder Andersen og Johanne Christensdatter af Sem får døbt sønnen Niels Christian Pedersen.
Den 3. september 1807: Maren Nielsdatter af Stangerum er gudmor, og hun er søster til faren, da Christen Nielsen og Mette Andersdatter af Sem får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 14. august 1814: Lisbeth Christensdatter af Stangerum er fadder, da Niels Christensen og Maren Andersdatter af Edderup får døbt sønnen Anders Christian Nielsen.
Den 23. februar 1817: Pigen Johanne Madsdatter af Dalbyover er del-gudmor, da Kirsten Madsdatter, som tjener hos gårdmand Jens Lundkier af Sem, får døbt sønnen Anders Christensen. Udlagt barnefar er ungkarl Christen Laursen af Kastbjerg.


Folk fra Dalbyneder

21 p Trin 1768: Inger Pedersdatter af Sødring får i Sem døbt sin uægte datter for Kiersten Pedersdatter Krag. Udlagt barnefar er Peder Madsen Krag fra Råby, der på gerningstidspunktet tjener i Dalbyneder præstegård.
Den 12. maj 1771: Niels Rasmussens kone af Dalbyneder er gudmor, da Mads Hiort i Sem får døbt sønnen Christen Madsen Hiort. Faddere er Rasmus Rasmussen og Anne Jensdatter af Dalbyneder.
5 p Trin 1771: Christen Jensen af Dalbyneder vies til Maren Jensdatter af Edderup.
Den 10. september 1775: Doreth Jensdatter af Dalbÿneder står gudmor, da Mads Christensen Hiort får døbt datteren Anne Madsdatter Hiort. Rasmus Jørgensen og Niels Rasmussens kone af Dalbyneder står faddere.

Folk fra Råby
21 p Trin 1768: Peder Madsen Krag fra Råby udlægges til barnefar, da Inger Pedersdatter af Sødring i Sem får døbt sin uægte datter for Kiersten Pedersdatter Krag. Han tjener i Dalbyneder præstegård, da hun bliver frugtsommelig.

Folk fra Sødring

21 p Trin 1768: Inger Pedersdatter af Sødring får i Sem døbt sin uægte datter for Kiersten Pedersdatter Krag. Udlagt barnefar er Peder Madsen Krag fra Råby, der på gerningstidspunktet tjener i Dalbyneder præstegård.
Seragesima 1773: Giertrud Jensdatter fra Sødring er gudmor, da Inger Christensdatter Boel får døbt sin uægte søn for Jens Jensen [Bay]. Udlagt barnefar er Jens Jensen Bay i Gierlev.
Den 29. juni 1777: Christen Henningsens kone af Sødring står gudmor, da Anders Christensen Koch, hyrde i Edderup, får døbt datteren Methe Maria Andersdatter Koch.

Folk i Sem kirke fra andre sogne - del 2

Folk fra Gjerlev
15 p Trin 1731: Niels Jørgensen og Christen Mauritsen af Gjerlev er faddere, da Niels Nielsen i Siem får døbt datteren Anne Nielsdatter.
18 p Trin 1741: Tjenestekarlene Jep Michelsen og [skrevet Tomis] Thomas Michelsen af Gjerlev er faddere, da Michel Michelsen af Sem får døbt sønnen Niels Michelsen.
3. søndag efter påske 1754: Rasmus Degn af Gjerlev og hans bror Niels er faddere, da Olle Nielsen Smed af Sem får døbt datteren Apolone Ollesdatter.
1. søndag efter påske 1758: Rasmus Degns hustru af Gjerlev er fadder, da Ole Nielsen Smed af Sem får døbt datteren Maren Olesdatter.
Anden Påskedag 1760: Rasmus Degns hustru af Gjerlev er fadder, da Ole Nielsen Smed af Sem får døbt datteren Anne Olesdatter.
Seragesima 1773: Jens Jensen Bay i Gierlev udlægges til barnefar, da Inger Christensdatter Boel får døbt sin uægte søn for Jens Jensen [Bay].
Den 1. marts 1801: Povel Andersens kone, Anne Christensdatter, fra Gierlev, er del-gudmor, da gaardmand Jens Jensen Lundkier og Kirsten Andersdatter i Sem får døbt datteren Anne Jensdatter Lundkier.

Den 7. august 1814: Pigen Maren Nielsdatter af Gjerlev sogn er gudmor, da husmand Christen Nielsen og Mette Andersdatter af Sem får døbt datteren Anne Dorthe Christensdatter.

Den 26. december 1818: Pigen Ane Christensdatter af Gjerlev sogn er gudmor, da hyrden Anders Enevoldsen og Karen Christensdatter af Edderup får døbt sønnen Niels Christian Andersen.

Folk fra Blenstrup i Gjerlev sogn
3. advent 1744: Jens Græf af Blenstrup er fadder, da Niels Christensen får døbt ? [del af kirkebog mangler].
15 p Trin 1755: Peder Madsens kone fra Blenstrup er fadder, da Niels Pedersen Bach i Siemb får døbt datteren Giertrud Nielsdatter Bach.
Septuagesima 1758: Christen Madsen fra Blenstrup står fadder, da Niels Pedersen Bach i Sem får døbt sønnen Mads Nielsen Bach.
11 p Trin 1760: Maren Jensdatter fra Blendstrup er gudmor, da Michel Michelsen i Sem får døbt datteren Anne Michelsdatter.
St. Hans Dag 1764: Peder Madsen fra Blendstrup er fadder, da Niels Pedersen Bach i Sem får døbt datteren Anne Nielsdatter Bach.
Den 2. juni 1769: Lorentz Henrichsen fra Blenstrup i Gerlev sogn udlægges til barnefar, da Inger Christensdatter Maagaard får døbt sin uægte søn for Christen Lorentzen.

14 p Trin 1781: Peder Madsens datter, Kirsten Pedersdatter, fra Blenstrup står fadder, da Mads Ollesen i Sem får døbt datteren Kirsten Madsdatter. Mads Ollesens kone er selv del-gudmor.


Folk fra Enslev

3 Advent 1718: Jens Hyrde af Ensløf står fadder, da ? Nielsen får døbt sønnen ? ?
Første søndag i fasten 1721: Olle Nielsens kone af Enslef står gudmor, da Christen Jensen i Edrup får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
4 søndag efter Paaske 1722: Niels Ollesen og Olle Nielsen af Enslef står faddere, da Christen Nielsen får døbt sønnen Knud Christensen. Gudmor er Christen Knudsens hustru af Skoubye ?.
11 p Trin 1722: Søren Rasmussen Smed af Enslef står fadder, da Anders Kræmer i Ederup får døbt datteren Ane Andersdatter.
14 p Trin 1723: Johan Jørgensens datter af Enslev er gudmor, da Svend Laustsen af Sem får døbt sønnen Jørgen Svendsen.

Kr Himmelfart 1726: Rasmus Smed af Enslev er fadder for Anders Kræmer af Edderup, der får døbt datteren Else Jensdatter.
Den 15. februar 1729: Peder Jensen af Enslev er fadder, da Christen Nielsen Peber af Sem får døbt sønnen Niels Christensen Peber.
4. søndag efter påske 1729: Rasmus Smid af Enslou og Sergeant Manich af Enslef står faddere, da Anders Kræmer i Edderup får døbt sønnen Hans Andersen.
Den 1. august 1734: Christen Degns kone af Enslev er gudmor, da Svend Lausen [Laustsen] af Sem får døbt datteren Kiersten Svendsdatter.
Judica 1739: Hustruen til Christen Troelsen af Enslev er gudmor, da Jens Troelsen af Sem får døbt datteren Inger Jensdatter.
2.
juledag 1759: Jens Madsen af Enslev er fadder, da Christen Christensen Maagard af Sem får døbt sønnen Anders Christensen Maagaard.

Den 31. marts 1768: Hans Olufsen af Enslev er fadder, da Niels Pedersen Skrædder af Sem får døbt sønnen Olle Nielsen.
Den 26. december 1769: Inger Christensdatter af Enslev er gudmor, da Christen Jensen Smed i Edderup får døbt tvillingerne Inger og Kirstine Christensdatter.

Den 11. august 1776: Kirsten Sørensdatter af Enslev står gudmor for sin bror, Christen Sørensen Borre, da denne får døbt datteren Anne Dorethe Christensdatter Borre. Peder Sørensen af Enslev står fadder.
Den 6. marts 1796: Jens Nielsens datter af Enslev er gudmor, da Anders Baggi af Sem får døbt datteren Kirsten Marie Andersdatter Baggi.
Den 1. marts 1801: Peder Andersens kone, Kirstine Jørgensdatter, fra Enslev, er gudmor, da gaardmand Jens Jensen Lundkier og Kirsten Andersdatter i Sem får døbt datteren Anne Jensdatter Lundkier. Faddere er Peder Andersen gaardmand og Peder Andersen husmand, begge af Enslev.
Den 27. april 1801: Laurids Andersen fra Enslev er fadder, da Peder Andersen og Johanne Christensdatter i Sem får døbt sønnen Anders Pedersen. Maren Michelsdatter, Laurids Andersens hustru, er gudmor.
Den 3. marts 1804: Maren Hansdatter fra Enslev er del-gudmor, da Mads Rasmussen og Maren Nielsdatter i Sem får døbt sønnen Hans Christian Madsen.

Folk fra Svenstrup

1 p Epiphan 1745: Peder Friderich[sen?] af Svenstrup er fadder, da Povel Andersen i Siem får døbt datteren Maren Povelsdatter. Lokale faddere er Søren Kræmer og hustruen til Peder Bagi.
Sexagesima 1764: Giertrud Andersdatter af Svenstrup sogn, datter af Anders Pedersen, er gudmor, da Søren Nielsen i Edderup får døbt sønnen Christen Sørensen.
Den 22. marts 1775: Jens Pedersen Hou af Svenstrup troloves til Maren Christensdatter. Forlovere er Christen Nielsen Boels og Søren Nielsen Kræmer af Sem. De 2 underskrifter er dog næppe ægte. Parret bliver efterfølgende viet i Svenstrup kirke.

Folk fra Gunderup, True og Kjellerup i Svenstrup sogn
Den 26. december 1740: Niels Rasmussen af True i Svenstrup sogn bliver trolovet til Maren Christensdatter, der er enke efter Christen Maagaard.
3. advent 1741: Niels Nielsen af Gunderup i Svenstrup sogn bliver trolovet til Berethe Christensdatter af Sem.
3.
søndag i fasten 1755: Maren Christensdatter af Kjellerup i Svenstrup sogn er gudmor, da Christen Christensen Maagaard får døbt datteren Margrethe Christensdatter Maagaard. De lokale faddere fra Sem er: Jep Michelsen, Niels Brix, Oluf Smids karl Niels, Jens Nørgaards kone samt Peder Rays datter.
Den 9. juli 1775: Christen Magaards datter, Maren Christensdatter fra Baggegaarden ved Kjellerup i Svenstrup sogn, er gudmor, da Christen Sørensen Borre får døbt sønnen Peder Christensen Borre. Drengen dør kort efter dåben.
Den 14. november 1783: Mads Rasmussen af True ?? [i Hads herred?] bliver viet til Maren Nielsdatter af Siem.
Den 25. maj 1801: Else Christensdatter, som er gift med Peder Sommer af True i Svenstrup sogn, er gudmor, da Peder Jensen Skræder og Kirsten Nielsdatter af Skrødstrup Mark får døbt sønnen Jens Pedersen. Peder Sommer af True er selv fadder.

Folk fra Kærby

Innocavit 1728: Michel Klausens kone af Kærby er gudmor, da Jens Troelsen af Sem får døbt et barn ved navn ?. Fadderne er Peder Troelsen, Jens Svendsen og Christen Nielsen Peber.
Alle Helgen 1728: Jesper Andersen af Kærby bliver trolovet til Kirsten Michelsdatter af Sem.
27 p Trin 1729: Christen Clausen af Kærby er fadder, da Michel Michelsen af Sem får døbt sønnen Peder Michelsen.
15 p Trin 1731: Niels Nielsens mor af Kærby er gudmor, da Niels Nielsen af Sem får døbt datteren Anne Nielsdatter.
22
p Trin 1734: Christen Jepsen af Kærby bliver trolovet til Ane Christensdatter, som er datter af Christen Joensen af Edderup.
Sexagesima 1736: Christen Jepsen af Kærby er fadder, da Niels Sørensen af Edderup i Sem sogn får døbt sønnen Søren Nielsen.
3. pinsedag 1739: Anders Jensen af Kærby bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Edderup.
19 p Trin 1739: Anders Jensen af Kærby bliver viet til Maren Nielsdatter af Edderup.
10 p Trin 1740: Christen Vævers hustru af Kærby er fadder, da Anders Jensen af Sem får døbt datteren Karen Andersdatter.
18 p Trin 1741: Hustruen til Jesper Andersen af Kærby er fadder, da Michel Michelsen af Sem får døbt sønnen Niels Michelsen.
3.
advent 1744: Christen Madsen af Kærby er fadder, da Niels Christensen af Sem får døbt ? [del af kirkebog mangler]. Lokale faddere er Olle Smid og Christen Bach af Sem.

3. søndag efter påske 1754: Anders Jespersen og Christen Jepsens kone af Kærby er faddere, da Olle Nielsen Smed af Sem får døbt datteren Apolone Ollesdatter.
2. søndag efter påske 1756: Christen Jepsen af Kærby er fadder, da Olle Nielsen Smed af Sem får døbt sønnen Niels Ollesen.
Maria Bebudelse 1758: Christen Jepsens hustru, Ane Christensdatter af Kærby, er gudmor, da Jens Nielsen Skrædder af Sem får døbt sønnen Niels Jensen.
1. søndag efter påske 1758: Anders Espersen af Kærby er fadder, da Ole Nielsen Smed af Sem får døbt datteren Maren Olesdatter.
3. søndag efter påske 1761: Hustruen, Ane Christensdatter, til Christen Jepsen af Kierby står gudmor, da Jens Nielsen Skræder i Sem får døbt sønnen Peder Jensen.
27 p Trin 1761: Christen Espensen af Kærby er fadder, da Michel Michelsen af Sem får døbt sønnen Peder Michelsen.
Palmesøndag 1764: Povel Nielsens kone af Kærby er gudmor, da Anders Povelsen hyrde i Sem får døbt datteren Kiersten Andersdatter. Povel Nielsen og Michel Nielsen af Kærby er faddere.
Den 26. december 1769: Anne Nielsdatter af Kierbye er gudmor, da Christen Jensen Smed i Edderup får døbt tvillingerne Inger og Kierstine Christensdatter.

Den 9. marts 1777: Jens Møllers tjenestepige i Kierbye, Maren Nielsdatter, står gudmor for Jens Jensen Kremer i Sem, der får døbt sønnen Jens Jensen. Fadder er Ane Povelsdatter af Kierbÿ. Den lille Jens dør 10 dage gammel.
Den 14. juni 1778: Kiersten Pedersdatter Møller af Kierbye står gudmor, da Jens Jensen Kræmer i Sem får døbt datteren Karen Jensdatter. Pigen dør 5 uger gammel.
Den 26. juni 1799: Rasmus Winters kone, Karen Andersdatter i Kiærbye er gudmor, da Christen Pedersen huus sidder får døbt datteren Maren Christensdatter. Rasmus Winter er selv fadder.
Den 10. juni 1815: Ungkarl Christen Christensen af Kærby bliver trolovet til Else Nielsdatter af Sem. Jens Jensen Nørgaard og Peder Axelsen er forlovere.
Den 18. august 1816: Margrethe Nielsdatter, som er gift med gårdmand Peder Christensen Brix af Kærby, er fadder, da gårdmand Peder Axelsen og Inger Nielsdatter af Sem får døbt datteren Karen Pedersdatter.

Folk fra Dyrby i Gassum sogn
16 p Trin 1720: Hustruen til Mads Andersen af Dyrby i Gassum sogn er gudmor, da Laurs Pedersen af Sem får døbt sønnen Peder Laursen.
Sexagesima 1764: Christen Snedker af Dyrby i Gassum sogn er fadder, da Søren Nielsen af Edderup får døbt sønnen Christen Sørensen.
Den 5. november 1769: Christen Snedker af Dyrby i Gassum sogn er fadder, da Peder Nielsen af Edderup får døbt sønnen Søren Pedersen.
Den 24. juni 1795: Peder Jensen af Dyrby i Gassum sogn på 21 år bliver begravet i Sem. Han var karl hos Mads Rasmussen.

Folk fra Gassum

3. advent 1744: Christen Andersens hustru af Gassum sogn er gudmor, da Niels Christensen får døbt ? [del af kirkebog mangler].
Dom Oculi 1746: Karen Andersdatter af Gassum sogn er gudmor, da Jens Nørgaard af Sem får døbt datteren Anne Jensdatter Nørgaard. Andre faddere er Christen Bach, Peder Bagi samt hustruerne til Niels Ollesen, Niels Brix og Anders Jensen.


Folk fra Hastrup og Spentrup sogn

1. søndag i fasten 1745: Karlen Jens Tyggesen af Hastrup udlægges til barnefar af Maren Povelsdatter, da hun får døbt sin uægte datter for Maren Jensdatter. Ane Povelsdatter er gudmor, og hun er vel en søster til moren.


Folk fra Asferg sogn
Septuagesima 1739: Saul degnens hustru af Asferg er gudmor, da Niels Sørensen af Edderup får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 2. februar 1765: Hr. Lassens kiæreste af Asferg er gudmor, da Christen Lassen af Sem får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 24. juli 1768: To af hr. Lassens døtre i Asferg er hhv. gudmor og fadder, da Christen Lassen af Sem får døbt sønnen Mogens Christensen.

Folk fra Kousted sogn
Den 2. februar 1765: Thomas Pedersens hustru af Kousted er fadder, da Christen Lassen af Sem får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 24. juli 1768: Thomas Pedersen af Kousted er fadder, da Christen Lassen af Sem får døbt sønnen Mogens Christensen.

Folk fra Kondrup i Råsted sogn

6. søndag efter påske 1777: En fattig betler, Søren Andersen af Kondrup over Nørre Fiords, begraves i Sem 66 år gammel.

Folk fra Tvede
6. september 1778: Mette Andersdatter, som er gift med Peder Snedker af Tvede, er gudmor, da Christen Pedersen Skrædder af Sem får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 14. november 1819: Ungkarl Jens Jacobsen af Tvede bliver trolovet til Johanne Nielsdatter af Sem.

Folk fra Skjellerup og Gettrup
Den 26. december 1801: Gårdmand Peder Nielsens kone, Cidsel Madsdatter fra Gettrup [i Skjellerup sogn], er gudmor, da Mads Rasmussen og Maren Nielsdatter i Sem får døbt sønnen Rasmus Madsen. Peder Nielsen fra Gietterup er selv fadder.

Den 13. juni 1802: Maren Andersdatter, som er hustru til Rasmus Greve i Skjellerup, er gudmor i Sem, da Peiter Justesen og Maren Rasmusdatter får døbt datteren Maren Peitersdatter. Sognefoged Mads Rasmussens kone, Maren Nielsdatter, fra Sem er del-gudmor. Michel Nørgaard og Hans Jensen fra Sem by er faddere.

Folk fra Alstrup og Fjelsted i Mariager Landsogn

18 p Trin 1741: Hustruen til Olle Ibsen af Alstrup i Mariager Landsogn er gudmor, da Michel Michelsen af Sem får døbt sønnen Niels Michelsen.
Lætare 1742: Rasmus Pedersen af Fjelsted bliver trolovet til Anne Nielsdatter, som er datter af Niels Findesen af Edderup i Sem sogn.
Fastelavnssøndag 1744: Hustruen til Olle Ibsen af Alstrup i Mariager Landsogn er gudmor, da Michel Michelsen af Sem får døbt sønnen Michel Michelsen.
9 p Trin 1744: Anne Nielsdatter af Fjelsted er gudmor, da Peder Nielsen af Edderup får døbt datteren Ane Pedersdatter. Anne Nielsdatter er søster til Peder.
14 p Trin 1757: Christen Andersens kone af Allestrup står gudmor, da Laust Christensen i Sem får døbt sønnen Christen Lausten.
Første søndag efter Påske 1760: Christen Andersens kone af Allestrup står gudmor og Christen Andersen selv fadder, da Laust Christensen Reystrup får døbt sønnen Anders Laustsen Reystrup.
Palmesøndag 1762: Christen Andersen af Allestrup Heedehuus er fadder, da Laust Christensen Reystrup af Sem får døbt datteren Maren Laustdatter Reystrup.
Den 20. juni 1807: Gårdmand Peder Christensen af Fjelsted i Mariager Landsogn er forlover, da Friderich Christensen af Sem og Anne Christensdatter  bliver trolovet. Den anden forlover er gårdmand Jens Andersen af Sem.
Den 8. maj 1808: Giertrud Pedersdatter af Fjelsted i Mariager Landsogn er del-gudmor, da husmand Christen Hansen af Sem og Sofie Christensdatter får døbt datteren Karen Christensdatter.


Folk fra Fladbjerg i Mariager Landsogn
3 juledag 1734: En datter til Johan Nielsen i Fladbierig (eller Johanne Nielsdatter) får døbt et uægte barn. Udlagt far er vist nok Hans Hansen fra Fyn. Barnets navn kan ikke læses.
Den 22. juni 1763: Anders Nielsen Lerche af Fladbjerg bliver trolovet til Methe Mortensdatter, som tjener ? udi Sem. Forlovelsen foregår hos Niels Mortensen af Hedehuset i Mariager sogn. De bliver viet i Mariager kirke den 5. august 1763.
Den 2. februar 1765: Jørgen Møller af Fladbjerg er fadder, da Christen Lassen af Sem får døbt datteren Maren Christensdatter.

Folk fra Mariager, Hou og Trinderup

19 p Trin 1721: Hustruen til Anders Dyrbye af Hou i Mariager Landsogn er fadder, da Peder Nielsen Fyn af Sem får døbt sønnen Niels Pedersen Fyn.
15 p Trin 1737: Gamle Jens Christensen af Trinderup bliver begravet i Sem, 84 år gammel, dvs. født 1653.
Den 11. februar 1740: Begge Jens Pedersens brødre af Hou er faddere, da Jens Pedersen af Sem får døbt sønnen Povel Jensen.
1
p Epiphan 1745: Jens Pedersen af Hou er fadder, da Povel Andersen af Sem får døbt datteren Maren Povelsdatter.

17 p Trin 1755: Karen Pedersdatter af Mariager er gudmor, da Anders Jensen af Sem får døbt sønnen Christen Andersen. De lokale faddere fra Sem er Olle Nielsen Smed, Niels Pedersen Bach, Niels Hyrde, Niels Ollesens kone samt Jep Michelsens kone.
19 p Trin 1757: Kirsten Hatmagers af Mariager står gudmor, da Søren Jacobsen Hyrde af Sem får døbt sønnen Jacob Sørensen.
7 p Trin 1759: Enkemanden Michel Michelsen af Sem bliver trolovet til Kiersten Pedersdatter af Mariager sogn.
24 p Trin 1759: Mads Muurmester af Mariager er fadder, da Niels Rasmussen af Sem får døbt datteren Kiersten Nielsdatter.
4 p Trin 1761: Mads Rasmussen Muurmester af Mariager er fadder, da Niels Rasmussen Fidler i Sem får døbt datteren Maren Nielsdatter.

Den 4. marts 1764: Christen Jensens hustru af Trinderup i Mariager er gudmor, da Anders Andersen Krog i Sem får døbt datteren Bodil Andersdatter Krog. Christen Jensen af Trinderup er selv fadder.
Den 2. februar 1765: Christen Møller fra Hou og Jens Møller fra Hou Mølle er faddere, da Christen Lassen i Sem får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 24. juli 1768: Niels Møller fra Hou Mølle og Christen Møller fra Hou er faddere, da Christen Lassen i Sem får døbt sønnen Mogens Christensen.
Den 18. oktober 1800: Erick Lange bedemand af Mariager er forlover, da [soldaten] Peiter Just og Maren Rasmusdatter af Sem troloves i Mariager. Den anden forlover er Jens [Andersen] Kremmer [Kræmer] af Sem. Lange og Kræmer skriver under selv.
Den 1. april 1801: Erich Lange, borger og bedemand i Mariager, er forlover i Mariager, da fæstehusmand Christen Nielsen Baj af Skrødstrup bliver trolovet til Anne Marie Christensdatter, som sidder til huse hos gårdmand Peder Andersen af Sem by. Den anden forlover er Christen Andersen, fæstehusmand af Skrødstrup.
Den 8. maj 1808: Pigen Karen Poulsdatter af Mariager er gudmor, da husmand Christen Hansen og Sofie Christensdatter af Sem får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 12. juni 1808: Bodil Jørgensdatter, som er gift med gårdmand Jens Christensen af Trinderup, er gudmor, da husmand Søren Christensen og Maren Nielsdatter af Skrødstrup får døbt sønnen Jens Jensen.
Den
20. maj 1812: Birthe Marie Andersdatter af Mariager sogn er gudmor, da Søren Christensen Trinderup [Trinnerup] og Maren Nielsdatter af Sem får døbt ? [måske Friderich Sørensen ?]. Faddere er bl.a. Jørgen Jensen og ? ?  af Mariager sogn. I 1834 bor parret i Skrødstrup i Hem sogn.
Den 10. november 1814: Johanne Christensdatter, som lovligt er skilt fra Niels Albretsen af Mariager sogn, bliver trolovet til hyrden Anders Sørensen af Sem.


Folk fra Stovby og Hald sogn
4 p Trin 1773: Anne Christensdatter af Hald er gudmor, da hendes bror, Anders Christensen Smed af Sem, får døbt sønnen Jens Andersen. Drengen dør som lille.
Nytårsdag 1775: Jens Lassens kone af Hald er gudmor, da Niels Jensen af Sem kirkelade får døbt sønnen Christen Nielsen. Fadder er Maren Christensdatter Hald af Sem.
Den 15. juli 1792: Den gifte mand, husmand Niels Nielsen af Hald, bliver udlagt til barnefar, da Else Nielsdatter af Sem får døbt sin uægte søn med navnet Niels Nielsen.
Den 21. april 1793: Hustruen til Ole Jensen af Stovby i Hald sogn er gudmor, da Mads Rasmussen af Sem, og hans hustru, Maren Nielsdatter, får døbt datteren Karen Madsdatter.
Den 9. august 1818: Ungkarl Peder Christensen af Hald sogn udlægges til barnefar af Maren Nielsdatter af Edderup i Sem sogn, da hun får døbt sin uægte søn for Peder Christian Pedersen.
Den 14. marts 1819: Mariane Andersdatter og Kirsten Jensdatter af Stovby i Hald sogn er hhv. gudmor og del-gudmor, da Niels Christensen af Sem og Maren Andersdatter får døbt datteren Maren Nielsdatter.


Folk fra Vive sogn

Den 30. januar 1741: Troels Amdisen, som tjener nordenfjords i Vive sogn, bliver trolovet til Birgitte Hansdatter af Edderup i Sem sogn.
Den 15. december 1846: Ane Marie Andersdatter af Vive bliver viet til enkemand og gårdmand Jens Rasmussen af Sem. Forlovere er gårdmand Laurs Pedersen og husmand Andreas Sørensen af Sem.

Folk fra Mejlby [i Lem sogn?]

3. advent 1760: En fattig betler fra Mejlby ved navn Søren Christensen bliver begravet. Han opholdt sig hos Peder Finnesen af Edderup.

Folk fra Mellerup
Den 19. juni 1801: Mogens Jensens kone, Mette Andersdatter fra Mellerup, er gudmor, da Christen Hansen og Sophie Christensdatter i Sem får døbt datteren Anne Christensdatter.

Folk fra Gandrup i Vebbestrup sogn

Den 25. september 1782: Hustruen til Jens Jensen Kræmer af Gandrup er gudmor, da hyrden i Edderup, som er Jørgen Jensen Kræmer, får døbt sønnen Jens Jørgensen [Kræmer].


Folk fra Drastrup [i Essenbæk sogn?]
Den 12. april 1784: Søren Hendrichsen, som tjener hos gårdmanden Albreth i Drastrup, udlægges til barnefar af Maren Jensdatter, som er logerende hos Jachob Jenssen i Siem. Drengebarnet døbes Niels Sørensen. Et halvt år senere begraves Jacob Jensens hustru, Ane Poulsdatter, 65 år gammel.

Folk fra Resen ved Skive

5. søndag i fasten 1781: Christen Jensen og Johanne Michelsdatter af Resen får døbt datteren Mette Kirstine Christensdatter. Parret opholdt sig i Edderup. Gudmor er hustruen til Peder Sommer af Edderup. Del-gudmor er Christen Jensen Smeds datter. Det er en lang historie over 2 sider, som jeg ikke gider læse.

Andre folk, der var i Assens og Falslev sogn ved Hadsund - del 1

Folk fra Haderup, Lystrup, Hadsund og Vindblæs sogn
18 p Trin 1723: Da Niels i Skovhuset får døbt sønnen Anders Nielsen, er hustruen til Jens Kræmmer af Lintrup [skrevet Jens Cremer] gudmor, mens Anders Kremer i Lintrup og broder i Haderup er faddere. Andre faddere er hustruen til Hans Nielsen af Falslev og en datter af Povel Møller af Aa Mølle i Falslev sogn.
13 p Trin 1744: Jacobs kone i Haderup står gudmor, da Niels Endwoldsen får døbt sønnen Hans Nielsen.
Midfastesøndag 1774: Christen Bagie af Haderup i Vindblæs sogn er fadder, da Jørgen Poulsen af Falslev får døbt sin søn for Christen Jørgensen.
? søndag i Påsken 1776: Christen Bagi af Haderup i Vindblæs sogn er fadder, da Jørgen Poulsen af Falslev får døbt sin søn for Christen Jørgensen.
2. påskedag 1777: Jens Envoldsen af Haderup i Vindblæs sogn er fadder, da Anders Skrædder af Falslev får døbt sønnen Anders Andersen.
16 p Trin 1778: Sønner til Christen Jensen af Lystrup i Vindblæs sogn er faddere, da Envold Andersen af Falslev får døbt datteren Anne Envoldsdatter.
4 søndag efter påske 1780: Christen [Jensen?] Skræder af Lystrup står fadder, da Niels Bagi i Falslev får døbt datteren Anne Metthe Nielsdatter Bagi.
Den 3. juni 1780: Jens Christensen af Haderup i Vindblæs sogn bliver trolovet til Christiane fra Falslev Mølle.
21 p Trin 1780: Niels Andersen af Lystrup står fadder, da Anders Skræder i Falslev får døbt datteren Anne Cathrine Andersdatter.
2. søndag i fasten 1781: Christen [Jensen?] Skræder af Lystrup står fadder, da Envold Andersen i Falslev får døbt datteren Karen Envoldsdatter.
4 p Trin 1781: Jens Findesen? af Haderup i Vindblæs sogn er fadder, da Rasmus Rasmussen i Assens får døbt ?
6 p Trin 1782: Jens Ibsen af Haderup i Vindblæs sogn er fadder, da Peder Ibsen i Assens får døbt sønnen Christen Pedersen.
14 p Trin 1782: Jens Christensen af Haderup i Vindblæs sogn er fadder, da Christen Møller får døbt datteren Anne Christensdatter Møller. Det gør Thor Christensen af Hem også.
Septuagesima 1783: Jens Ibsen og dennes hustru af Haderup i Vindblæs sogn er faddere, da Jørgen Povelsen får døbt datteren Karen Jørgensdatter
2. pinsedag 1787: Jens Ibsens hustru af Haderup står faddere for Peder Ibsen i Assens, da datteren Anne Pedersdatter døbes i Falslev kirke
21 p Trinit 1788: Jens Asfergs kone af Haderup står fadder for mølleren i Falslev, Christen Nielsen, da denne får døbt datteren Nielsine Christensdatter.
3. søndag efter H3K 1791: Jens Ibsen fra Haderup står fadder, da Christen Hansen i Falslev får døbt datteren Mariane Christensdatter.
Nytårsdag 1793: Erich Jørgensens hustru fra Hadrup er gudmor, da Enevold Andersen og Ane Jensdatter får døbt datteren Maren Enevoldsdatter.
3. søndag efter påske 1794: Maren Jensdatter fra Lystrup hede er fadder, da Christen Poulsen og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Kiersten Marie Christensdatter.
Den 7. august 1806: Peder Povelsens kone i Hadrup, Christiane Nielsdatter, er gudmor, da Niels Pedersen og Anne Kirstine Andersdatter får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 7. december 1808: Kirsten Christensdatter af Haderup er gudmor, da Karen Envoldsdatter får døbt sin uægte datter for Maren Christensdatter. Udlagt barnefar er Christen Nielsen fra Holstein, dvs. Sønderjylland.
Den 3. juni 1809: Anne Christensdatter af Haderup er fadder, da Christen Johansen og Anne Marie Christensdatter af Falslev får døbt sønnen Christen Christensen. Gudmor er Anne Jørgensdatter, som er datter af Jørgen Povelsen.
Den 30. maj 1813: Peder Povelsen af Haderup er fadder, da Niels Jørgensen og Anne Christensdatter af Falslev får døbt sønnen Jørgen Nielsen.
Den 26. december 1815: Kromand Niels Pedersens kone af Hadsund er gudmor, og gårdmand Peder Poulsen af Haderup er fadder, da Niels Jørgensen og Ane Christensdatter af Falslev får døbt datteren Mette Nielsdatter.
Den 14. juni 1816: Sognefoged Peder Poulsen af Haderup i Vindblæs sogn er forlover, da gårdmand Peder Jensen af Assens i Falslev sogn bliver trolovet til Nicoline Christensdatter på Thies Mølle.

Den 1. februar 1817: Kirsten Christensdatter, som er gift med Niels Pedersen af Hadsund, er gudmor, og Christiane Nielsdatter, der er gift med Peder Poulsen af Haderup, er del-gudmor, da Jens Nielsen og Karen Jørgensdatter af Falslev får døbt sønnen Jørgen Jensen.

Den 18. september 1818: Gårdmand Peder Poulsen af Haderup er forlover, da Anders Pedersen og gårdmandsenke Dorthe Friderichsdatter af Assens i Falslev sogn bliver trolovet.

Folk fra Norup og Ajstrup i Vindblæs sogn

Feria 3 Penta 1706: Jens Nielsen af Norup i Vindblæs sogn bliver trolovet til Kirsten Jensdatter af Theus Mølle.
15 p Trin 1707: Kirsten Jensdatter af Norup i Vindblæs sogn er fadder, da Knud Møller får døbt sønnen Jens Knudsen Møller.
5 p Trin 1710: Kirsten Jensdatter af Norup er gudmor, da Peder Møller får døbt sønnen Johan Pedersen Møller.
28 p Trin 1710: Maren Jensdatter af Norup i Vindblæs sogn er gudmor, da Knud Jensen Møller får døbt sønnen Jens Knudsen Møller. Maren Jensdatter er Knud Møllers søster. Faddere er Kirsten Jensdatter, Kirsten Møller, Hans Thomsen og Niels Jegersoldat.
Misericordia 1711: Rasmus Degns hustru i Norup i Vindblæs sogn er gudmor, da Jens Thomsen får døbt sønnen Niels Jensen.
16 p Trin 1716: Anne Jensdatter af Norup er fadder, da Niels i Skouhuset får døbt sønnen Jens Nielsen.
? Remini 1723: Hans Ladefogeds hustru i Norrup er gudmor, da Michel Zandersen i Falslev får døbt sønnen Anders Michelsen. Blandt fadderne kan læses Hans Nielsen, Søren Møller og Lars Jensens datter.
Septuagesima 1728: Jens Kremer i Eystrup er fadder, da Niels Sørensen i Skouhuset får døbt sønnen Søren Nielsen. Gudmor er Controlleurens datter [fra Hadsund]. Andre faddere er Jens Thomasen ???
Nytårsdag 1729: Christen Christensens hustru i Norup i Vindblæs sogn er gudmor, da Niels Christensen Kudsk får døbt sønnen Christen Nielsen Kudsk. Faddere til drengen er Knud Christensen, Christen Christensen, Cidsel Thomasdatter og Clausens hustru.
20 p Trin 1730: Da Søren Jensen i Falslev får døbt sin søn for Søren Sørensen, er gudmor Søren Jensens broders hustru i Norup.
Druca ? 1730: Da Melchior Andersen i Assens får døbt datteren Maren Melchiorsdatter, er gudmor ? søster i Eystrup.
Den 3. marts 1745: Christen Tømmermand af Norup står fadder, da Niels Møller i Tuus Mølle får døbt datteren Anne Nielsdatter Møller.
13 p Trin 1752: Anne Jensdatter, som er gift med Jens Nielsen i Norup, står gudmor, da Peder Nielsen i Skovhuset får døbt sønnen Christen Pedersen
Den 8. marts 1758: Niels Jensen i Norup i Vindblæs sogn står fadder, da Søren Nielsen får døbt datteren Birgitte Sørensdatter.
Den 28 marts 1759: Hr. Jacob Hensman i Norup står fadder, da Falslev-præsten får døbt datteren Else Christine ?
2 søndag i Advent 1776: Peder Kragelund af Norup står fadder, da Falslev-degnen Jørgen Nielsen får døbt datteren Anne Cathrine Jørgensdatter.
1 søndag i fasten 1777: Niels Giedde af Norup står fadder, da Poul Møller i Assens får døbt sønnen Laurs Poulsen Møller.
2 påskedag 1777: Jacob Andersen af Norup står fadder, da Anders Skræder i Falslev får døbt sønnen Anders Andersen.
3 søndag i fasten 1779: Niels Jepsen af Norup står fadder, da Niels Jensen af Assens får døbt datteren Else Nielsdatter.
2. søndag i fasten 1781: Jacob Andersen kone af Norup står gudmor, da Envold Andersen i Falslev får døbt datteren Karen Envoldsdatter.
3. søndag efter påske 1783: Niels Gieddes hustru af Norup står fadder, da Poul Møller i Falslev får døbt datteren Kiersten Poulsdatter Møller.
1. Advent 1790: Hustruerne til Christen Smed og Jacob Andersen fra Norup står faddere, da Christen Sørensen får døbt datteren Anne Christensdatter.

Den 17. marts 1816: Kirsten Hansdatter af Ajstrup er gudmor, og hustruen til Rasmus Sangger af Aistrup Udby hergaard er fadder, da Poul Sørensen og Bodil Nielsdatter af Falslev får døbt sønnen Søren Poulsen.
Den 31. januar 1817: Poul Pedersen af Ajstrup i Vindblæs sogn bliver trolovet til indsidder Ane Christensdatter af Blæsborg. Gårdmænd Jens Jensen Kouring og Anders Christensen af Ajstrup er forlovere.
Den 26. maj 1817: Gårdmand Christen Poulsens hustru, Karen Nielsdatter fra Norup, er gudmor, da Jens Enevoldsen og Kirsten Nielsdatter i Falslev får døbt sønnen Niels Jensen.

 Folk fra Nebstrup
16 p Trin 1706: Soldaten Søren Christensen, som tjener hos Povel Jensen i Nefstrup, udlægges til barnefar, da Else Jensdatter Kock i Assens får døbt tvillingerne Anna og Kirsten Sørensdatter.
21 p Trin 1725: Da Michel Zandersen i Falslev får døbt datteren Maren Michelsdatter, er gudmor hans kones søster fra Nebstrup, og en af fadderne er hans kones bror fra Nebstrup. De andre faddere er Jens Fisker, Povel Christensens hustru og Jens Thomassens 2 døtre.
Den 29. november 1755: Christen Pedersen af Nebstrup og Maren Hansdatter troloves og copuleres.
Midfastesøndag 1774: Christen Poulsen af Nibstrup står fadder, da Jørgen Poulsen får døbt sin søn for Christen Jørgensen.
? søndag i Påsken 1776: Christen Poulsen af Nebstrup står fadder, da Jørgen Poulsen får døbt sin søn for Christen Jørgensen.
Hellig Trefoldighed 1779: Anders Fladberg af Nebstrup står fadder, da degnen i Falslev får døbt sønnen Christen.

Folk fra Tørring og Øster Tørslev sogn
11 p Trin 1755: Las Andersen af Tørring bliver trolovet til Anne Pedersdatter af Assens i Falslev sogn.
22 p Trin 1791: En dattter af Søren Bøsmager af Tørslev er gudmor, da Niels Pedersen og Anne Christensdatter af Assens i Falslev sogn får døbt sønnen Peder Nielsen.

Folk fra Sem samt Edderup i Sem

Ocule 1699: Christen Foged af Edderup [skrevet Christen Foget] er fadder, da Jens Thomesen af Falslev får døbt sønnen Niels Jensen.
7 p Trin 1701: Christen Foget af Edderup er fadder, da Jens Thomesen af Falslev får døbt sønnen Søren Jensen.
20 p Trin 1708: Anna Mortensdatter af Edderup er gudmor, da Albert Sørensen af Assens i Falslev sogn får døbt sønnen Søren Albertsen.

Misericordia 1711: Christen Fogit og Michel Christensen Fogit i Edderup er faddere, da Jens Thomsen får døbt sønnen Niels Jensen. Andre faddere er Knud Møller i Falslev mølle, Peder Andersen i Skovhuset, Jens Esbersen og Hans Nielsen.
Septuagesima 1713: Anne Mortensdatter af Edderup er gudmor, da Jens Christensen får døbt datteren Kirsten Jensdatter. Faddere er Albert Sørensen af Assens i Falslev sogn, Povel Hald, Thomas Nielsen og Christen Jensen.
16 p Trin 1715: Søfren? Kremers hustru i Ederup er gudmor, da Jens H? i Assens får døbt sønnen Christen Jensen. Faddere: Kirsten Ollesdatter [resten ulæseligt].
16 p Trin 1716: Christen Bierres hustru i Ederup er gudmor, da Niels [Sørensen] i Skouhuset får døbt sønnen Jens Nielsen. Lokale faddere: Peder Andersen ved Aae Mølle, Hans Thomesen og lille Christen Larsen.
28 p Trin 1716: Sørens kone i Sem er gudmor, da Niels Olufsen i Assens [i Falslev sogn] får døbt datteren Mette Nielsdatter. Faddere er Anders Haderup, Christen Kruse, Birgitte Svends[datter eller kone], Else Skredders [kone] samt Claus [Nielsens] hustru i det røde huus.
Juli 1719: Christen Bierres søn i Edrup er fadder, da Hans Nielsen i Falslev får døbt sønnen Niels Hansen. Gudmor er Niels’ kone i Kragelund [som kunne være svigermor til Jens Mortensen Hassing]. Andre faddere er Michel Zandersen i Falslev samt en datter til Anders Ray. Resten kan ikke læses.
? Inbilate 1722: Hustruen til Christen Sommer i Edrup er gudmor, da Michel Zandersen i Falslev får døbt sønnen Povel Michelsen.
4 p Trin 1729: En kone fra Edrup er gudmor, da Anders Andersen Stranpicher får døbt sønnen Anders Andersen [Stranpicher].
9 p Trin 1734: Christen [Jensen]s kone fra Edrup er gudmor, da Michel Poulsen får døbt datteren Anne Michelsdatter.
20 p Trin 1734: Peder Nielsen og Maren Rytters fra Assens forloves. Hun tjener da i Siem.
1744: Soldaten Jens Pedersen fra Siem troloves til Christen Lassens [datter?] Kiersten.
2 søndag i fasten 1746: Christen Jensen i Ederup står fadder, da Niels Hansen i Falslef får døbt sønnen Christen Nielsen.
3. søndag p Trin 1747: Christen Jensen af Ederup står fadder, da Niels Hansen i Falslef får døbt datteren Dorethe Nielsdatter.
Første søndag efter Pent 1752: Christen Jensen i Ederup står fadder, da Niels Hansen i Falslef får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Store Bededag 1754: Christen Jensen i Ederup står fadder, da Niels Hansen i Falslev får døbt datteren Anne Nielsdatter
11/12 p Trin 1755: Morten Finnesen i Sem by, står fadder, da Oluf Andersen i Assens får døbt datteren Giertrud Olufsdatter
6. søndag efter Påske 1759: Christen Jensen af Ederup står fadder, da Niels Hansen i Falslev får døbt datteren Anne Nielsdatter.
1773: Peder Findesen af Edderup og Kirsten Christensdatter Maagaard af Falslev bliver troloves og viet.
Maria Bebudelsesdag 1776: Peder Finnesen af Edrup står fadder, da Jens Skræder i Assens får døbt ? Kiden ?
Palmesøndag 1779: Peder Findesens kone af Edrup står fadder, da Jens Ovesen får døbt datteren Maren Jensdatter.
2 p Trin 1779: Christen Sørensen Borre af Siem udlægges til barnefar, da Birgithe Justdatter i Assens får døbt sønnen Jesper Christensen Borre.
1780: B? ? af Siem og Karen Nielsdatter af ? bliver trolovet.
2. søndag i fasten 1781: Peder Finnesens hustru af Edrup står gudmor, da Jens Ousen i Falslev får døbt datteren Karen Jensdatter.
16. august 1786: Jens Christensen af Edderup og Mette Sørensdatter bliver trolovet og vies.
2. pinsedag 1792: Da Peder Revsbek får tvillingerne Niels og Rasmus Pedersen Revsbek, er ? Jensens hustru fra Siem er gudmor til Rasmus, mens degnekonen fra Schrødstrup gudmor til Niels.
1 søndag i fasten 1793: Peder Nielsens datter af Edderup er gudmor, da Niels Baj i Assens får døbt datteren Dorthe Nielsdatter Baj.
Alm bededag 1796: Axel Pedersens kone af Siem er fadder, da Karen Jensdatter får døbt sin uægte søn for Peder Christensen. Udlagt barnefar er Christen Jensen, der er en ungkarl i Brødløs.
Den 25. januar 1812: Apolone Nielsdatter af Sem troloves til Christen Johansen af Assens. Underskrives af Niels Povelsen og Christen Pedersen.
Den 19. september 1819: Tjenestepige Ane Nielsdatter af Sem er del-gudmor, da Christen Mortensen og Christiane Nielsdatter i Falslev får døbt sønnen Morten Christensen.

Folk fra Hem og Skrødstrup
? Inbilate 1721: Povel i Skrøstrup er fadder, da Michel Zandersen i Falslev får døbt sønnen Povel Michelsen. Andre fadder er Hans Nielsen, Lars Pedersen og Anders Fiskers datter.
Den 23. december 1757: Degnen for Hem og Sem, Jørgen Bloch, har trolovelse med Michel Povlsens datter, Anne Michelsdatter. Parret vies den 20. januar året efter.
16. juni 1781: Jens Christensen af Hem og ? Nielsdatter af [Falslev] møllen troloves og copuleres.

Midfastesøndag 1778 døbes et barn fra Skrødstrup i Hem sogn i Falslev kirke, da kapellanen er død, og Mariager-præsten har andet for. Falslev-præsten skriver, efter at Mette Christensdatter Giedde er døbt:
Midfaste Søndag døbt Christen Gieddes barn Mette af Schrødstrup. Faddere Søren Kovr af Schrødstrup , Christen Gieddes brødre Peder og Tomas, Christen Andersens datter Kirsten af Kastberg, Jens Hiulmands kone af Schrødstrup

4 søndag efter påske 1780: Christen Gies [Giedde?] datter, Maren [Christensdatter] af Hem, står fadder, da Niels Bagi i Falslev får døbt datteren Anne Metthe Nielsdatter Bagi.
Trin søndag 1780: Hans Albertsen af Schrødstrup står fadder, da Peder Ibsen i Assens får døbt datteren Alborre ? Pedersdatter.
Den 26. juni 1781: Thoer Christensen fra Hem bliver forlovet med Karen ? Nielsdatter af Falslev Mølle. Parret bliver gift i Falslev den 3. august 1781.
Maria Bebudelsesdag 1782: Niels Hiÿlmands [Hiulmand] kone af Schrødstrup står fadder, da Christen Troelsen i Assens får døbt sønnen Jørgen Christensen.
6 p Trin 1782: Thor Christensen af Hem og Hans Albertsen af Schrød[strup] står faddere, da Peder Ibsen i Assens får døbt sønnen Christen Pedersen.
14 p Trin 1782: Thoer [Christensen] af Hem står fadder, da Christen Møller får døbt datteren Anne Christensdatter Møller. Det gør Jens Christensen af Haderup også.
Maria Bebudelsdag 1784: Thoer [Christensen] af Hem står fadder, da mølleren her af byen [Christen Møller i Falslev] får døbt datteren Kiersten Christensdatter Møller.
1 p Erinitanis 1784: Thoer [Christensens] kone af Hem står fadder, da ? får døbt sønnen Anders ?. Det samme gør Hans Albertsen af Schrødstrup Mølle foruden hustruen på Falslev Mølle.
21 p Trin 1784 [ulæseligt]: Søren Erichsens [tjeneste]pige af Skredstrup står fadder, da Jens Ovesen af Assens får døbt sønnen Niels Jensen.
3. søndag i fasten 1786: Thoer [Christensen] af Hem står fadder for Christen Nielsen i Falslev mølle, da denne får døbt datteren Maren Christensdatter.
2. pintzedag 1787: Thoer [Christensen] af Hem og Hans Albertsen af Skrødstrup står faddere for Peder Ibsen i Assens, da datteren Anne Pedersdatter døbes i Falslev kirke.
21 p Trinit 1788: Thoer [Christensens] kone af Hem står fadder for mølleren i Falslev, Christen Nielsen, da denne får døbt datteren Nielsine Christensdatter.
Midfastedag 1790: Thoer Christensen af Hem og Hans Albertsen af Skrødstrup står faddere, da Peder Ibsens søn i Assens bliver døbt Anders Pedersen.
3. søndag efter H3K 1791: Thor [Christensen] og Thors kone af Hem står faddere, da Christen Hansen i Falslev får døbt datteren Mariane Christensdatter.
2. pinsedag 1792: Da Peder Revsbek får tvillingerne Niels og Rasmus Pedersen Revsbek, er degnekonen fra Schrødstrup gudmor til Niels, mens ? Jensens hustru fra Siem er gudmor til Rasmus. Fadderne til tvillingerne er Rasmus Bugi, Søren Bay, Peder Raj, Niels Pedersen, Jens Pedersen, ? Smeds hustru, Peder Ibsens hustru og Birthe Sommer.
24 p Trin 1796: Frands Mortensen af Skrødstrup vies til Malene Christensdatter i Hem kirke. Parret var blevet forlovet i Assens [i Falslev sogn].
Den 22. oktober 1797: Christen Christensens hustru fra Hem er del-gudmor, da Christen Povelsen og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 5. december 1800: Christen Andersen fra Skrødstrup bliver viet til Else Marie Jensdatter i Hem kirke.
Den 26. oktober 1804: Viet Jens Christensen og Anne Sørensdatter i Hem kirke.
Den 30. maj 1813: Hustruen til Peder Daniel i Skrødstrup er gudmor, og Peder Daniel er selv fadder, da Niels Jørgensen og Anne Christensdatter får døbt sønnen Jørgen Nielsen.
Den 22. november 1816: Ane Thorsdatter, som er datter af Thor Christensen i Hem, er del-gudmor, da gårdmand Jens Christensen ? og Ane Thorsdatter i Assens i Falslev sogn får døbt datteren Christiane Jensdatter.

Andre folk, der var i Assens og Falslev sogn ved Hadsund - del 2

Folk fra Kastbjerg
Dnia Judica 1703: Thomas Pedersen Skræder af Kastberg forloves med Jens Andersens enke i Assens [i Falslev sogn].
Midfastesøndag 1778: Christen Andersens datter, Kirsten Christensdatter, af Kastberg står fadder i Falslev, da Christen Giedde i Skrødstrup får døbt datteren Mette.
10. februar 1784: Hans Ollesen af Kastberg sogn og Berthe Thomasdatter af Assens troloves og copuleres.
Maria Bebudelsdag 1784: Søren Hansens? hustru af Kartberg står fadder, da mølleren her af byen [Christen Møller i Falslev] får døbt datteren Kiersten Christensdatter Møller.
3. søndag efter H3K 1787: Søren Ibsens hustru af Kastberg står fadder for Niels Pedersen i Assens, da denne får døbt datteren Berthe Nielsdatter.
Den 21. februar 1810: Peder Michelsen og Karen Michelsdatter, begge fra Kastberg, er faddere, da Berthe Nielsdatter, ankommen fra Enslev til Assens, får døbt sin uægte datter for Mariane Michelsdatter. Udlagt barnefar er Michel Michelsen fra Enslev, som siden blev dragon.

Folk fra Gjerlev
12 p Trinit 1706: Anne Jensdatter af Gierlef er fadder, da Claus Nielsen i det røde hus får døbt datteren Karen Clausdatter. Blandt fadderne er Søren Baj og Niels Nielsen af Assens.
Søndag mellem nytår og H3K 1754: Peder Jensen i Gierlef står fadder, da degnen i Falslev får døbt datteren Karen ?
8 p Trinit 1787: Christen Rasmussen og dennes hustru af Gierlev står faddere for degnen i Falslev, da denne får døbt sønnen Niels ?.
Den 5. april 1810: Berthe Marie Christensdatter fra Gierlev er del-gudmor, da Jens Jensen og Dorthe ? får døbt sønnen Poul Jensen.

Folk fra Ove sogn

9 p Trin 1740: Niels Sørensen fra Ove forloves med Anne Jensdatter af Falslev.

Folk fra Borup sogn
23 p Trin 1711: Jens Lassen degn i Borup er fadder, da Anders Lassen i Balle får døbt sønnen Rasmus Andersen. Gudmor er fru Lassen i Randers.
30. november 1713: Jens Lassen i Borup vies til Mette Lyche.

Folk fra Kærby
1715: Jens Pedersen og Anne Pedersdatter af Kierbye forloves.
24 p Trin 1739: En mand fra Giøtrup forloves med Cidtzel Sørensdatter af Kierbye.
Søndag efter Pindse dag: Christen Joensen af Kærby og Anne ?Poulsdatter troloves og copuleres.
Den 7. januar 1807: Christen Jensens datter i Kærby er gudmor, da Jens Christensen og Anne Sørensdatter får døbt sønnen Johan Jensen. Det må næsten være Johanne Christensdatter i Kærby.
Den 28. juli 1816: Gårdmand Søren Nielsens enke fra Kærby Vaashuus er gudmor, da Niels Sørensen og Gjertrud Nielsdatter i Falslev får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 5. april 1818: Pigen Maren Sørensdatter fra Kærby Vashuus er gudmor, da Niels Sørensen og Giertrud Nielsdatter i Falslev får døbt sønnen Christen Nielsen.

Folk fra Stangerum i Dalbyover sogn
15 p Trin 1715: Dorthe Iversdatter af Stangerum er gudmor, da Rasmus Jensen Gedde får døbt sønnen Jens Rasmussen Gedde. Faddere er Peder Gedde, Niels Christensen, ?, Anne Pedersdatter og Mette Christensdatter, alle af Assens.
16 p Trin 1717: Hans Povelsens kone i Stangerum er gudmor, da Rasmus Giede får døbt sønnen Niels Rasmussen Giede. Af faddere kan kun læses Peder Giede.
Den 2. april 1719: En søster til Jens Christensen i Assens [i Falslev sogn] er gudmor, da han får døbt datteren Kiersten Jensdatter.
Den 22. november 1816: Gårdmand Anders Nielsens hustru af Stangerum er gudmor, da gårdmand Jens Christensen ? og Ane Thorsdatter i Assens i Falslev sogn får døbt datteren Christiane Jensdatter.

Folk fra Udbyover eller Udbyneder
Palmar 1722: Da Christen Lassen får døbt datteren Kirsten Christensdatter, er gudmor ? Mands hustru fra Udbÿneder. En af fadderne er barnemoderens broder fra Udbÿneder. De andre faddere er Jens Ladekarl, Christen Lassens søn Las [Christensen], Christen Møllers hustru, Else Isachsdatter samt Jens Thomasens datter.
1746: Karlen Jørgen Thomesen af Udbyeneder og Mette Pedersdatter troloves og copuleres.
22 p Trin 1748: Da Jørgen Thomasen i Assens får døbt datteren Mette Jørgensdatter, er en eller to af fadderne hans bror eller brødre i Udbyeneder [svært læseligt]. Den sidste fadder er Peder Raj i Assens.
Den 8. oktober 1750: Jens Jacobsen
i Udby bliver trolovet og viet til Elle Sørensdatter af Assens i Falslev sogn.
Store Bededag 1754: Anders Christoffersen af Udbyeover står fadder, da Niels Hansen i Falslev får døbt datteren Anne Nielsdatter
Skærtorsdag 1769: Anders Nielsen af Udbyover og Anne Christensdatter af Assens troloves og copuleres.
Fastelavnssøndag 1778: Christen Christensens datter af Udbyeover står fadder, da Niels Svendsen? i Assens får døbt sønnen Jens Nielsen.
3. søndag i fasten 1779: Niels Knudsen? Fra Udbyeneden står fadder, da Niels Jensen af Assens får døbt datteren Else Nielsdatter.
Palmesøndag 1779: Christen Stephensens? kone af Udbyeover står fadder, da Jens Ovesen får døbt datteren Maren Jensdatter.

Folk fra Blenstrup
Hellig Trefoldighed 1779: Jens Rasmussen af Blenstrup står fadder, da degnen i Falslev får døbt sønnen Christen ?.
Sexagesima 1796: Anders Hougaards kone fra Blendstrup er gudmor, da Niels Smed og Maren Christensdatter får døbt datteren Kiersten Nielsdatter.

Folk fra Glenstrup
Hellig Trefoldighed 1779: Degnens kone af Glenstrup står fadder, da degnen i Falslev får døbt sønnen Christen ?.

Folk fra Enslev

Søndag mellem nytår og H3K 1754: Rasmus Smed af Enslef står fadder, da degnen i Falslev får døbt datteren Karen ?
15 p Trinit 1754: Søren Smed, Rasmus Smed og Jørgen Povlsen af Enslef står faddere, da degnen i Falslev får døbt datteren Giertrud Sophie ?
Hellig Trefoldighed 1779: Christen Schiøt af Enslev står fadder, da degnen i Falslev får døbt sønnen Christen ?.
Maria Bebudelsdag 1784: Jens Freils hustru af Enslev står fadder, da mølleren her af byen [Christen Møller i Falslev] får døbt datteren Kiersten Christensdatter Møller.
8 p Trinit 1787: Christen Skiøt af Enslev står fadder for degnen i Falslev, da denne får døbt sønnen Niels.
21 p Trinit 1788: Jens Fries af Enslev står fadder for mølleren i Falslev, Christen Nielsen, da denne får døbt datteren Nielsine Christensdatter.
22 p Trin 1791: Christen Skiøttes datter fra Enslev er fadder, da Niels Pedersen og Anne Christensdatter i Assens får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 26. april 1805: Rasmus Bach fra Enslev vies til Anne Kierstine Lassen.
Den 21. februar 1810: Christen Vinters kone fra Enslev er gudmor, da Berthe Nielsdatter, ankommen fra Enslev til Assens, får døbt sin uægte datter for Mariane Michelsdatter. Udlagt barnefar er Michel Michelsen fra Enslev, som siden blev dragon.
3. søndag i advent 1813: Anne Henriksdatter fra Enslev er gudmor, da Rasmus Sørensen Bøssemager får døbt datteren Mariane Rasmusdatter.
Den 11. juni 1816: Pigen Else Christensdatter fra Enslev er del-gudmor, da Rasmus Sørensen og Karen Nielsdatter i Falslev får døbt sønnen Niels Rasmussen.
Den 24. september 1820: Tjenestepigen Else Christensdatter af Enslev er del-gudmor, og ungkarl Peder Christensen af Enslev er fadder, da Jens Christensen Olesen og Maren Christensdatter i Assens i Falslev sogn får døbt sønnen Christen Jensen [Olesen].

Folk fra Asferg
3 p Trin 1784: Thomas Jørgensens kone af Asferg står fadder, da Christen Thomsen i Assens får døbt sønnen Jens Christensen.

Folk fra Dyrby

1752: Michel Snedkers kone i Dyrbye står gudmor for Oluf Andersen i Assens, da denne får døbt datteren Karen Olufsdatter.

Folk fra Knejsted
2den pintze dag 1786: Rasmus Bugis søster af Kneisted står fadder, da Rasmus Bugi får døbt datteren Dorthea Rasmusdatter Bugi. Andre faddere er Søren og Rasmus Raj.
Den 24. oktober 1800: Poul Christensen og Kirsten Jensdatter fra Assens troloves. Parret vies i Øster Tørslev kirke, da deres bryllup holdes i Knejsted.
Den 2. juni 1808: Jens Thomsens kone fra Kneisted er gudmor, da Anders Thomsen Christensen og Karen Rasmusdatter får døbt sønnen Rasmus Andersen.

Folk fra Ørsted
Den 5. oktober 1728: Jens Rasmussen fra Øersted udlægges til barnefar af Anne Jensdatter i Falslev, da hun bliver gravid og absolveres af kirken.
16 p Trin 1728: En karl neder Synden Fior i Øersted, nafnlig Jens Rasmussen, udlægges til barnefar, da Jens Thomasens datter får døbt sin uægte søn for Thomas Jensen.

Folk fra Fladbjerg i Mariager Landsogn
1694: Søren Sørensen af Fladbjerg [skrevet Fleberg] bliver trolovet til Johanne Sørensdatter af Assens i Falslev sogn.
10 p Trin 1697: Dorthe Melchiorsdatter Otte af Fladbjerg [skrevet Fleberg] er gudmor, da Jens Povelsen i det røde hus i Falslev får døbt datteren Anne Jensdatter.
Trinit 1700: Maren Lauridsdatter af Fladbjerg [skrevet Fleberg] er gudmor, da Jens Andersen i det røde hus får døbt datteren Anna Jensdatter. Blandt fadderne er Margrethe Nielsdatter.
Sexagesima 1727: Claus Pigns datter i Fladberg er gudmor, da Christian Fisker i Assens får døbt sønnen Adam Christiansen Fisker. Faddere er Niels Homds hustru, Thomas Nielsens hustru, Lille Kirsten, Niels Homand, Melchior [Andersen] , Cbay [Christen Bay].
Fastelavnssøndag 1729: Claus Pignt datter af Fladbierg er gudmor, da Christian Fisker i Assens får døbt datteren Eva Magdalene Christiansdatter [Fisker]. Faddere er C:bay [Christen Bay], Niels Homd [Niels Homand] og hustru.
2 p Trin 1739: Niels Nielsen fra Fladbierg troloves til Giertrud Pedersdatter af Assens [i Falslev sogn].
Den 17. september 1793: Niels Nielsen af Fladbjerg troloves til Berthe Sørensdatter af Assens [i Falslev sogn].
Sexagesima 1796: Hustruen til Niels Bach af Fladbierg er fadder, da Niels Smed og Maren Christensdatter får døbt datteren Kiersten Nielsdatter.
Den 31. januar 1801: Jens Møllers kone fra Fladbierg, Mette Andersdatter, er gudmor, da Poul Christensen og Kirsten Jensdatter får døbt sønnen Jens Poulsen.
Den 5. april 1810: Bodil Christensdatter fra Fladberg er gudmor, da Jens Jensen og Dorthe ? får døbt sønnen Poul Jensen.
Den 12. juli 1811: Christen Nielsen af Fladberg troloves til Kirsten Christensdatter. Underskrives af Christen Sørensen og Niels Sørensen.
Den 28. juli 1816: Christen Nielsens hustru af Fladberg er del-gudmor, og Christen Nielsen af Fladberg er selv fadder, da Niels Sørensen og Gjertrud Nielsdatter i Falslev får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 26. maja 1817: Karen Enevoldsdatter af Fladberg er del-gudmor, da Jens Enevoldsen og Kirsten Nielsdatter i Falslev får døbt sønnen Niels Jensen.

Folk fra Alstrup i Mariager Landsogn
Den 12. februar 1804: Morten Hammers kone fra Alstrup er gudmor, da Niels Sørensen soldat og Else Berthelsdatter får døbt datteren Ellen Nielsdatter.

Folk fra Hou i Mariager Landsogn
1703: Jens Jensen Syn? af Hou forloves med Kirsten Nielsdatter af Assens.
15 p Trin 1707: Maren Jens ? fra Hou er gudmor, da Knud Møller får døbt sønnen Jens Knudsen Møller.
1 advent 1707: Søren Nielsen af Hou er fadder, da Christen Bay i Assens får døbt sønnen Peder Christensen Bay. Gudmor er Claus Nielsens hustru i det røde hus [i Falslev].

24 p Trin 1712: Niels Rossing i Hou er fadder, da Niels Nielsen i Colsborg får døbt sønnen Christen Nielsen. Andre faddere er Niels Ravn, Anders Trane og Karen Knudsdatter.

27 p Trinit 1720: Hans Ladefogeds kone af Hou er gudmor, da Michel Zandersen får døbt datteren Karen Michelsdatter. Faddere er Hans Nielsen i Falslev, Christen Lassens kone, Knud Møllers datter og Jens Thomasens datter.
14 p Trin 1737: Jens Pedersen fra Hou forloves til Maren Andersdatter ? fra Assens [i Falslev sogn].
Den 27. januar 1812: En datter af Søren Mathiesen i Hou er del-gudmor, da Jesper Christensen og Karen Poulsdatter får døbt sønnen Jens Jespersen.
Den 25. september 1813: Jens Andersen Riis fra Hou troloves til Anne Hansdatter på Ballegaard.
Den 17. juli 1814: Maren Sørensdatter, som er gift med Christen Poulsen i Hou, er gudmor, da Jesper Christensen og Karen Povelsdatter i Assens i Falslev sogn får døbt datteren Kirsten Marie Jespersdatter.


Folk fra True i Svenstrup sogn
14 p Trin 1738: Peder Frederichsen fra True forloves med ? Clausens enke i det røde hus.

Folk fra Mariager
Michels dag 1734: Kirsten Jensdatter i Mariager er gudmor, da Melchior Andersen får døbt datteren Dorethe Melchiorsdatter.
Den 7. november 1745: Seig. Jens Lund i Mariager står fadder, da Controlleur Jørgensen på Ballegaard får døbt datteren Sybelle ?. En anden fadder er jomfru Buch på Kragelund.
1751: Peder Rebslager af Mariager står fadder, da Peder Kragelund får sønnen Peder Pedersen Kragelund.

Folk fra Trinnerup i Mariager Landsogn
Rogate 1717: Jens’ datter i Trinderup er fadder, da Peder Giede får døbt sønnen Christen Pedersen Giede.
25. p Trin 1736: Hustruen til Madz i Trinnerup er gudmor, da Jens Larsen i Assens [i Falslev sogn] får døbt sønnen Peder Jensen.

Folk fra Fjelsted i Mariager Landsogn
18 p Trin 1710: Maren Jensdatter i Fielsted er gudmor, da Christen Baj får døbt datteren Anna Christensdatter Baj. Blandt fadderne kan læses Karen Jensdatter, Anne Jensdatter, Anne Clausdatter og Hans Nielsen.
Dnica Itia Ader 1715: Karen Jensdatter i Fielsted er gudmor, da Christen Baj i Assens får døbt datteren Dorethe Christensdatter Baj. Blandt fadderne er ”lill Maren Svends i Assens”.
1 p Epiph 1716: ?ne Gregersdatter i Fjelsted er gudmor, da Hans Nielsen i Falslev får døbt ?. af faddere kan læses: Hans Nielsens broder og … Jens Gregersens datter i Skov[huset] og Niels’ kone af Kragelund.
Den 14. december 1817: Pigen Stine Friderichsdatter af Fjelsted er gudmor, da Jens Christensen og Dorthe Maria Friderichsdatter i Assens [i Falslev sogn] får døbt sønnen Friderich Jensen. Friderik Frideriksen af Assens er fadder, foruden gårdmændene Peder Sørensen og Peder Jensen i Assens.

Folk fra Katbjerg i Mariager Landsogn
5 p Trin 1710: Claus Møllersvend i Katbjerg Mølle [i Mariager Landsogn] er fadder, da Peder Møller får døbt sønnen Johan Pedersen Møller. Andre faddere er Christen Pedersen, Christen Andersen og Knud Møllers datter, Karen Knudsdatter Møller.

Folk fra Visborg

Fredag den 1. juni 1715: Johanne Jensdatter fra Visborg får døbt sin uægte datter for Anne Jensdatter. Udlagt barnefar er Jens Nielsen af Havnø. Gudmor er Kirsten Jensdatter i Assens i Falslev sogn.
3. søndag efter påske 1794: Peder Sørensens hustru fra Visborg er gudmor, da Christen Poulsen og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Kiersten Marie Christensdatter.

Folk fra Vive

Rogate 1717: Peder Gieddes søster i Vive er gudmor, da Peder Giede får døbt sønnen Christen Pedersen Giede. Lokale faddere er Jens Christensen, Peder Pedersen, Christen Bajs hustru.
Den 28. marts 1809: Christen Christensen fra Vive vies til Anne Envoldsdatter.

Folk fra Tvede sogn
Den 9. september 1809: Maren Pedersdatter er gudmor og Nicoline Jacobsdatter af Gjessinggaard i Tvede sogn er del-gudmor, da Povel Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Falslev får døbt sønnen Søren Povelsen.

Folk fra Demstrup og Råby sogn
Den 1. september 1816: hr. J. Berg til Demstrup er forlover, da tjenestekarl Søren Andersen og stuepige Karen Hansdatter Find på Ballegaard bliver trolovet.

Folk fra Randers

23 p Trin 1711: Mag. Ludvig? Lassens hustru i Randers er gudmor, da Anders Lassen i Balle får døbt sønnen Rasmus Andersen. Jens Lassen degn i Borup er fadder.
9 p Trin 1744: Hustruen til Peder Borch i Randers står gudmor, da contraleuren på Ballegaard [Niels Jørgensen?] får døbt datteren Anne Cathrine [Nielsdatter?]. Faddere er Hans Michelsen, Jens Land, Niels Willetz[en] og Anne Hansdatter.
Den 14. november 1803: Ole Hansen Skomager fra Randers troloves til Anne Kathrine Andersdatter.

Folk fra Mejlby
Dom Rogate 1715: Niels Pedersen af Mejlby er fadder, da Hans Kielsen? i Falslev får døbt sønnen Niels Hansen. Gudmor er Anne Pedersdatter af Kragelund. Andre faddere er Peder Andersen og Jens ? af Falslev samt Anne Nielsdatter i Assens.

Folk fra Rold
2 pinsedag 1791: Christian Christensen og Mette Thomasdatter fra Rold sogn får døbt datteren Anne Marie Christiansdatter. Præsten skriver: NB Barnet er føed i Assens i Falslev sogn.

Folk fra Viborg
Purificanis 1702: ? Simonsdatter, salige Claus Wulfs enke som tilforn [levede] i Wiborg og hvis hosbond ???????????????????

Folk fra Fyn?
1725: en ung karl fra Fiøen, Esche Jespersen, forloves med ? ? af Assens [i Falslev sogn].

Folk fra Haderslev
Den 20. september 1793: Niels Sørensen, Advocat i Haderslev, troloves til jomfru Maren Marie Hvass.

Folk fra Als Odde
Den 23. oktober 1801: Jens Nielsen Lods fra Als Odde troloves til Mette Andersdatter i Falslev.

Folk fra Solbjerg
Den 8. maj 1803: Christen Klavesen Skomager fra Solberg troloves til Karen Andersdatter i Falslev.


Folk fra København

4. søndag efter påske 1753: Skræder Svend Just Juchumsen af Kiobenhafn udlægges til barnefar af Anne Rasmusdatter i Assens, da datteren Birgithe Justdatter døbes.

Folk fra Tidsted ?
21 p Trin 1780: Kirsten Madsdatter af Tidsted står fadder, da Anders Skræder i Falslev får døbt datteren Anne Cathrine Andersdatter. Der kan vel næppe være tale om Kongens Tisted?

Blandede skifter fra Overgaard Gods

På Arkivalieronline finder man nogle skifter fra Omsyssel under Overgaard Gods, der starter i 1722. På denne side er det nyeste skifte fra 1804. Nogle af de mænd og kvinder, som man kan finde i disse bøger er bl.a.:

Opslag 3: Den 16. januar 1722: Gårdmand Jens Andersen af Vinstrup i Dalbyover sogn er død. Enken er Karen Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Jensen af Vinstrup, søn, Anders Jensen af Vinstrup, datter, Maren Jensdatter af Vinstrup i Dalbyover sogn. Vurderingsmænd: Niels Madsen af Vinstrup og Jens Pedersen af Vinstrup. Boet bliver registreret. Jens Andersen døde den 8. januar 1722. På gården er der 5 heste, 3 køer, 10 får og 2 grise. Fortsætter den 4. marts 1722: Vurderingsmænd: Niels Madsen af Vinstrup og Christen Bay af Vinstrup. kirkebogen kalder ham Jens Andersen Skreder. Steradhuset [som må være stuehuset] er på 6 fag. Desuden er der en lade og en stald, som består af 10 fag. På gården mangler der 4 heste og nogle redskaber i forhold til forordningen af den 15. januar 1710. Der er derfor underskud i boet, så der ikke er noget til enken eller børnene at arve. Underskrifter fra Niels Madsen og Christen N. Bay.

Vurderingsmænd: Niels Christensen og Niels Griis af Fruerlund.
Opslag 7: Den 22. december 1722: Christen Lauridsen af Veddum er død. Enken er Anne Christensdatter. Børn: Christen Christensen, 4 år [1718]. Værge for sønnen er hans farbror, Jens Lauridsen af Veddum. Formynder for enken er hendes bror, Jens Christensen af Veddum.

Vurderingsmænd: Troels Lauridsen og Jens Madsen af Veddum, som sætter deres underskrift til sidst.
Opslag 8: Den 24. november 1724: Anders Christensen af Handest i Glenstrup sogn er død. Enken er Maren Madsdatter. Børn: Søn, Christen Andersen, 17 år [1707], søn, Jens Andersen, 12 år [1712], søn, Niels Andersen, 8 år [1716], datter, Kirsten Andersdatter, 6 år [1718], datter, Mallene Andersdatter. Christen Pedersen fra Handest er der på enkens vegne, og på børnenes vegne er mødt deres farbror, Christen Christensen Smed i Handest. Vurderingsmænd: Niels Lauridsen af Handest, som underskriver, samt Jens Nielsen af Handest.


Opslag 5: Den 9. december 1722: Søren Jensen af Fruerlund i Als sogn er død. Enken er Karen Christensdatter, og de havde børn, men navnene nævnes ikke. Lavværge: Karens svoger, Mads Christensen. Søren Jensens bror er Niels Jensen af Fruerlund. Nævnes: Niels Jensen af Als og Mads Griis af Fruerlund.


Opslag 10: Den 3. maj 1726: Christen Madsen af Klattrup i Udbyneder sogn er død. Enken er Kirsten Christensdatter. Børn af forrige ægteskab: Søn, Mads Christensen, søn, Mads Christensen, søn, Niels Christensen, søn, Niels Christensen [ja – det hedder de 4 drenge].  Enkens bror, Anders Christensen i Winstrup er værge. Troels Nielsen af Klattrup er værge for børnene. Vurderingsmænd: Anders Baj og Jens Madsen af Klattrup. Yderligere underskrifter fra Jens Andersen og Christen Thomsen Smid.
Opslag 11-13: Den 21. september 1726: Karen Pedersdatter, som var gift med Jens Andersen af Vinstrup i Dalbyover sogn, er død. Børn: Søn, Peder Jensen, som bor i Vinstrup, søn, Anders Jensen, som skal til København, datter, Maren Jensdatter, som opholder sig i Vinstrup. Svend Andersen af Udbyneder er mødt op. Vurderingsmænd: Oluf Christensen af Stangerum og Jens Pedersen af Vinstrup. Skiftet efter Peder Jensens far, Jens Andersen, er dateret 16. januar 1722 – se herover. Underskrifter fra Oluf Christensen og Jens Pedersen.
Opslag 13-14: Den 12. juni 1731: Elsebeth Jørgensdatter, som var gift med Morten Jensen Skoemager af Udbyneder, er død [senere kaldes ægtemanden Morten Andersen Wingaard Skoemager]. Vurderingsmænd: Christen Nielsen Bay og Christen Christensen af Udbyneder. Der er vist ingen arvinger til Elsebeth, siger Jens Jacobsens kone. Gæld til: Jens Lund af Mariager, Niels Hvid af Mariager, Jørgen Feltbereder [nok i Mariager], Christen Hou, Niels Giede af Udbyneder samt Christen Nørager af Udbyneder. Underskrifter fra Christen Nielsen Bay og Christen Christensen.

Vurderingsmænd: Christen Nielsen af Udbyneder og Jens Witting af Knejsted.
Opslag 26: Den 23. juli 1734: Inger Christensdatter, som var gift med Michel Skrædder i Udbyneder, er død. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Christen Nielsen af Udbyneder. Børn: Jens Michelsen i Udby[neder], Arnt Michelsen i Udby[neder], Christen Michelsen, som er forsvundet, Bendix Michelsen, som tjener i Ingerslev [nok i Tiset sogn], Tyra Michelsdatter, som er gift med Jørgen Smed i Nebstrup. Underskrives af Jens Michelsen af Udbyneder, Jørgen Smed [Nielsen?] af Næbstrup, Jens Hiort og Christen Nielsen.
Opslag 26-27: Den 13. august 1734: Efter afdøde Anne Poulsdatter, som var gift med Mads Sørensen ved Nødenæs færgested i Udbynedersogn. Vurderingsmænd: Mons. Capiong og Christen Bay af Udbyneder. Underskrifter fra Mats Sørensen, Christen Bay og Petter Capriong.
Opslag 27: Den 12. november 1734: Christen Christensen i Udbyneder er død. Enken er Bodil Madsdatter. Børn: Søn, Christen Christensen, søn, Mads Christensen, søn, Niels Christensen, 22 år [1712]. Morbror: Christen Madsen af Ilshøj. Den ældste søn, Christen Christensen, fæster nu gården. Der er ingen arv. Underskrifter fra Christen Madsen, Christen Christensen og Madts Christensen.
Opslag 27-28: Den 20. november 1734
: Efter afdøde Niels Jensen Skrædder i Snæbum. Enken er Maren Andersdatter. Vurderingsmænd er Niels Nielsen af Snæbum og Christen Christensen af Sønder Onsild. Børn: Olle Nielsen, som overtager fæstehuset, Anders Nielsen, 36 år [1698], Anne Nielsdatter, som er gift med Christen Kieldsen Rytter. Lavværge: Baltzer Andersen. Underskrifter fra Jens Nielsen, Olle Nielsen, Niels Nielsen, Christen Christensen og Baltzer Andersen.
Opslag 28-29: Den 11. december 1734: Else Nielsdatter, der var gift med Niels Poulsen af Binderup i Udbyneder sogn, er død. Børn: Søn, Poul Nielsen, der får gården i fæste efter sin far, datter, Karen Nielsdatter, 18 år [1716] ugift, datter, Johanne Nielsdatter, som er gift med Laurs Andersen Samuelsen af Vindbylund, datter, [uden navn], som er gift med Søren Krag af Binderup. Formynder for den umyndige datter er Karens svoger, Laurs Andersen Samuelsen. Pigen skal i fremtiden skal bo hos Laurs, imod at Poul Nielsen betaler med 12 skipper rug og 12 skipper byg. Niels Poulsen er mødt op til skifteforretningen med Søren Christensen Krag af Binderup og Laurs Andersen Samuelsen af Vindbylund. Uægte underskrifter fra Niels Povelsen af Binderup, Lauridz Andersen af Vindbylund og Søren Christensen Krag af Binderup i Udbyneder sogn.
Opslag 29: Den ? ? 1734 eller 1735: Anne Tøgersdatter, som var gift med Olle Jensen af Udbyover er død. Arving: Niels Smeds kone, Ellen Andersdatter af Udbyover, og pigen Anne Andersdatter af Udbyover. Niels Smed er både formynder og lavværge for begge.  Vurderingsmænd: Niels Giedde og Jens Mortensen af Udbyover. Ingen Underskrifter.
Opslag 30: Den 13. januar 1735: Maren Christensdatter, som var gift med Svend Frandtzen af Udbyneder er død. Børn: Søn, Christen Svendsen, 6 år [1729], datter, Anne Svendsdatter, 4 år [1731], datter, Maren Svendsdatter, 3 uger [1734]. Børnenes mor farbror, Christen Ranch af Kastbjerg er formynder for dem. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Christen Knudsen af Udbyneder. Underskrift fra Christen Ranch men næppe ægte.
Opslag 31: Den 31. januar 1735
: Efter afdøde Maren Nielsdatter, som var gift med Anders Christensen i Snæbum. Vurderingsmænd: Balthaser Andersen og Michel Jacobsen af Snæbum. Hustruen døde i barselsseng. Barnet overlevede og er derfor enearving. Til stede ved fødslen i Snæbum var jordmoderen, Maren Andersdatter, sammen med Bodil Nielsdatter og Dorthe Nielsdatter. Der snakkes om ”hins svigge fader Niels Nielsen hafde som med gift giord hannem een kop med kaef”, og der bliver forlig mellem Anders Christensen og svigerfaren, Niels Nielsen.
Opslag 31-38: Den 13. januar 1735: Efter afdøde Anders Nielsen Haderup i Kastbjerg. Enken er Anne Christensdatter. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Christen Knudsen af Udbyneder. Ingen børn. Arvinger: bror, Jens Nielsen i Haderup, søster, Birgitte Nielsdatter i Kristrup?, som er gift med Peder Povelsen, søster, Dorthe Nielsdatter, som er gift med Jens Madsen i Klardrup [Klattrup], Kiersten Nielsdatter, som er gift med Joen Christensen i Udbyover. Lavværge: Niels Sørensen af Kastbjerg, som er hendes søskendebarn, ligeledes Christen Sørensen [Ronds], som er enkens søns farbror. Underskrifter fra Jens Christensen Hiort og CKS [Christen Knudsen i Udbyneder]. Fortsætter den 4. februar 1735: Lavværge er nu Povel Jensen af Kastbjerg. Mads Jensen af Klardrup [Klattrup] er mødt op sammen med Dorthe Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter og Jens Nielsen. Henvisning til skifte af 2. januar 1708. Anders Haderups stedbørn: Søren Christensen og Maren Christensdatter.  Nu nævnes Svend Frandsen af Stangerum i Dalbyover sogn, som vist er gift med Maren Christensdatter. Skiftet af 1708: Anne Christensdatter var gift med Christen Sørensen og havde med ham Søren og Maren. Formynder var deres farbror, Christen Sørensen i Kastbjerg. Vurderingsmænd: Povel Jensen og Hendrich Lassen. Underskrives til sidst af ANS [?], HLS [Hendrich Lassen] og PCS [?]. Afslutning på skiftet og underskrifter af ICS [Jens Christensen Hiort] og CKS [Christen Knudsen] af Udbyneder. Forsætter den 18. marts 1735: Vurderingsmænd: Jens Hiort af Udbyneder, Søren Gregersen af Udbyneder og Christen Romx af Kastbjerg. Lavværge: Povel Jensen. På arvingernes vegne er mødt Joen Christensen af Udbyover. Underskrifter fra Søren Christensen, Povel Jensen, CSS [Christen Sørensen Romx], Jens Hiort og SGS [Søren Gregersen].
Opslag 38: Den 7. maj 1735: Iver Svendsen Skrædder af Udbyneder er død. Enken er Kirsten Sørensdatter. Børn: Søn, Svend Iversen, 9 år [1726], søn, Søren Iversen [skrevet Søvren], 7 år [1728], søn, Anders Iversen, 4 år [1731], søn, Iver Iversen, ½ år [1735]. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Søren Friderichsen af Udbyneder. Boet er så fattigt, at man intet finder værd at registrere, men enken lover at opfostre børnene så godt som muligt og at holde huset i stand. Uægte underskrifter fra Jens Hiort og Søren Friderichsen.
Opslag 38-39: Den 21. maj 1735: Anne Sørensdatter, som var gift med Peder Amdisen af Handest i Glenstrup sogn, er død. Børn: Søn, Søren Pedersen Amdisen af Handest, som er gift, datter, Dorthe Pedersdatter Amdisen, som er gift med Kield Christensen af Handest, datter, Karen Pedersdatter Amdisen, som er enke og bor i Hafn [dvs. København], datter, Maren Pedersdatter Amdisen, som er gift med Hermand Laursen af Handest og har Peder Amdisens hus i fæste. Vurderingsmænd: Skomager Niels Laursen og Michel Lang af Handest. Boet bliver registreret. Der er gæld til Christian Kræmmer af Randers, Rasmus Broch, Rasmus Møller for 2 potter brændevin og Anders Kremmer for en halv tønde mjød. Der er overskud i boet, som skal deles mellem enkemanden og børnene. Uægte underskrifter fra Kield Christensen, Peder Amdisen, Hermand Laursen, Niels Laursen Skoemager, Søren Pedersen [Amdisen] og Mikel Lang.
Opslag 39-40: Den 9. juni 1735: Søren Gregersen af Udbyover i Udbyneder sogn er død. Enken er Anne Nielsdatter. Børn fra første ægteskab med ?: Datter, Kirsten Sørensdatter, 24 år [1711], søn, Gregers Sørensen, 22 år [1713], datter, Anne Sørensdatter, 19 år [1716], datter, Maren Sørensdatter, 14 år [1721], søn, Christen Sørensen, 12 år [1723], som er vanvittig. Børn fra andet ægteskab med Anne Nielsdatter: Datter, Margrethe Sørensdatter [skrevet Magrette], 7 år [1728], datter, Maren Sørensdatter, 3 år [1732], datter, Karen Sørensdatter, 2 år [1733]. Formynder for børnene er deres farbror, Anders Gregersen. Lavværge for enken er Niels Gregersen. Vurderingsmænd: Niels Giede og Niels Smed af Udbyover. Boet bliver registreret. To af køerne står hos Poul Sørensen i Udbyover, og nogle får og lam hos Christen Stejlberg er pantsat. Gården består af et stuehus i perfekt stand, en lade på 10 fag, en anden lade på 8 fag,  fæhus og stald på 10 binding samt endnu en bygning på 9 fag. På gården mangler 9 heste samt vogn og plov. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Søren Christensen overtager gården og betaler for dette Søren Gregersens gæld. Ingen underskrifter.


Opslag 15-18: Den 23. januar 1733: Maren Sørensdatter, som var gift med Matthias Christensen i Bjerre, er død. Børn: Christen Matthisen, 10 uger gammel [1732], Maren Matthisdatter, 4 år [1728]. Værger er faren, samt Jens Hiort og fergo Jens [Christensen] af Udbyneder, børnenes farbror. Vurderingsmænd er Christen Christensen Corporal og Christen Christensen Smid af Bjerre. Underskrifter fra Christen Christensen Smid, Christen Christensen Corporal, Matthias Christensen, Jens Christensen Hiort samt Jens Christensen alias fergo Jens.
Opslag 18-21: Den 16. juli 1733: Møllersvend Hans Arentzen af Udbyneder er død. Enken er Ellin Christina Christensdatter. Peder Kragh er mødt op omkring dette i Svend Andersens hus i Udbyneder, hvor Hans Arentzen logerede. Hustruens far, Christen Jensen af Billits, er også mødt op som datterens lavværge. Der indskrives et brev, hvor Hans Arntsen Møller får Udbyneder Mølle i fæste af 29. april 1733. Vidner er Jens Christensen Hiort og PNS. Læst for A.A. Kahr og Peder Krag. Der er gæld til: Niels Gedde i Udbyover, Christen Bay i Pauf, skolemester Jens Nielsen i Udbyneder, Jens Christensens kone i Udbyneder, Christen Jensen i Bylits, Anders Samuelsen i Udbyneder, Anders Kremmer i Edderup [i Sem sogn], Peder Kremmer i Udbyneder og Søren Jacobsen i Sødring. Skomager Morten Vingaard i Dalbyneder nævnes omkring en guldring – bekræftes af Jens Hiort og Mikkel Christensen af Udbyneder. Det skete, mens han [Hans Arentzen] var ugift og vedrørte hans [Morten Vingaard] datter, Mette Helveg Mortensdatter Vingaard, idet de [Hans og Mette Helveg] var virkeligt forlovet, men hun flyttede vist til København. Erklæringen underskrives af Jens Christensen Hiort og Mickel Christensen. Det hele underskrives af A. A. Kahr og vidnerne PNS og JSS. Fortsætter den 30. juli 1733: Hans Arentzens ejendele sælges på auktion til: Svend Andersen i Udbyneder, Jacob Degn, Michel Skrædder, Niels Jensen, Christen Nielsen, Peder Thomesen og Mons. Darvith.  Underskrives til sidst af A. A. Kahr og Svend Andersen.
Opslag 21-23: Den 30. januar 1734: Kirsten Pedersdatter, som var gift med Christen Mortensen i Enslev, er død. Børn: Maren Christensdatter, hvis formynder er faren, Christen Mortensen. Søskendebarn, Poul Christensen i Blenstrup, nævnes. Vurderingsmænd er Olle Nielsen og Poul Christensen af Enslev.  Skiftet er fra den 10. august 1734.
Opslag 23-25: Den 9. august 1734: Maren Rasmusdatter, som var gift med Jens Pedersen Hadstrup i Knejsted i Øster Tørslev sogn, er død. Formynder er morbror, Jørgen Amdisen af Knejsted. Børn: Giertrud Jensdatter, 11 år [1723], Kirsten Jensdatter, 6 år [1728]. Underskrifter fra CNS [Christen Nielsen af Udbyneder], JJS [Jens Witting] og Jørgen Amdisen.


Opslag 41: Den 5. august 1735: Pigen Anne Nielsdatter af Dalbyover er død. Arving: Halvbror, Niels Nielsen, 14 år gammel [1721], og hvis far var Niels Andersen. Anne boede hos Jens Giede af Dalbyover. Formynder for drengen er dennes farbror, Søren Andersen af Dalbyover. Vurderingsmænd: Rasmus Pedersen af Dalbyover og Christen Støvring af Udbyover [skrevet Christen Støfring]. Boet bliver registreret. Der er gæld til Laurs Ollesen og Peder Rasmussen. Der er et mindre overskud i boet på 9 rigsdaler, som Niels Nielsen arver.
Opslag 41-45: Den 20. april 1736: Olle Jensen af Udbyover er død. Enken er Zighele Laursdatter. Arvinger: Søster, Johanne Jensdatter, som er gift med Anders Laursen af Stangerum i Dalbyover sogn, søster, Else Jensdatter, som er gift med Jens Laursen af Råby, søster, Anne Jensdatter, som bor i Sødring, hvor hun er enke, og hvis lavværge er Jens Hiort af Udbyneder, søster, Giertrud Jensdatter, som er død i Udbyneder og har efterladt sig følgende børn: Søn, Jens Hansen, som bor i Eldrupskoven i [måske Gjesing sogn?], datter, Else Hansdatter, som er gift med Christen Bay af Udbyneder. Som lavværge vælger enken Poul Bødker af Udbyneder. Der er et længere afsnit, hvor nævnes Niels Smed og Hans Øster af Udbyover, Christen Bay af Udbyneder, store Christen Jensen og Anders Laursen af Stangerum, Vurderingsmænd: Christen Nørager og Niels Giedde af Udbyover. Underskrifter fra Christen Christensen Nøragger og Niels C. Giedde.
Opslag 45: Den 13. juli 1736: Christen Hvas af Brøndum er død. Børn: Søn, Jens Christensen Hvas, som fæster farens gård, søn, Anders Christensen Hvas, som bor i Dyrby, søn, Poul Christensen Hvas, som tjener i Væstrup, datter, Anne Christensdatter Hvas, som er gift i Hafn [København], datter, Anne Christensdatter Hvas, som er trolovet til Peder Bertelsen af Nysum i Ravnkilde sogn, datter, Karen Christensdatter Hvas, som er hos sin bror i Brøndum, datter, Kirsten Christensdatter Hvas, datter, Maren Christensdatter Hvas, som tjener sin søster i Stenild.  Formynder for umyndige børn er Niels Laursen. Lavværge for enken er Jens Christensen af Brøndum.

Vurderingsmænd: Christen Pedersen og Jens Nielsen af Nørre Onsild. Ingen underskrifter.
Opslag 45-46: Den 14. august 1736: Gårdmand Jørgen Christensen af Klattrup i Udbyneder sogn er død. Enken er Mette Andersdatter. Børn: Søn, Anders Jørgensen, 13 år [1723], søn, Christen Jørgensen, 10 år [1726], datter, Kirsten Jørgensdatter, 5 år [1731]. Lavværge for enken er Anders Bay af Klattrup i Udbyneder sogn. Formynder for børnene er Christen Sørensen af Klattrup. Boet bliver registreret den 13. september 1736 af vurderingsmænd: Laurs Christensen og Mads Christensen af Klattrup i Udbyneder sogn. Stuehuset er på 10 fag. Der er et hus mod vest på 13 fag, en lade på 14 fag samt et hus mod øst på 10 fag. Der er gæld til tjenestepigen Kirsten Clausdatter og tjenestedrengen Christopher Nielsen. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Ingen underskrifter.

Johanne Nielsdatter, som var gift med Christen Bay af Assens i Falslev sogn, er død. Børn: Søn, Niels Christensen Bay af Assens i Falslev sogn, søn, Peder Christensen Bay, som har gården i fæste i Assens i Falslev sogn samt 2 døtre, der begge er i faderens hus, men som ikke navngives. Vurderingsmænd: Thomas Nielsen og Christen Christensen af Assens i Falslev sogn. Christen Degn er formynder for pigerne. Underskrifter fra Christen Bay og Christen Degn.
Opslag 66: Den 5. maj 1739: Peder Nielsen Langeremb af Als sogn er død. Der er en enke, hvis navn ikke angives. Børn: Søn, Peder Pedersen Langeremb, 6 år [1733], søn, Niels Pedersen Langeremb, 4 år [1735], datter, [navn angives ikke], 7 år [1732]. Lavværge for enken er Ditlef Leth af Haslevgårde. Formynder for børnene er deres farbror, Anders Nielsen af Veddum i Skelund sogn. Vurderingsmænd: Niels Jørgensen og Niels Jørgensen af Hurup. Der er gæld til Niels Hougaard af Alling?. Bygningerne er i alt på 36 fag, hvoraf de 7 fag er til forhuset og stald, og de 15 fag til lade. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene.
Opslag 66: Den 12. marts 1737: Hans Christensen, der var staldkarl på Overgaard gods, er død. Vurderingsmænd: Christen Nielsen af Udbyneder og Jens Giede af Udbyover. Boet bliver registreret. Der er publiceret efter arvinger over 3 gange i aviserne. Hans Christensens ting blev sat på auktion i Svend Andersens hus i Udbyneder og indbragte 15 rigsdaler. Svend Andersen har udlagt penge til begravelse, tøj mv. for 16 rigsdaler. Der er ingen arvinger dukket op, men der var heller ikke noget at arve.
Opslag 67-70: Den 10. september 1739: Murmestersvend Niels Pedersen under Overgaard gods er død. Han var vist ugift. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Jens Christensen af Udbyneder. Ridefogden Otto Thorsen kommer med en regning. Der har været rigeligt med skillinger til at betale for begravelsen. Han har noget med Ajstrup i Gjerlev sogn at gøre, men han er født på Fyn og har før været i København. Han har et hus i fæste under Visborggaards gods. Der er kaldt på arvinger på landstingene i Viborg, på Fyn og i København, men ingen er dukket op. Niels Pedersen havde lovet at gifte sig med Anne Jensdatter af Visborg, med hvilken han har en uægte søn [som jo ikke er arving, da han er uægte]. Hun hedder egentligt Anna Sophia Jensdatter, og erklæringen underskrives af Peder Pedersen og Christen Christensen [af Visborg?] den 18. august 1739. Der er derefter underskrifter fra Overgaard af Michel Pedersen Schandorff og Christen Henningsen. Til sidst underskrifter fra Jens Hiort og Ferge Jens, dvs. Jens Christensen, og de er ægte.

Opslag 75: Den 13. oktober 1739: Dorthe Jacobsdatter, som var gift med gårdmand Jens Povelsen af Stangerum i Dalbyover sogn, er død. Børn: Søn, Niels Jensen, som har den halve gård i fæste, og er [et eller andet] i Gjerlev, søn, Christen Jensen, 30 år [1709], som tjener i København ved bryggeriet, datter, Anne Jensdatter, som er gift med Niels Olesen af Råby. Vurderingsmænd: Svend Frandsen og Ole Christensen af Stangerum. Anders Laursen af Stangerum er til stede på vegne af sønnen i København. Gårdens stuehus er på 13 fag. Der er en lade på 31 fag og en stald på 20 fag. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Ingen underskrifter.
Opslag 76: Den 30. oktober 1740: Christen Nielsen [Budfoged] af Udbyneder er død. Enken er Anne Sørensdatter. Børn: Søn, Christen Christensen 1½ år [1739], søn, Anders Christensen 2 år [1738]. Lavværge for enken er Knud Christensen, som fæster gården. Christen Nielsen har to brødre: Bror, Mads Christensen, bror, Niels Christensen. Christen Nielsens mor, Bodil Madsdatter lever og er 70 år gammel.

Vurderingsmænd: Jens Hiort og fergo Jens [Christensen]. Underskrifter fra Jens Hiortt og Fergo-Jens Christensen.
Opslag 77: Den 3. oktober 1740: Gårdmand Christen Nørager af Udbyover er død.  Enken er Anne Jensdatter. Børn: Søn, bødker Christen Christensen Nørager af København, 40 år [1700], søn, Jens Christensen Nørager, 30 år [1710], som opholder sig hos sin mor. Lavværge for enken er Anders Gregersen af Udbyover. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Jens Christensen [Bay] af Udbyneder. Boet bliver registreret. På gården er der 6 heste og en vogn. En gavl på ladehuset mangler. Fæhuset er på 6 binding. Der skal indsættes brædder i loftet på stuehuset. Den gamle stenlade på 7 binding skal repareres. Der er gæld til Christen Støfring, smeden i Dalbyover samt Anders Rasmussen af Persted?. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller sønnerne at arve. Enken udtrykker dog, at hun ønsker at forblive på gården og overtage fæstet. Uægte underskrifter fra Jens Hiortt og Jens Christensen Bay.


Opslag 46-47: Dette skifte er en gentagelse af skiftet fra den 5. august 1735.
Opslag 47-48: Den 24. april 1737: Forrige gårdmand Niels Poulsen af Binderup i Udbyneder sogn er død. Børn: Søn, Poul Nielsen, som har gården i Binderup i fæste, datter, Karen Nielsdatter, som er ugift, datter, Johanne Nielsdatter, som er gift med Laurs Andersen Samuelsen af Vindbylund, datter, [uden navn], som er gift med Søren Christensen Krag af Binderup. Formynder for den umyndige datter er hendes svogre, Laurs Andersen af Vindbylund og Søren Krag af Binderup.  Vurderingsmænd: Peder Krag og Jens Ranch af Binderup i Udbyneder sogn. Poul Nielsen indgår i aftalen at afholde søsterens bryllup samt en seng med behørlig læst. Der snakkes om en mark i Dalbyneder, som provst Spentrup har haft i 7 år og betaler for. Ægte underskrifter fra Povel Nielsen, Lauridz Andersen og S Christensen.
Opslag 48: Den 25. juli 1737:
Efter afdøde Jens Thomsen i Holmhus på begæring af musqueteer Thomas Jensen – som vist går tilbage til den 25. juni 1723. Enken er Karen Madsdatter, som vist får stedet til sin død. Nævnes: Mads Jensen. En anden bror er Jens Jensen. Underskrives af Thomas Jensen og Jens Jensen.
Opslag 48-52: Den 17. juni 1737: Christen Christensen af Edderup i Sem sogn er død. Enken er Anne Mortensdatter, som er over 80 år gammel. Børn: Søn, Anders Christensen Kræmmer af Edderup. Enkens børn fra første ægteskab med Anders Christensen: Søn, Christen Andersen af København, Søn, Morten Andersen af København, og begge er gift, datter, Dorthe Andersdatter, som er gift med Christen Christensen af Kastbjerg. Lavværge for enken er Christen Christensen Peber af Edderup. Vurderingsmænd: Niels Sørensen af Edderup og Niels Christensen af Edderup. Boet bliver registreret. Enkens kiste og gangklæder får hendes datter i Kastbjerg efter hendes død med godkendelse af Anders Kræmmer. Der er gæld til Jens Christensen af Assens i Falslev sogn, Christen Mauger af Sem [må være Christen Maagaard af Sem] og Niels Finnesen af Edderup. Enken afstår fra arv imod at bo og leve hos sin søn. De to sønner i København er fraværende, og der besluttes derfor ikke mere under skifteforretningen. Underskrifter fra Niels Sørensen, NCS [Niels Christensen], CCS [Christen Christensen af Kastbjerg], AMD [Anne Mortensdatter] og A Kremmer [Anders Christensen Kræmmer]. Fortsætter den 29. juli 1737: Lavværge for enken er nu Niels Sørensen af Edderup. Sønnerne i København har svaret, at de ikke har noget at tilføje, idet de ikke skal arve, før deres mor død. Der er på nuværende tidspunkt gæld til Jens Christensen af Assens, Niels Finnesen og Anders Kremer. Den arv, som tilkommer Anders Kræmmer, udtages af boet. Ingen underskrifter.
Opslag 52-54: Den 15. november 1737: Christopher Sondorff af Handest er død. Enken er Else Hansdatter. Børn: Datter, Johanne Christophersdatter [Sondorff], 4 år [1733]. Formynder for pigen er Christen Pedersen af Handest. Enkens bror, Christen Hansen af Glenstrup, er lavværge for hende. Vurderingsmænd: Michel Lang og Christen Jensen. Underskrifter fra Christen Hansen, Christen Pedersen, Michel Lang, Christen Jensen og Else Hansdatter.
Opslag 54-55: Den 27. oktober 1737: Jens Poulsen af Ajstrup i Vindblæs sogn er død. Enken er Kirsten Christensdatter. Børn: Søn, Christen Jensen, 11 år [1726], datter, Mette Jensdatter, 8 år [1729], søn, Poul Jensen, 7 år [1730], søn, Anders Jensen, 3 år [1734]. Vurderingsmænd: Niels Nielsen og Christen Justsen af Ajstrup i Vindblæs sogn. Lavværge for enken er Anders Kremmer af Edderup i Sem sogn. Formynder for børnene er deres farbror, Niels Poulsen af Falslev.
Opslag 55: Den 14. januar 1738: Bertel Lassen af Glenstrup er død. Enken er Karen Olufsdatter. Børn: Søn, Peder Bertelsen, som er fra Bertels første ægteskab. Lavværge for enken er Christen Smed af Glenstrup. Der er stor gæld i boet, som enken lover at betale. Vurderingsmænd: Christen Bruun og Søren Christophersen af Glenstrup. Ingen underskrifter.
Opslag 56: Den 15. november 1737: Niels Christensen af Handest i Glenstrup sogn er død. Enken er Anne Christensdatter. Børn: Søn, Anders Nielsen, som har gården i fæste. Vurderingsmænd: Christen Jensen og Michel Lang af Handest. Skiftet overværes af Niels Christensens brødre, som er Rasmus Christensen af Sønder Onsild og Christen Christensen af Sønder Onsild. Lavværge for enken er hendes bror, Christen Christensen af Handest. Underskrifter fra Christen Jensen Smed og MCSL, som vel er Michel [Christensen] Lang.
Opslag 57: Den 17. januar 1738: Gårdmand Christen Nielsen af Enslev er død. Enken er Anne Nielsdatter. Ingen børn. Vurderingsmænd: Poul Christensen og Anders Nielsen, begge nok af Enslev. Lavværge: Niels Skiøtt. Fortsætter den 28. april 1738: Vurderingsmænd: Rasmus Smed og Søren Smed af Enslev. Gårdens stuehus er på 8 fag, laden er på 12 fag, og fårehuset er på 9 fag. Besætningen er på 4 heste, vogn, plov og harve. Enken lover, at hun gifter sig igen og tager sig af sine ”ældgamle forældre”. Christen Nielsens far er Niels Christensen Østergaard, som får sønnens gangklæder. Uægte underskrifter fra Niels Skiøtt, Niels Christensen Østergaard, Søren Smed og Rasmus Smed.
Opslag 57-59: Den 14. januar 1738: Michel Amdisen af Glenstrup er død. Enken er Kirsten Christensdatter. Børn: Datter, Karen Michelsdatter, som er gift med Jens Christensen af Holmgaard, og som ikke er mødt op, datter, Dorthe Michelsdatter, som er gift med Jens Bierregaard af Handest i Glenstrup sogn, datter, Birgitte Michelsdatter, som er gift med Christen Bruun af Glenstrup, der har gården i fæste i dag. Lavværge for enken er Christen Smed af Glenstrup. Vurderingsmænd: Søren Christophersen og Peder Bertelsen af Glenstrup. Fortsættes den 15. februar 1738: Vurderingsmænd: Christen Smed og Anders Krag af Glenstrup. Underskrifter fra Christen Hansen [Bruun], Christen Smed, Peder Bertelsen og Søren Christophersen.
Opslag 59-60: Den 5. april 1738: Niels Jensen Øls af Nørre Onsild er død. Enken er Giertrud Nielsdatter. Børn: Datter, Maren Nielsdatter Øls, 24 år [1714], Kirsten Nielsdatter Øls, 9 år [1729], Jens Nielsen Øls, 17 år [1721], søn, Niels Nielsen Øls, 8 år [1730]. Lavværge for enken er Jens Pedersen af Nørre Onsild. Værge for børnene er Christen Lang af Nørre Onsild. Vurderingsmænd: Peder Christensen og Christen Feirsten [af Nørre Onsild?]. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Ingen underskrifter.
Opslag 60: Den 5. april 1738: Søren Sørensen Skrædder af Sønder Onsild er død. Enken er Maren Andersdatter. Børn: Søn, Søren Sørensen, 19 år [1719], som er blind, søn, Endvold Sørensen, 12 år [1726], søn, Ole Sørensen. Lavværge for enken er Peder Mogensen af Sønder Onsild. Formynder for børnene er Christen Christensen af Sønder Onsild. Vurderingsmænd: Peder Qvottrup og Peder Christensen af Sønder Onsild. Der er et mindre underskud i boet, som enken lover at betale, samt at sætte huset i stand.
Opslag 61: Den 13. marts 1738: Poul Hiulmand af Udbyneder er død. Enken er Martha Jespersdatter. Børn: Søn, Niels Poulsen, datter, Karen Poulsdatter. Boet er meget lille, men der er et lille overskud, som henlægges til den gamle svage enkes begravelse. Vurderingsmænd: Christen Bay og Niels Olesen af Udbyneder. Ingen underskrifter.
Opslag 61: Den 23. maj 1738: Birgitte Nielsdatter, der var gift med Jens Snedker af Udbyneder er død. Børn: Søn, Johan Jensen, 33 år [1705], søn, Frantz Jensen, 28 år [1710], søn, Niels Jensen, 24 år [1714], søn, Ole Jensen, 19 år [1719]. Vurderingsmænd: Svend Andersen og Jens Hiort af Udbyneder. Der er gæld til Niels Giede af Udbyover i Udbyneder sogn og til skoleholderen i Udbyneder. Der er et mindre overskud i boet, som henlægges til enkemandens begravelse.
Opslag 61-62: Den 11. juni 1738: Christen Andersen Hiuler af Vester Tørslev er død. Børn: Søn, Peder Christensen, som bor i Aalborg, søn, Anders Christensen, som er skrædder i Aalborg, søn, Morten Christensen, som skulle opholde sig i Faarvang, søn, Søren Christensen, som er handskemager i Aalborg, søn, Christen Christensen, som tidligere var renteskriver i København. Alle avlet med den første kone, Johanne Mortensdatter. Med sidste kone, Karen Nielsdatter har han følgende børn: Søn, Niels Christensen, som er handskemager i Randers, søn, Jens Christensen, som har gården [i Tørslev] i fæste, datter, Johanne Christensdatter, 22 år [1716], som opholder sig hjemme, datter, Anne Christensdatter, som opholder sig hjemme, søn, Niels Christen Christensen, som er student i Aalborg. Vurderingsmænd: Peder Michelsen og Jens Mortensen af Vester Tørslev. Værge for umyndige børn: Wensel Grosman af Vester Tørslev. Der er et brev fra Aalborg af den 22. maj 1738 med flere ulæselige underskrifter – den ene er måske fra en mand ved navn Peder Tødstrup.
Opslag 62-63: Den 21. november 1738: Anne Christensdatter, som var gift med Jens Jensen Budum af Helberskov i Als sogn er død. Børn: Søn, Niels Laursen, 32 år [1706], som er på udenlandsrejse, søn, Christen Laursen, 23 år [1715], som er i København, søn, død, datter, Anne Laursdatter, som er gift med Jens Jensen på stedet. Som tilsynsværge for børnene er mødt Ditlef Leth ved Haslegaard. Vurderingsmænd: Niels Pedersen og Søren Christensen af Helberskov i Als sogn. Udgifterne overstiger indtægterne, og der er derfor ikke noget at arve.
Opslag 63-64: Den 30. november 1738: Gårdmand Peder Jørgensen af Enslev er død. Enken er Anne Thomasdatter. Arvinger: Søster: Maren Jørgensdatter, som er gift med Peder Mortensen Skomager i København, søster, Karen Jørgensdatter, som er gift med Christen Christensen Degn af Assens i Falslev sogn. Lavværge for enken er Poul Christensen af Enslev. Vurderingsmænd: Søren Smed og Ole Nielsen af Enslev. Boet registreres. Gårdens stuehus er på 12 fag. Der er en lade mod syd på 12 binding. Huset mod øst er på 11 fag og ved siden af et på 4 fag. Huset mod vest er på 14 fag. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget at arve. Fra den fraværende arving i København er indløbet et brev dateret den 27. oktober 1738: Borger Peder Mortensen Spend af København giver hermed afkald på arv til fordel for enken. Vidner: Niels Mortensen Skrædder og borger Jens Nielsen af København.
Opslag 65: Den 5. januar 1739: Gårdmand Christen Christensen af Sønder Onsild er død. Enken er Kirsten Christensdatter. Børn: Søn, Christen Christensen, 18 år [1720], søn, Niels Christensen, 13 år [1725], søn, Jens Christensen, 10 år [1728], datter, Maren Christensdatter, 6 år [1732]. Formynder for børnene er deres farbror, Rasmus Christensen af Sønder Onsild. Lavværge for enken: Peder Qvottrup af Sønder Onsild. Vurderingsmænd: Christen Frantzen og Jens Lang af Sønder Onsild. Christen Christensen er død den 28. december 1738. Enken ønsker ikke at forblive på gården, så fæstet overtages af Peder Christensen af Nørre Onsild efter herskabets ordre.
Opslag 65: Den 5. januar 1739: Hendrich Christensen af Handest i Glenstrup sogn er død. Enken er Anne Thomsdatter Lang. Børn: Datter, Maren Hendrichsdatter, 22 år [1717], datter, Ellen Hendrichsdatter, 16 år [1723], søn, Christen Hendrichsen, 11 år [1728], datter, Anne Hendrichsdatter, 8 år, [1731], datter, Maren Hendrichsdatter, 0 år [1739]. Formynder for børnene er deres morbror, Michel Thomsen Lang af Handest. Lavværge for enken er Christen Pedersen og formodentligt bosiddende i Handest. Henrich Christensen døde den 26. december 1738. Vurderingsmænd: Søren Leth og Jacob Bieregaard, sikkert af Handest. Boet er meget lille, og der er ingenting at arve, hvorfor skifteforretningen afsluttes med det samme.
Opslag 65: Den 11. april 1739:

Slegfredsbørn [Uægte børn]: Søn, Niels Jepsen, 19 år, [1721], datter, Kirsten Christensdatter, 9 år, [1731], søn, Niels Christensen, 5 år [1735]. Værge for børnene er Jens Hiort af Udbyneder. Vurderingsmænd: Mads Budfoged og Jørgen Michelsen af Udbyover. Kirsten Nielsdatter blev også kaldt Breck-Kirsten, og hun boede i huset hos Rasmus Pedersen af Udbyover. Kirsten har vist også været flere steder i Udbyneder, bl.a. hos Anders Svendsen af Udbyneder. Børnene indsættes i Udbyneder i de fattiges almisse.


Opslag 77: Den 10. november 1740: Kirsten Nielsdatter af Udbyover er død.

Opslag 78: Den 10. marts 1741: Anne Christensdatter, som var gift med Christen Jensen Smed af Glenstrup er død. Christen Smed fik børn med sin hustru, Anne Christensdatter, og hun hedder Anna Christensdatter på 24 år. Anne Christensdatters børn fra 1. ægteskab: Anders Villadsen, som bor i Asferg, 30 år [Læs om ham på siden Livets gang i Asferd], Dorothea Villadsen, som er gift med Jacob [Christensen] Bierregaard i Handest, Karen Villadsdatter, som er gift med Niels [Andersen] Terp i Handest, samt Maren Villadsdatter, som er død, men som var gift med Jens Jensen af Strandholt. Desuden er der Anne Villadsdatter, som er ugift. Vurderingsmænd: Christen [Hansen] Bruun og Søren Christophersen af Glenstrup.

Opslag 78-79: Den 10. juni 1741: Mette Christensdatter, som var gift med Anders Christensen af Gjerlev er død. Børn: Søn, Christen Andersen, 5 år [1736], søn, Christen Andersen, 3 år [1738], søn, Christen Christensen, 9 uger [1741]. Børnenes morfar, Christen Vinter af Enslev er formynder for børnene. Dennes bror, Laurs Christensen, er til stede i stedet for ham, da han har lovligt forfald. Vurderingsmænd: Christen Sørensen af Vindbylund og Christen Poulsen af Gjerlev. Ingen underskrifter.

Vurderingsmænd: Anders Justsen og Mads Nielsen af Vinstrup. Ingen underskrifter.
Opslag 86: Den 13. juli 1742: Anne Marie Christensdatter, som var gift med Peder Laursen Qvotrup af Sønder Onsild, er død. Børn: Datter, Karen Pedersdatter Qvotrup, 9 år [1733]. Vurderingsmænd: Peder Mogensen og Peder Christensen af Sønder Onsild. Ingen underskrifter.
Opslag 88: Den 6. oktober 1742: Jens Bierregaard af Handest i Glenstrup sogn er død. Enken er Dorthe Mikkelsdatter. Børn: Datter, Kirsten Jensdatter Bierregaard, 21 år [1721], søn, Peder Jensen Bierregaard, 14 år [1728], datter, Elle Jensdatter Bierregaard, 16 år [1726], søn, Mikkel Jensen Bierregaard, 11 år [1731], datter, Maren Jensdatter Bierregard, 6 år [1736]. Formynder for børnene er Christen Brun af Glenstrup. Lavværge for enken er Christen Smed af Handest. Vurderingsmænd: Niels Giede og Mikkel Lang af Handest. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Ingen underskrifter.
Opslag 89: Den 31. marts 1742: Gårdmand Johan Jensen af Udbyneder er død. Enken er Birgitte Sørensdatter. Børn: Søn, Niels Johansen, 11 år [1731], datter, Maren Johansdatter, 8 år [1734], søn, Søren Johansen, [alder angives ikke]. Lavværge for enken er færge-Jens af Udbyneder. Formynder for umyndige børn er Christen Møller af Udbyneder. Vurderingsmænd: Jens Hiortt af Udbyneder og Jørgen Mikkelsen. Gårdens stuehus er på 10 fag. Der er en stald på 8 fag samt en lade på 14 fag. Der er gæld til hr. Niels Secher, Anders Svendsen, Peder Kremmer, Jens Hiortt, krokonen og Søren Sørgevad. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken og børnene at arve. Ægte underskrifter fra Jens Hiortt og IMS [færgo Jens].
Opslag 90: Den 9. juni 1742: Jens Nielsen Kratt af Vinstrup i Dalbyover sogn er død. Enken er Maren Nielsdatter. Børn: Søn, Christen Jensen Kratt. Lavværge for enken er Jens Mikkelsen. Vurderingsmænd: Mads Nielsen og Peder Andersen af Vinstrup. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken og sønnen at arve. Enken beholder huset og lover at forbedre det. Uægte underskrifter fra Jens Mikkelsen, Mads Nielsen og Peder Andersen.
Opslag 90: Den 16. juni 1742: Gårdmand Ole Nielsen af Enslev er død. Enken er Kirsten Hansdatter. Børn: Datter, Marie Olsdatter, 29 år [1713], datter, Anne Olsdatter, 27 år [1715], datter, Maren Olsdatter, 22 år [1720], datter, Karen Olsdatter, 8 år [1734], søn, Hans Olsen, 19 år [1723], der har fæstet sin far gård, søn, Niels Olsen, 11 år [1731]. Lavværge for enken er Hans Pedersen af Enslev. Formynder for umyndige børn er deres morbror, Svend Frantsen af Stangerum i Dalbyover sogn. Vurderingsmænd: Søren Smed og Christen Winther af Enslev. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 12 binding. Huset mod øst er på 16 fag, mens laden mod syd er på 15 fag. Endelig er der et hus mod vest på 18 fag. På gården er der to tjenestekarle og to tjenestepiger. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Uægte underskrifter fra Søren Smed og Christen Wintter.
Opslag 91: Den 23. juni 1742: Gyde Sørensdatter, som var gift med Niels Jensen Smid af Nørre Onsild er død. Børn: Søn, Søren Nielsen, 25 år [1717], som får gården i fæste, datter, Maren Nielsdatter, 18 år [1724], datter, Bodil Nielsdatter, 14 år [1728]. Vurderingsmænd: Jens Nielsen Gref og Jens Hansen. Niels Andersen af Nørre Onsild er formynder for umyndige døtre. Skiftet afsluttes, da enkemanden lover sine børn en ordentlig sum. Uægte underskrifter fra Niels Andersen, Jens Nielsen, Jens Hansen og Niels Jensen Smed.
Opslag 91-92: Den 26. januar 1743: Giertrud Christensdatter af Glenstrup er død

i Christen Smeds hus. Arvinger: Svoger, Søren Kieldsen af Uggelhuse i Virring sogn, som er gift med Giertruds søster, søster, Maren Christensdatter af Fjelsted i Mariager landsogn, søster, Kirsten Christensdatter, som bor ved Haderslev, søster, Mette Christensdatter, som boede og er død i True i Svenstrup sogn og har efterladt sig: Datter, Maren Madsdatter, der er gift med Peder Christensen af Kastrup [måske Testrup sogn].

Vurderingsmænd: Christen Hansen Brun og Søren Christophersen af Glenstrup. Underskrifter fra Søren Christophersen, Christen Hansen [Brun], SKS [Søren Kieldsen af Uggelhuse], PSS og PCS [Peder Christensen af Kastrup].
Opslag 92-93: Den 28. januar 1743: Else Jensdatter, som var gift med Jens Pedersen af Assens i Falslev sogn er død. Børn: Datter, Maren Jensdatter, 1 år [1742]. Formynder for datteren er Jens Nielsen Peber af Assens i Falslev sogn. Vurderingsmænd: Christen Bay og Thomas Nielsen. Boet bliver registreret med ganske få ejendele. Morens tøj har Jens Pedersen givet til barnets mormor for det møje og besvær hun har med barnet, men denne lover, at barnet senere får tøjet. Underskrifter fra Christen Bay, Thomas Nielsen og Jens Nielsen Peber.

Opslag 80: Den 27. juli 1741: Gårdmand Niels Christensen Smed af Udbyover er død. Enken er Else Andersdatter. Børn: Christen Nielsen, 25 år [1716], Anders Nielsen, 20 år [1721], Ellen Nielsdatter, 23 år [1718], Anne Nielsdatter, 22 år [1719]. Vurderingsmænd er Niels Giede og Peder Arnmark af Udbyover. Formynder for umyndige børn er deres farbror, Christen Smed af Bjerre i Udbyneder sogn. Lavværge for enken er Niels Gedde af Udbyover. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 5 fag. Der er desuden en lade på 9 fag og et fæhus på 5 fag. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken ønsker at forblive på gården.  Ingen underskrifter.
Opslag 80: Den 18. september 1741: Niels Christensen Østergaard af Enslev er død. Vurderingsmænd: Søren Christensen Smed og Peder Jensen af Enslev. Datter: Kirsten Nielsdatter Østergaard, 26 år [1715], Anne Nielsdatter Østergaard, 22 år [1719]. Formynder: Christen Jensen Bach. Ingen underskrifter.
Opslag 80-81: Den 20. december 1741: Efter afdøde Anne Lasdatter, som var gift med Niels Poulsen Tømmermand i Udbyneder. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Knud Christensen af Udbyneder. Ingen børn. Arvinger: Halvsøster, Else Erichsdatter, halvsøster, Anne Erichsdatter, begge i Als by. De repræsenteres af Peder Nielsen af Udbyneder. Gæld til: Christen Høeg Tømmermand, Mads Smed i Randers, Peder Justesen, Christen Falsleuf, Claus Hyrde, Christen Smed i Klattrup og Mads Bay i Klattrup. Ingen underskrifter.
Opslag 81: Den 20. december 1741: Efter afdøde skoleholder Jens Jensen i Udbyneder. Enken er Margrethe Nielsdatter. Børn: Søn, Jens Pedersen, 9 år [1732], søn, Niels Jensen, 6 år [1735], søn, Hans Jensen, 3 år [1738], datter, Anne Kirstine Jensdatter, 1 år [1740]. Formynder for børnene er Peder Nielsen i Udbyneder. Enkens lavværge er Ferge-Jens [Jens Christensen] i Udbyneder. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Knud Christensen af Udbyneder. Gælden overgår indtægterne.
Opslag 82: Den 12. januar 1742:
Efter afdøde Christen Pedersen i Nørre Onsild. Enken er Elle Andersdatter. Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Jens Rousing af Nørre Onsild. Børn: Søn, Peder Christensen, som bor i Sønder Onsild, søn, Christen Christensen, som bor i Nørre Onsild, søn, Anders Christensen, som er bosat i Hafn [København], datter, Maren Christensdatter, som er gift med Jens Gref, datter, Dorthe Christensdatter, som er gift med Christen Frandtsen, datter, Anne Christensdatter, som er gift med Anders Pedersen i Tostrup, datter, Mette Christensdatter, ugift og 19 år [1723]. Formynder er morbror Niels Andersen. Lavværge: Christen Finesen. Alle er til stede med undtagelse af sønnen fra København og svogeren fra Tostrup. Ingen videre gæld at angive. Ingen underskrifter.
Opslag 82-83: Den 31. januar 1742:
Efter afdøde Maren Christensdatter, som var gift med Envold Jensen i Haderup i Vindblæs sogn. Vurderingsmænd: Børn: Søn: Niels Envoldsen, som er bosat ved Aa Mølle, datter, Mette Envoldsdatter, som er gift og bosat i Norup, datter, Anne Envoldsdatter, datter, Karen Envoldsdatter, begge ugifte hos faren, søn, Christen Envoldsen, 22 år [1720], søn, Jens Envoldsen, 12 år [1730], begge hos faren. Formynder: Anders Kremmer af Edderup [i Sem sogn]. Ingen underskrifter.
Opslag 83: Den 9. februar 1742:
Efter afdøde Mads Christensen Budfogit i Udbyneder. Enken er Kiersten Svendsdatter. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Niels Christensen af Udbyneder. Gælden er større end midlerne, så der gøres ikke mere ved skiftet. Fæstet af gården overtages af Anders Thommesen. Ingen underskrifter.
Opslag 83-84: Den 28. februar 1742: Rasmus Pedersen Nissen af Udbyover er død. Vurderingsmænd: Niels Giede og Søren Christensen af Udbyover. Der er en enke og 3 børn, men deres navne er ikke indsat i skiftet. Formynder for børnene er Peder Danmark. Enkens lavværge er Simon Nielsen. Fæstet af gården overtages vist af Jørgen Christensen. Skiftet indeholder ikke mere end dette.
Opslag 84-85: Den 24. marts 1742: Laurs Andersen Samuelsen af Vindbylund er død. Enken er Johanne Nielsdatter. Børn: Datter, Karen Laursdatter, 15 år [1727], datter, Else Laursdatter, 13 år [1729], søn, Niels Laursen, 10 år [1732], søn, Anders Laursen, 7 år [1735], søn, Christen Laursen, 5 år [1737], søn, Hans Laurs Laursen, 2 år [1740]. Formynder for børnene: Deres farbror, Christen Laursen af Stangerum i Dalbyover sogn. Lavværge for enken er hendes bror, Povel Nielsen af Binderup - se skifter fra 1734 og 1737. Vurderingsmænd: Olle Nielsen og Peder Back af Stangerum. Ingen underskrifter.
Opslag 85: Den 14. august 1742: Søren Albertsen [Albretsen] af Assens i Falslev sogn er død.
Opslag 86: Den 1. juni 1742: Anders Pedersen Smed af Vinstrup i Dalbyover sogn er død. Enken er Karen Mortensdatter. Børn: Søn, Peder Andersen, som har farens gård i fæste, søn, Morten Andersen, som bor i Stangerum i Dalbyover sogn. Lavværge for enken er skoleholder Niels Melsen Bark af Vinstrup.

Vurderingsmænd: Peder Knudsen og Anders Thomasen af Udbyneder. Der er gæld til Jens Lind i Mariager, Christen Kaarsgaard, Niels Hadslund i Mariager og Niels Malling i Randers. Underskrifter fra Jens Hiort, Christen Baj, Anders Thomsen, Peder Christensen [Knudsen] samt Anna Hansdatter Lundgaard.
Opslag 95: Den 8. marts 1743: Hospitalslem Niels Laursen Markman af Udbyneder hospital er død. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Anders Thomasen af Udbyneder. Ifølge loven skal hans ejendele deles mellem de andre hospitalslemmer, som er Christen Sommer og Kirsten Smed. Niels Andersen og Søren Friderichsen får også noget. Niels Laursen havde i forvejen givet noget til Jens Jensens enke før sin død. Underskrifter fra Jens Hiort og Anders Thomesen.
Opslag 95: Den 13. marts 1743: Hospitalslem Christen Sommer af Udbyneder hospital er død. Vurderingsmænd: Jens Hiort og Jørgen Mikkelsen af Udbyneder. Ifølge loven skal hans ejendele deles mellem de andre hospitalslemmer. Anne Degn har haft nogle penge i forvaring, som hans søn, Christen Christensen Sommer, giver til præsten for hans vogn tjeneste og til degnen for hans tjeneste. Noget gives til hospitalslem Thøger Pedersen og noget andet til hospitalslem Niels Mikkelsen. Endeligt gives der lidt til Niels Andersens hustru. Endvidere får Anne Degn noget, fordi hun har opvartet ham i sin svaghed. Underskrifter fra Jens Hiort og Jørgen Mikkelsen.
Opslag 95-96: Den 23. marts 1743: Husmand Jørgen Erichsen af Udbyover er død. Enken er Maren Andersdatter. Børn: Søn, Erik Jørgensen, 18 år [1725], datter, Elle Andersdatter, 39 år [1704]. Peder Danmark er formynder for børnene. Lavværge for enken er N. Gregersen. Vurderingsmænd: Niels Giede og Jens Mortensen. Boet indeholder kun 11 ting og er altså intet værd. Underskrifter fra Niels Giæde og Jens Mortensen.
Opslag 96-97: Den 23. marts 1743: Jens Pedersen Hastrup af Knejsted i Øster Tørslev sogn er død. Enken er Maren Nielsdatter. Børn: Datter, Karen Jensdatter Hastrup, 9 år [1734], datter, Bodel Jensdatter Hastrup, 7 år [1736], søn, Niels Jensen Hastrup, 3 år [1740]. Jens Hastrup har også datteren Giertrud Jensdatter Hastrup, som er avlet med hans første kone. Formynder for børnene er Jørgen Andersen. Christen Therchelsen af Binderup i Udbyneder sogn er lavværge for enken.

Vurderingsmænd: Thomas Laursen og Poul Christensen af Knejsted. Der er gæld til Giertrud Jensdatter i forhold til skiftet efter sin afdøde mor. Gertrud arver det hele efter moren, da hendes søster er død. Endvidere lover enken, at Giertrud får en medgift, når hendes brød måtte til, og den består af een kvie eller penge. Ingen underskrifter.
Opslag 97: Den 30. marts 1743: Gårdmand Christen Jørgensen af Enslev er død. Enken er Bodil Jensdatter. Børn: Datter, Else Christensdatter, 6 år [1737], søn, Jørgen Christensen, 3½ år [1739], datter, Kirsten Christensdatter, 1 år [1742]. Formynder for børnene er deres farbror, Niels Jørgensen af Gjerlev. Søren Smed af Enslev er lavværge for enken. Vurderingsmænd: Christen Mortensen og Poul Christensen af Enslev. Stuehuset er på 10 fag. Der er to lader på hhv. 10 og 14 fag. Stalden og fårehuset er på 14 fag. Der er gæld til Rasmus Smed af Enslev. Gælden er større end indtægterne, og der er således ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken ønsker at forblive på gården og lover at betale fordringerne. Hun overtager fæstebrevet, som Christen Jørgensen havde arvet efter sine forældre, der begge lever, og som får lov til at beholde 3 fag af stuehuset i deres livstid. Ægte underskrifter fra Søren Smed, Niels Jørgensen, Povel Christensen og Christen Mortensen [den sidste med initaler].
Opslag 97: Den 24. maj 1743: Niels Jensen af Nørre Onsild er død.
Opslag 98: Den 16. september 1743: Jørgen Vægtersen af Øster Tørslev er død. Børn: Søn: Peder Jørgensen, som bor under Gjessinggaards Gods og myndig, søn, Peder Jørgensen, som ikke vides, hvor han er henne, søn, Christen Jørgensen, som bor i København, søn, Peiter Jørgensen, som bor i København, datter, Kirsten Jørgensdatter, som er gift under Gjessinggaards Gods, datter, Maren Jørgensdatter, som er gift i København, datter, Bodil Jørgensdatter, som er til stede ved skifteforretningen. Vurderingsmænd: Jens Christensen og Carl Manniche af Øster Tørslev. Boet er meget lille, så der laves ikke så meget mere ved det. Underskrifter fra Jens Christensen og Carl Manick.
Opslag 99: Den 30. oktober 1743: Birethe Jensdatter, som var gift med Thomas Rasmussen af Assens i Falslev sogn, er død. Et hurtigt overblik viser, at der er underskud i boet, så med undtagelse af registreringen foretages ikke yderligere i skiftet. Enkemanden lover dog at forbedre huset samt at give sine børn klæder og føde, men navnene på børnene angives ikke. Vurderingsmænd: Christen Bay og Thomas Nielsen Bay af Assens i Falslev sogn. Underskrifter fra Christen Bay og Thomas Bay.
Opslag 99-100: Den 24. januar 1744: Ungkarl Christen Christensen Smed af Glenstrup er død. Arvinger: Bror, Niels Christensen fra Mølgaard, søster, Maren Christensdatter, som er gift med Christen Nielsen i Holmgaard under Villestrup Gods, søster, Anne Christensdatter, som er gift med Niels Giede i Handest. Vurderingsmænd: Christen Smed af Glenstrup og Niels Andersen af Handest. Der er temmelig mange dyr på gården. Børnenes stedmor, Ane Jensdatter, har i mange år holdt hus i gården for den afdøde Christen Smed, og børnene giver afkald på arv til fordel for hende. Uægte underskrifter fra Christen Smed, Niels Andersen, Niels Christensen, Christen Nielsen og Niels Giede.
Opslag 100: Den 3. februar 1744: Zidsel Jensdatter, som var gift med Christen Corporal af Assens i Falslev sogn, er død. Arving: Søster, Ane Jensdatter. Boet registreres ikke, da Christen Corporal lover at betale kreditorerne og at give søsteren nogle af hustruens ting. Vurderingsmænd: Christen Bay og Niels Bay af Assens i Falslev sogn. Underskrifter: C. B. og N. B
Opslag 100: Den 7. februar 1744: Melchior Andersen af Assens i Falslev sogn er død. Enken er Kirsten Pedersdatter. Børn: Datter, Karen Melchiorsdatter, 13 år [1731], datter, Anne Melchiorsdatter, 11 år [1733].  Lavværge for enken er Michel Poulsen af Falslev af Lars Skipper Gods i Hobro. Vurderingsmænd: Christen Bay og Niels Bay af Assens i Falslev sogn. Melchior Andersen døde ved en ulykkelig hændelse i Mariager. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken forbliver boende i huset i Assens. Underskrifter fra C.B [Christen Bay] og N. B. [Niels Bay].
Opslag 101: Den 12. december 1746: Niels Bay af Assens i Falslev sogn er død. Enken er Birthe Jensdatter. Børn: Søn, Søren Nielsen Bay, 14 år [1732], datter, Anne Nielsdatter Bay, 12 år [1734], søn, Christen Nielsen Bay, 10 år [1736], datter, Maren Nielsdatter Bay, 9 år [1737], søn, Peder Nielsen Bay, 8 år [1738], søn, Jens Nielsen Bay, 4 år [1742], datter, Johanne Nielsdatter Bay, 2 år [1744]. Lavværge for enken er Knud Jensen af Assens i Falslev sogn. Formynder for de umyndige drenge er Christen Bay af Assens, men formynder for de to ældste piger er Christen Smed af Assens i Falslev sogn, og formynder for de to yngste piger er Peder Bay af Assens. Vurderingsmænd: Niels Pedersen og Thomas Nielsen af Assens i Falslev sogn. Skifteforretningen bliver ikke afholdt, da alle formyndere accepterer, at enken vil give børnene deres daglige underhold på bedste vis. Underskrifter fra Thomas Nielsen, Niels Pedersen, Christen Bay [CB], Christen Smed [CS] og Peder Bay [PCSB].
Opslag 101: Den 1747: Niels Andersen af Enslev er død. Enken er Maren Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Nielsen, 26 år [1721], datter, Maren Nielsdatter, som tjener i Enslev. Lavværge for enken er Christen Mortensen af Enslev. Formynder for datteren er Hans Pedersen af Enslev. Vurderingsmænd: Søren Smed og Christen Winter af Enslev. Boet, der er meget lille, bliver registreret. Det bliver hurtigt fastsat, at der ikke bliver noget at arve i boet. Enken ønsker at forblive i huset. Underskrifter fra Søren Smid, Christen Winther, Maren Pedersdatter, Christen Mortensen [med initialer], Peder Nielsen [med initialer], Maren Nielsdatter [med initialer], Hans Ollufs søn og Hans Pedersøn.
Opslag 102-106: Den 13. marts 1748: Niels Christensen Færgemand ved Hadsund Færgested er død. Enken er Kirsten Jensdatter. Børn: Søn, Christen Nielsen, som bor ved Udbyhøj Færgested, vist 31 år gammel [1717], søn, Jens Nielsen, 27 år [1721], som bor hos moren, søn, Jochum Nielsen, 21 år [1727], hvis formynder er Johan Møller af Ristrup, datter, Anne Margrethe Nielsdatter, 29 år [1719], som er gift med Niels Hansen i Mariager.

Lavværge for enken er Peder Christensen i Søllen ved Hadsund, som er bror til Niels Christensen Færgemand. Vurderingsmænd: Anders Christensen og Niels Nielsen af Ajstrup i Vindblæs sogn. Christen Nielsen fraskriver sig sin arv den 13. marts 1748 og skriver under. Derefter fraskriver Jockum Nielsen sammen med Johan Møller sig sin arv den 13. marts 1748 og både Jockum Nielsen og Johann Møller skriver under. Anders Christensen og Niels Nielsen underskriver til vitterlighed. Nu frasiger Anne Margrethe Nielsdatter sig sin arv ved ægtemanden Niels Falslev, borger og indbygger i Mariager, den 13. marts 1748. Underskrives af Niels Hansen og de samme vidner. Fortsætter den 19. marts 1748: Enken forbliver boende på stedet efter sin saglige mand. Fæstet, der er dateret den 30. januar 1727, overdrages til den 4. arving, Jens Nielsen. Underskrevet af Anders Christensen og Niels Nielsen. Fortsætter den 26. marts 1748: Jens Nielsens fæstebrev er godkendt af Overgaards Gods, men det opfylder ikke de krav, der har været til fæstebreve siden den 3. januar 1719. Det nye fæstebrev indskrives i skifteprotokollen. Der er betalt for sønnens indfæstning den 12. februar 1727, hvilket er oplæst på Mariager byting den 23. november 1746. Til sidst uægte underskrifter fra Anders Christensen, Niels Nielsen, Kirsten Jensdatter, Peder Christensen og Jens Nielsen.
Opslag 106-108: Den 2. maj 1744:Christen Justsen af Stistrup er død.
Opslag 108: Den 24. maj 1744: Maren Nielsdatter, som var gift med Gårdfæster Niels Jensen Brath af Udbyneder, er død. Arvinger: Forældre: Niels Pallesen og Maren Jeppesdatter. Vurderingsmænd: Anders Thomesen og Knud Christensen af Udbyneder. Skiftet afsluttes uden registrering, da der ikke kan være noget at arve pga. gårdens besætning og brøstfældighed. Niels Jensen Brath vil dog give husly til sine svigerforældre i deres livstid af kærlighed til sin afdøde hustru og som følge af deres alderdom og svaghed. Ingen underskrifter.
Opslag 109-111: Den 29. maj 1744: Anna Christensdatter, som var gift med gårdmand Anders Kræmmer af Edderup i Sem sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Hans Sørensen: Datter, Mette Hansdatter, som er gift med Troels Amdisen i huset Hansbach i Vive sogn under Dalsgaard Gods, søn, gårdmand Christen Hansen af Vindbylund i Gjerlev sogn, datter, Birthe Hansdatter, som er gift med Niels Envoldsen i et hus ved Aae Mølle i Falslev sogn. Børn fra andet ægteskab med Anders Kræmmer: Datter, Anna Andersdatter, 22 år [1722], datter, Else Andersdatter, 19 år [1725], søn, Hans Andersen, 14 år [1730]. Idet ingen af børnene fra første ægteskab er til stede, skal dødsfaldet meddeles til dem inden næste møde. Vurderingsmænd: Niels Sørensen og Niels Christensen af Edderup i Sem sogn. Boet bliver registreret. Flere af tingene tilhører børnene fra 2. ægteskab. Fortsætter den 6. juni 1744: Kun Christen Hansen fra første ægteskab er mødt op. Mere af boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 15 binding. Mod nord er en bygning på 25 binding. Mod nordvest er en anden bygning på 24 binding. Underskrifter fra Anders Kræmer, Christen Hansen, Niels Sørensen og Niels Christensen. Fortsætter den 4. juli 1744: Skifteforvalter kommer med et afkald fra Niels Envoldsen ved Aae Mølle dateret den 23. juni 1744 på vegne af hustruen Birthe Hansdatter. Der er desuden et afkald fra Troels Amdisen dateret den 13. juni på vegne af hustruen Mette Hansdatter. Der er et overskud i boet, som deles mellem enkemanden og de 3 børn fra andet ægteskab. Anders Kræmmer er selv værge for sine børn, og arven står hos ham, indtil de er myndige eller bliver gift.

Opslag 149-150: Den 25. oktober 1759: Maren Larsdatter, som var gift med Christen Winther af Enslev, er død. Maren Larsdatter har i ægteskabet med hendes første mand, Christen Andersen af Enslev by, og i ægteskabet med anden mand, Christen Svendsen, avlet børn. Børn fra første ægteskab: Søn, Lars Christensen Winther af Enslev under sognepræstens gods, 41 år [1718]. Børn fra andet ægteskab: Datter, Mette Christensdatter, som er død, men som har været i ægteskab med gårdmand Anders Christensen af Gjerlev under Overgaard gods, som også kaldes Anders Christensen Michelsen, og har avlet 2 børn: En søn, Christen Andersen, 22 år [1737], som er på gården [Christen Winthers] i Enslev, samt Christen Andersen, 20 år [1739], som er hos sin far, Anders Christensen af Enslev. Der er ingen børn fra tredje ægteskab med enkemanden Christen Winther. Anders Christensen er væge for sine egne børn. Boet bliver registreret. Vurderingsmænd: Christen Hansen og Niels Laursen af Vindbylund. Uægte underskrifter fra Christen Winther, Lauritz Winther, Christen Andersen, Anders Michelsen, Christen Hansen og Niels Lauridsen. Fortsætter den 23. november 1759: Christen Winther meddeler, at han ikke kan forblive på gården pga. alderdom og svaghed, og at han derfor godvilligt afstår gården til Anders Christensens ældste søn, Christen Andersen. Der er dog ikke på papir noget skriftligt afkald fra Marens ældste søn, Lauritz Christensen Winther, der i dag har lovet det mundtligt. Skiftebrevet efter Mette Christensdatter er dateret den 10. juni 1741. Anders Christensen Michelsen siger, at hans to sønner og ene afdøde søn efter deres mor havde en arv på 58 rigsdaler, som er leveret til formynderen Christen Winther, som skulle være ansvarlig for pengene og udbetale renter. Christen Winther skal lave behørig afkald, når pengene til arvingerne er betalt. Der er i øvrigt gæld til Lauritz Winther af Enslev, enkemandens bror, Christen Winther af Kærby, og Jens Lind af Mariager. Fortsætter den 1. december 1759: Christen Winther har som formynder leveret skiftebrevet efter Mette Christensdatter fra 1741. Der oplæses et afkaldsbrev dateret den 28. november 1759 fra Anders Christensen Michelsen i forhold til sønnerne og deres mødrene arv efter morfaren. Vitterlighedsvidner er Ivar Math. Wagaard af Gjerlev præstegård og degnen Rasmus Mortensen Sommer. Fra samme dato læses et afkaldsbrev fra Christen Andersen den ældre med kurator, Anders Michelsen. Vitterlighedsvidner er O.H. Dahl [Otto Henrichsen Dahl på Overgaard] og Knud Christensen i Udbyneder. Tilsvarende læses et afkaldsbrev fra Christen Andersen den yngre med samme vitterlighedsvidner. Endeligt oplæses et afkaldsbrev fra Lauritz Winther under Sødringholms gods dateret samme dato og med samme vitterlighedsvidner. Lauritz Winther og Christen Winther af Kærby trækker herefter deres fordringer i boet tilbage. Jens Lind af Mariager udskyder sin fordring, idet Christen Winther har lovet, at den bliver betalt senere. Skifteforretningen afsluttes med de samme uægte underskrifter som tidligere foruden en fra Michel Christensen af Binderup som vitterlighedsvidne.


Opslag 93: Den 6. februar 1743: Gårdmand Anders Gregersen af Udbyover er død. Enken er Maren Andersdatter. Børn: Datter, Bodil Andersdatter, som er gift med Christen Nielsen Smed, som har den halve gård i fæste, datter, Kirsten Andersdatter, 24 år [1719]. Lavværge for enken er Jens Mortensen af Udbyover. Formynder for ugifte datter er dennes farbror, Niels Gregersen af Udbyover. Vurderingsmænd: Peder Giede og Niels Danielsen af Udbyover. Enken frasiger sig sin halvdel af gården, hvorved Christen Nielsen Smed nu fæster hele gården. Gården har et stuehus på 8 fag. Der er 3 andre bygninger på 13, 12 og 6 fag. Christen Smed lover at tage sig godt at enken til hendes død og give hende en pæn begravelse. Underskrifter fra Christen Nielsen, Niels Giede og Peder Danielsen.
Opslag 94-95: Den 8. marts 1743: Sergeant Andreas Matthias Steffens i citadellet i København er død [på tysk]. Enken er Anne Lundgaard af Udbyneder. Børn: søn, Hans Bartholin, 14 år [1729], som bor hos en kobbersmed i Aarhus, datter, Marie Dorothea Steffens, 19 år [1724], datter, Helle Marie Steffens, 17 år [1726], datter, Christiana Steffens, 6 år [1737], datter, Anneche Steffens, 2 år [1741]. Lavværge for enken er Jens Hiort af Udbyneder. Formynder for børnene er Christen Baj af Udbyneder.


Opslag 151: Den 13. december 1759: Niels Christensen af Edderup i Sem sogn er død. Enken er Kirsten Christensdatter. Formyndere: Michel Sørensen af Udbyneder og Christen Mathiesen af Bjerre. Vitterlighedsvidner: Niels Christensen og Peder Christensen fra Edderup.
Børn:
-    Peder Nielsen, afdødes søn i fæstegården i Edderup indfandt sig, og han har gården i fæste.
-    Christen Nielsen, som havde en gård i fæste i Nørre Onsild, men som er død og har efterladt 3 børn: Niels Christensen, 17 år [1742], Frands Christensen, 10 år [1749], Karen Christensdatter, 13 år [1746], alle opholder sig i Nørre Onsild.
-    Morten Nielsen, som bor i Assens by i Falslev sogn.
-    Poul Nielsen, som er landsoldat og opholder sig i Edderup by.
-    Anne Nielsdatter, som er i ægteskab med Rasmus Schou i Fielsted by i Mariager sogn.
-    Kiersten Nielsdatter, som er i ægteskab med Søren Schou i Fielsted by i Mariager sogn.
-    Maren Nielsdatter, som er i ægteskab med Anders Jensen, der er gårdmand i Sem by og sogn.
-    Ellen Nielsdatter, som tjener hos Christen Blegvad i Mariager.
Opslag 152: Den 4. februar 1760: Efter afdøde Peder Axelsen Røgter på Overgaard. Vitterlighedsvidner: Søren Rasmussen og Olle Jensen, som tjener på gården, og som skriver under. Peder har været gift med Maren Nielsdatter, som er bosiddende i Assens by i Falslev sogn. Jørgen Jespersen i Udbyover nævnes i forbindelse med en hoppe. Peder Axelsen var røgter fra den 12. november 1759 til sin død den 3. februar 1760.
Opslag 153: Den 4. februar 1760: Efter afdøde Michel Rasmussen Bay i Udbyneder. Børn: Christen Michelsen Bay i Raaby sogn og barnebarn Michel Christensen [Bay] i Råby. Omtales Jens Andersen i Udbyneder, hvor Michel Rasmussen vist boede. Vitterlighedsmænd er vist Christen Christensen og Søren Nielsen af Tvede.  Morbrors søskende: Peder Michelsen og Anne Michelsdatter, som er afdøde. Underskrives af Jespersen og vurderingsmændene på Gjessinggaard i Tvede og senere i Udbyneder af Christen Michelsen [Bay].
Opslag 155: Den 11. april 1760: Efter afdøde Dorethe Madsdatter, som var hustru til Jens Andersen Giede i Udbyover by. Arvinger: Afdøde Mads Christensen, som bor i Klattrup, der er en brodersøn af den afdøde Dennes børn er: Christen Madsen, 26 år, der tjener herskabet ved Overgaard, Christen Madsen, 26 år [1734], der tjener herskabet ved Overgaard, Christen Madsen, 24 år [1736], som tjener Søren Brat, der er gårdmand i Bjerre by, Maren Madsdatter, 22 år [1738], tjener hos gårdmand Niels Bay i Klattrup, Kirsten Madsdatter, 15 år [1745], som opholder sig hos Niels Bay i Klattrup, Dorethe Madsdatter, 9 år [1751], som opholder sig hos gårdmand Jens Thomsen i Klattrup. Endvidere er der brodersøn Mads Bay, som er gårdmand i Klattrup, brodersøn Niels Christensen, der bor i Nebstrup by i Vindblæs sogn, brodersøn Christen Christensen Rytter, der opholder sig i militæret i Holsten. Christen Jacobsen Smed af Udbyover håndterer sagen med vitterlighedsmænd, Jens Jensen og Gregers Nielsen af Udbyover. Disse 3 underskriver sammen med Jens Andersen [Giede]. Gårdmand Samuel Christophersen af byen [Udbyover] er værge for flere af dem, der ikke møder op. Noget tilhørte [tjeneste]pigen Maren Nielsdatter. Underskrives undervejs af Christen Justsen [Rytter] i Klattrup samt ritmester Henrick Borchardt Svortman ved det 1. jyske regiment.
Opslag 157: Den 3. maj 1760: Niels Sørensen af Edderup i Sem sogn er død.
Opslag 158-160: Den 6. juli 1759: Efter afdøde Jens Andersen Degn i Udbyneder, reserve soldat. Enken er Anne Madsdatter. Børn: Datter, Maren Jensdatter, 1½ år [1757]. Formynder: Peder Knudsen i Udbyneder, som var gift med den afdødes søster. Lavværge: Just Pedersen Møller i Udbyneder. Vurderingsmænd: Jens Kræmer og Peder Kræmer af Udbyneder. Anne Andersdatter næves. Formynderen kaldes nu for Peder Christensen. Nye vidner: Jens Christensen og Peder Pedersen. Fortsætter den 4. august 1759: Vurderingsmænd: Jens Christensen Fergo og Jens Andersen Kroemand af Udbyneder. Formynder: Peder Knudsen gårdmand af Udbyneder. Jens Andersen havde tjent hos Niels Christensen Fouel i Udbyneder far 1758 til han døde. Underskrifter fra Peder Christensen Knudsen, Just Pedersen [Møller], Jens Andersen [Kroemand], Jens Christensen Ferge Jens. Fortsætter den 15. september 1759: Vidner: Knud Christensen og Michel Sørensen af Udbyneder. Penge til gode fra gårdmand Anders Erichsen af Udbyneder. Skyldnere skulle betale til Overgaard den 28. august 1759. Underskrifter fra Niels Christensen [Fouel] og Anders Erichsen.  Frands Ollesen Bierre fra Udbyneder præstegaard nævnes. Underskrifter fra Just Pedersen, Peder Christensen [Knudsen], Mikel Sørensen og Knud Christensen [ikke ægte].
Opslag 160-162: Den 22. januar 1761: Efter afdøde Bodild Nielsdatter den 24. december 1760 på Søren Nielsens fæstegård i Edderup, hustru til Christen Christensen Jonsen.
Opslag 162: Den 13. december 1760: Efter afdøde Søren Spentrup, der var betler og døde på Peder Nielsens gård i Edderup i Sem sogn. Vidner: Søren Nielsen og Niels Christensen af Edderup. Han kom til Peder Nielsen og var svag, men Peder nægtede ham ophold. Han blev dog i stuen og døde kl. 6. Lauritz Svendsen i Sem har betalt for hans kiste. Han var født i Spentrup og havde en sted i 11 år, og hans hustru døde for nogle år siden. Underskrifter fra Søren Nielsen og Niels Christensen [ikke ægte].
Opslag 162-173: Den 6. september 1761: Efter afdøde Søren Pedersen Krag, der døde på broren, birkeskriver Peder Krags gård i Udbyneder. Enken er Dorethe Jacobsdatter. Vidner: Peder Knudsen og Truels Christensen af Udbyneder. Efterladte børn. Til stede er broren, Peder Krag, enken og enkens bror, Christen Jacobsen Smed af Udbyover. Underskrifter fra P.C. Knudsen og Trouels Christensen. Fortsætter den 6. oktober 1761: Børn: Søn, Jacob Sørensen Krag, 4 år [1757], søn, Peder Sørensen Krag, 1 år [1760], datter, Anna Cathrine Sørensdatter Krag, 3 år [1758]. Formynder for børnene: Jens Andersen, som er kroemand i Udbyneder. Søren Smed i Udbyneder nævnes. Enkens søster, Karen Jacobsdatter, nævnes. Underskrives nu også af Christen Jacobsen Smed af Udbyover og Jens Andersen [Kroemand].

Opslag 3-5: Den 31. januar 1769: Maren Mathiesdatter, som var gift med Anders Nielsen Smed af Udbyover, er død. Børn: Søn, Niels Andersen, 6½ år [1762], datter, Maren Andersdatter, 10 år [1758]. Børnenes far er selv formynder for dem. Vurderingsmænd: Gårdmændene Samuel Christophersen og Niels Madsen af Udbyover. Maren Mathiesdatter døde dagen før, dvs. den 30. januar 1769. Noget af boet bliver registreret. Underskrifter fra Anders Nielsen, Niels Madsen og Samuel Christensen. Fortsætter den 2. marts 1769: Resten af boet bliver registreret. Huset består af 6 fag med en lille udbygning på 2 fag. Loftet optager de 5 fag, men de resterende 3 fag er til køkken og værelse. I gården er der også en lade på 16 fag. Uden for gården er der et hus på 6 fag. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til børnene eller enkemanden at arve. Enkemanden lover at forsørge sine to umyndige børn med klæder og skole. Underskrifter fra Anders Nielsen Smed, Niels Madsen og Samuel Christophersen.
Opslag 5-6: Den 12. juni 1769: Maren Pedersdatter, som var enke efter Christen Christensen Sommer af Edderup i Sem sogn, er død. Børn: søn, gårdmand Peder Christensen Sommer af Edderup, datter, Karen Christensdatter Sommer, som var gift med gårdmand Peder Christensen af Sem, men som er død og har efterladt sig børnene: Maren Pedersdatter, 7 år [1762], Anne Pedersdatter, 5 år [1764], Christen Pedersen, 3 år [1766], som alle tre er hos deres far, søn, Niels Christensen, som er hos Peder Sommer og Kirsten Christensdatter. Peder Christensen af Sem er ikke til stede ved skifteforretningen, da han har meddelt, at han er for svag til at møde op. Vurderingsmænd: gårdmændene Niels Wadschov og Peder Finnesen af Edderup. Boet bliver registreret. Peder Sommer skal have penge for begravelsen, og efterfølgende er der ikke overskud i boet eller noget at arve. Uægte underskrifter fra Peder Christensen af Sem, Niels Christensen af Edderup, Kirsten Christensdatter af Edderup, Peder Finnsen og Niels Vadskov.
Opslag 6-8: Den 11. september 1769: Karen Andersdatter af Udbyneder er død på gården tilhørende Peder Pedersen Kragh, der er hendes halvbror. Karen Andersdatter var 70 år gammel og ugift. Hun havde været syg og sengeliggende de sidste 20 år. Sengeklæderne er derfor oprådnet og derfor ikke værd at forvise. Karen Andersdatters mor var Karen Pedersdatter, som der er skifte efter dateret den 5. december 1759, og som endte med at udvise gæld. Der forevises desuden et originalt brev dateret den 2. oktober 1748 omkring indflytning på Udbyneder Hospital. Hendes stedfar var Peder Sørensen Kragh af Binderup i Udbyneder sogn, hvorfra hun kom væk i 1755, hvilket bevises med et brev dateret den 2. august 1755. Vurderingsmænd: Gårdmændene Peder Knudsen og Jens Pedersen af Udbyneder. Skiftebrevet efter Peder Sørensen Kragh af Binderup bliver indsat, hvilket er dateret den 20. februar 1770.  Der har været auktion over Peder Sørensen Krags ting den 2. marts 1770. Da der intet er at arve efter faren og halvsøsteren, afsluttes skifteforretningen. Vurderingsmænd: Peder Knudsen og Jens Brask af Udbyneder.

Opslag 106-107: Den 21. marts 1777: Kirsten Christensdatter, som var enke efter Laust Christensen på Christen Hiorts gård i Klattrup i Udbyneder sogn, er død. Vurderingsmænd: Mogens Bertelsen og Christen Smed af Klattrup. Underskrifter fra Christen Christensen og Mogens Bertelsen. Fortsætter den 21. april 1777: Lauridz Christensen har frivilligt afstået noget af gården ved et fæstebrev dateret den 30. december 1762 til Christen Mathiasen Hiort, som er hans svoger. Fæstebrevsoverdragelsen indskrives og bevidnet af Mogens Bertelsen og Niels Jensen Buus, men det er vist halvdelen af gården til Lars Christensen og halvdelen af gården til Mathias Christensen. Kontanterne i Kirstens kiste, som er over 8 Rigsdaler, lægges i en pung og tilbage i kisten. Oplæst i skifteretten den 21. april 1777. Fortsætter den 31. maj 1777: Vurderingsmænd: Mogens Bertelsen og Niels Jensen af Klattrup. Christen Mathiasen Hiort er eneste arving efter Lauridz Christensen og Kirsten Christensdatter. Uægte underskrifter fra Christen Mathiasen, Mogens Bertelsen og Niels Jensen.

Opslag 108-111: Den 6. januar 1777: Tjenestekarl Christen Christensen Justsen på Christen Mathiasens gård i Klattrup i Udbyneder sogn er død. Arving: Mor, Kirsten Christensdatter, stedbror, kaldet Store Mads men hedder vist Mads Baj, eller også hed hans far det. Madfar er Christen Mathiasen Hiort, og madmor er Giertrud Sørensdatter. Lavværge for moren er Christen Hiort, hos hvilken moren også bor. Christen Justsens få ejendele indskrives i skiftet. Vurderingsmænd: Mogens Bertelsen og Niels Jensen af Klattrup. Christen Mathiasen Hiort skriver under på den afdøde mors og sin hustrus vegne. Fortsætter den 5. februar 1778: Stedbroren, der er en søn af ægtemanden i morens første ægteskab, boede i Klattrup men er død. Han har efterladt sig 4 børn, hvoraf den ene pige, Kirsten Madsdatter, er gift med Anders Fladberg af Nebstrup i Vindblæs sogn men nu ligger på Udbyneder Hospital. Datteren Dorthe Madsdatter tjener hos Niels Brun af Udbyneder. Sønnen Christen Madsen Bradt er gårdmand i Udbyneder er til stede på sine søskendes vegne. Moren, Kirsten Christensdatters første mand, Mads Baj, var far til yderligere 4 børn. Moren var også stedmor til Niels Brad af Nepstrup i Vindblæs sogn, som moren fik i ægteskabet med Christen Madsen, som vist også er faren til Christen Christensen Justesen. Christen Madsen er vist også far til Maren Christensdatter, som er gift med Peder Justsen af Bjerre. Hendes datter, Kirsten, var gift med Christen Hiort, men er død og har efterladt sig: Søn: Laurids Christensen Hiort, 14 år [1763], datter, Maren Christensdatter Hiort, 12 år [1765], søn, Mathias Christensen Hiort, 10 år [1767], som alle 3 er hos deres far, Christen Hiort. Christen Hiort har endvidere datteren Kirsten Christensdatter Hiort, som til dels opholder sig hos sin far, og til dels hos sin moster i Bjerre. En del mere af boet gøres op, men det er vel morens ting? Underskrifter fra Christen Bradt, Mads Bay, Christen Bradt, Mogens Bertelsen og Niels Jensen.

Opslag 2-3: Den 2. november 1796: Gårdfæster Niels Madsen af Udbyover i Udbyneder sogn er død. Enken er Anna Gregersdatter. Børn: Gregers Nielsen, myndig, samt umyndige børn, hvor antal og navne ikke angives men er: Mads Nielsen, Niels Nielsen og Christen Nielsen. Lavværge for enken er Jens Laursen af Udbyover. Formynder for umyndige børn er Christen Jensen. Vurderingsmænd: Jens Madsen og Niels Povelsen af Udbyover. Boets værdier bliver opgjort til 112 rigsdaler, mens udgifterne opgøres til 288 rigsdaler, så der bliver ikke noget at arve. Enken ønsker at forblive på gården uden afholdelse af auktion og er villig til at betale den eksisterende gæld over tid. Gregers Nielsen godtager denne ordning for at skåne de umyndige børn. Underskrifter fra Anna Gregersdatter, Jens Laursen, Gregers Nielsen, Christen Jensen, Jens Madsen og Niels Povelsen.
Opslag 3: Den 29. juni 1796: Broren Anders Jensen Bugge af Sødring giver afkald på arv i boet efter Karen Christensdatter af Udbyover i Udbyneder sogn. Underskrevet København og med underskrifterne Niels Christensen Thygesen, Jacob Sødring og Anders Frølund.
Opslag 3: Den 21. juli 1796: Der gives afkald i boet efter Anders Madsen i Bjergby i Udbyneder sogn
Opslag 4+7+9-10: Den 24. november 1796: Efter afdøde Maren Nielsdatter, som var gift med Jens Jensen i Udbyover.
Opslag 5-7: Den 3. december 1796: Hjulmand Jens Christensen af Udbyneder er død. Enken er Karen Christensdatter. Lavværge for enken er Peder Kragh af Udbyneder. Vurderingsmænd: Michel Müller af Overgaard og Jacob Sørensen af Udby. Enken har fået alt tilgodehavende med undtagelse af hos Niels Christensen af Kærby. Aktionen er foregået den 24. december 1795, og enken med lavværge erkender regningen for denne auktionsafholdelse. Ægte underskrifter fra Karen Christensdatter, Peder Kragh, Michel Müller og Jacob Sørrensen. Der gøres udlæg hos Jens Christensen af Kærby på 50 rigsdaler. Noget er betalt til Christen Christensen af Udbyneder med vidnet Christen Jensen af Udbyover for kvittering efter sønnen Jens Christensen. Køberne hos auktionen hos Niels Christensen af Kærby er Christen Christensen af Udbyneder, Christen Jensen af Udbyover, Peder Jensen Justsen af Udbyneder, Jens Binderup af Udbyneder, Christen Nielsen af Udbyneder, Jens Thomassen af Bjerre og Jens Nielsen, som tjener hos Jens Mortensen af Udbyover. Bilag 1 er aftalen mellem enken og hendes svigerfar, Christen Christensen af Udbyneder fra den 28. februar 1795. Betalende for afgrøder er Peder Madsen af Vesterskov Mark i Udbyneder og Anders Christensen Boed af Udbyneder. Underskrives af Christen Jensen [af Udbyover].
Opslag 8-12 i ene bog + Opslag 2-4 i anden bog: Den 23. marts 1797: Efter afdøde Giertrud Johannesdatter i Bjergby er død.
Opslag 5-6: Den 17. maj 1797: Edel Kirstine Christensdatter Krag, som var gift husfæster Lars Christensen Smed af Udbyneder, er død. Børn: Søn, Christen Larsen, 8 år [1789], søn, Peder Larsen, 4 år [1793]. Formynder for Christen er hans morbror, Peder Krag af Udbyneder. Formynder for Peder er ægtemanden til hans moster Ane Marie Christensdatter Krag, dvs. Lars Jensen Toft af Knarmou i Mou sogn [skrevet Laurs Jensen Tofte]. Vurderingsmænd: Niels Kondrup og Jacob Jensen af Udbyneder. Lars Christensen Smed ønsker, at der ikke skal finde nogen registrering eller vurdering sted, fordi han mener, at det hele højst har en værdi af 130 rigsdaler. Der bliver enighed om, at Lars Smed skal opdrage sine børn og sætte arv af fra boet til børnene, hovedsageligt klæder. Arven sættes til at skulle svare til 100 rigsdaler til deling mellem Christen og Peder. Formynderne accepterer dette, idet Lars Smed også indvilliger i at betale sin gæld. Ægte underskrifter fra Lars Christensøn Smed, Peder Kragh, Lars Jensen Thofte, Niels Kondrup og Jachob Jensen. Peder Kragh og Lars Jensen Thofte under endnu engang som kautionister.
Opslag 6+9-10: Den 18. maj 1797: Gårdmand Christen Jensen Hiort af Udbyneder er død. Enken er Maren Jensdatter. Børn fra første ægteskab: Datter, Maren Christensdatter Hiort af København, 41 år [1756] og ugift, datter, Anna Christensdatter Hiort, som er gift med gårdmand Christen Nielsen af Udbyneder, datter, Kirsten Christensdatter Hiort, som er gift med Søren Christensen Dahl af Råby. Børn fra andet ægteskab med Maren Jensdatter: Søn, Jens Christensen Hiort, 27 år [1770], søn, Christen Christensen Hiort, 21 år [1776], datter, Kirsten Christensdatter Hiort, 30 år [1767] og ugift. Lavværge for enken er Niels Rasmussen. Vurderingsmænd: Niels Schandorph af Udbyneder og Christen Kieldsen af Udbyneder. Boets kakkelovn tilhører Anders Bugge af Råby. Boet bliver registreret og vurderes til 96 rigsdaler. Retten skal indkalde to mænd, der skal syne gårdens brøstfældighed. Underskrifter fra Maren Jensdatter, Niels Rasmussen, Jens Christensen Hiort, Niels Skandorf og Christen Kielsen. Fortsætter den 2. november 1797: Vurderingsmænd: Niels Schandorph og Thomas Budum. Sønnen har nu gården sammen med enken. Der er gæld til Jacob Kroemand af Udbyneder, Peder Møller af Kastbjerg, hr. Timmermann og Anders Bugge af Råby. Gælden er langt større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Boets effekter bliver i boet uden auktion. Underskrifter fra Maren Jensdatter, Niels Rasmussen, Jens Christensen Hiort, Christen Christensen Hiort, Christen Nielsen, Søren Christensen Dahl, Niels Schandorph og Thomas Budom.
Opslag 7: Den 17. juni 1797: Husmand Rasmus Christensen af Udbyover i Udbyneder sogn er død. Enken er Dorthe Hansdatter. Børn: Datter, Anne Rasmusdatter, 8 år [1789]. Lavværge for enken er gårdmand Jens Nielsen af Udbyover. Formynder for den umyndige pige er hendes farbror, Christen Christensen af Sødring. Vurderingsmænd: Jens Madsen Ahm og Jacob Christensen Smed af Udbyover. Christen Christensen ønsker ikke, at boet bliver registreret og vurderet, da han kender godt til tingenes tilstand, hvis Jens Nielsen vil tillade udbetaling af de 15 rigsdaler i arv til Anne Rasmusdatter, hvorved Christen Christensen vil frafalde krav om yderligere arv til pigen. Jens Nielsen sammen med Dorthe Hansdatter indvilliger i at udbetale de 15 rigsdaler, selv om de mener, at boet kun har en lille værdi. Desuden giver moren sin datter en grøn dragkiste i fyr med 4 låse og messing samt lidt andre ting. Godset ønsker, at de 15 rigsdaler bliver indbetalt i Overformynderiet på godset, men Jens Nielsen siger, at de først kan indbetales den 30. juli 1797. Underskrifter fra Dorthe Hansdatter, Christen Christensen, Jens Nielsen, Jacob Christensen og Jens Madsen, hvoraf de 3 sidste selv kan skrive hele deres navn.
Opslag 8-9: Den 30. oktober 1797: Husbeboer Peder Christensen af Udbyneder er død. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Søn, Christen Pedersen, 10 år [1787], datter, Dorthe Pedersdatter, 8 år [1789], datter, Anna Pedersdatter, 5 år [1792]. Som formynder for de umyndige børn er udpeget deres farbror, Niels Christensen af Visborg by. Lavværge for enken er Niels Rasmussen Tørring af Udbyneder. Vurderingsmænd: Jacob Jensen og Hans Jørgensen af Udbyneder. Boet bliver registreret, men lavværgen gør opmærksom på, at et bord tilhører ham, hvilket enken tilstår. Kakkelovnen er en, som familien har lejet af færgemand Christen Sørensen af Udbyhøj. Der er gæld til Niels Rasmussen Tørring af Udbyneder og Christen Sørensen af Udbyhøj. Endvidere er der gæld til skipper Adam Tusum af Randers og Jens Færgemand af Havnø Høj. Brøstfældigheden på huset var af ingen betydning, dvs. huset er i god stand. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Skifteholderen vil spørge kreditorerne, om det fattige bo kan overdrages enken uden auktion, imod at enken lover at betale gælden over tid. De tilstedeværende kreditorer accepterer dette. Underskrifter fra Maren Christensdatter, Niels Rasmussen Tørring, Niels Christensen, Jachob Jensen og Hans Jørgensen.
Opslag 10-11: Den 27. marts 1798: Christen Jensen Smed af Edderup i Sem sogn er død. Dette skifte er på siden med Karen Sørensdatter under familien Knudsen.
Opslag 11-12: Den 15. marts 1798: Peder Andersen af Vinstrup i Dalbyover sogn er død. Der gives afkald på arv fra: Anders Pedersen af Vinstrup, Anders Pedersen, som tjener i Vinstrup, Niels Michelsen af Vinstrup, som er gift med Karen Pedersdatter, Morten Pedersen af Vinstrup, som er gift med Johanne Pedersdatter. Disse giver afkald til fordel for Peder Andersens søn, Anders Pedersen Lunde. Underskrifter fra Anders Pedersen, Anders Pedersen, Niels Michelsen, Morten Pedersen. Desuden er der underskrifter fra vitterlighedsvidnerne Christen Pedersen og Niels Hansen.
Opslag 11+13: Den 12. juli 1799: Marie Hansdatter, som var gift med Jacob Jensen af Udbyneder, er død. Børn: Datter, Else Marie Jacobsdatter, søn, Jens Christian Jacobsen, datter, Anne Jacobsdatter. Der snakkes om umyndige børn i forbindelse med skiftet, men undertegnet kan ikke læse ret meget af det. Vitterlighedsvidner: Niels Madsen og Niels Juul. Underskrifter fra Jachob Jensen, Niels Madsen og Niels Juul. Fortsætter den 20. september 1799...
Opslag 11-12: Den 23. december 1795: Husfæster Peder Lauridsen af Klattrup i Udbyneder sogn og hustru Else Jensdatter giver afkald i forhold til hendes søsters datter, Cathrine Michelsdatter.  Underskrifter fra Peder Laursen og Else Jensdatter. Fortsætter den 30. maj 1796: Kan ikke læse. Fortsætter den 24. juni 1796: Noget om et testamente.
Opslag 12-16: Den 7. oktober 1799: Jens Jensen af Udbyover i Udbyneder sogn er død. Arvinger: Søster, Kirsten Jensdatter, som er gift med Christen Jensen Welling af Øster Tørslev, søster, Maren Jensdatter, 23 år [1772] og ugift, søster, Mette Jensdatter, som er gift med Niels Povelsen Juul af Udbyover. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Madsen af Udbyover og Gregers Nielsen af Udbyover. Niels Juul og hustru giver vist afkald på arv til fordel for Jens Mortensen af Udbyover, der vist er formynder for Maren Jensdatter, og svogeren Christen Welling af Øster Tørslev. Boet bliver registreret til en værdi af 121 rigsdaler. Underskrifter fra Niels Juul, Jens Mortensen, Niels Madsen og Gregers Nielsen.
Opslag 16-17+21-23: Den 2. november 1801: Efter afdøde husmand Christen Kieldsen i Udbyneder.
Opslag 18-19: Den 3. november 1801: Efter afdøde husmand Troels Christensen i Udbyneder.
Opslag 19-21+23-24+30-31: Den 4. november 1804: Efter afdøde husmand Skammel Nielsen i Udbyneder vejrmølle.
Opslag 24-27: Den 18. maj 1803: Efter afdøde Jens Christensen Giede i Udbyover.
Opslag 25-30: Den 20. maj 1803: Efter afdøde Katrine Nielsdatter, som var gift med Søren Andreas Lange i Bilet i Udbyover eller Udbyneder, er død.
Opslag 31-34: Den 12. juli 1804: Efter afdøde Birgitte Christensdatter, som var gift med husmand Peder Jensen i Bjerre.
Opslag 34-36: Den 22. december 1805: Kirsten Nielsdatter, som var gift med gårdmand Anders Jensen af Udbyneder, er død. Der er ingen livsarvinger, så arvinger er: Bror, gårdmand Thomas Nielsen af Vester Skovmark i Udbyneder, søster, Maren Nielsdatter, der for tiden opholder sig hos enkemanden. Thomas Nielsen er formynder for sin søster. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Madsen Smed af Udbyover og gårdmand Hans Justesen af Udbyneder. Boet bliver registreret. Underskrifter fra Anders Jensen, Thomas Nielsen, Niels Madsen og Hans Justsen. Fortsætter den 22. februar 1806: Maren Nielsdatter er død i mellemtiden. Thomas Nielsen er villig til at give afkald på arv, såfremt Anders Jensen hæfter for den gæld, der er i boet, hvilket bliver afslutningen på skifteforretningen. Ægte underskrifter fra Anders Jensen, Thomas Nielsen, Niels Madsen og Hans Justsen.

[Der er herefter ikke flere skifter i denne bog]


Opslag 2: Den 10. december 1799: Anne Pedersdatter, som var gift med Anders Pedersen af Enslev, er død. Jens Jensen Lundkier af Sem på sin hustrus, Kirsten Andersdatters vegne, giver afkald på arv til fordel for hendes bror, Peder Andersen, der har fæstet gården pr. 12. marts 1794. Anne Pedersdatter døde den 10. november 1799. Vidner på hans underskrift er Jørgen Smidt og Joen Møller.
Opslag 2: Den 10. december 1799: Dorthe Nielsdatter, som var gift med Christen Winther af Enslev, er død. Niels Pedersen Houmann af Enslev giver afkald på arv på egne og sine børns vegne, idet Dorthe Nielsdatter var hans svigermor, da han var gift med Anne Christensdatter Winther. Niels Houmanns svoger, Christen Christensen Winther, har fæstebrevet, der er dateret den 3. januar 1793. Underskrift fra Niels Pedersen Houmann, mens resten af siden mangler. Vidner på hans underskrift er dog Jørgen Smidt og John Møller.
Opslag 2-4: Den 17. december 1801: Aftægtsmand Jørgen Jensen Seiersen hos Niels Svendsen af Stangerum i Dalbyover sogn er død. Arvinger: Halvbror, Niels Nielsen Kragh, som er død og har efterladt sig børn: Søn, Morten Nielsen Kragh, som er selvejer i Knejsted by i Raaby sogn, søn, Jens Nielsen Kragh, som tjener hos Anders Mariager, der er udflytter i Øster Tørslev sogn, søn, Niels Nielsen Kragh, der er fæster af ? i Øster Tørslev, søn, Niels Nielsen Kragh, der er skoleholder og har 2 børn: Datter, Anne Nielsdatter Kragh, ugift og holder til hos broren i Øster Tørslev, datter, Karen Nielsdatter Kragh, som er i Øster Tørslev. Vurderingsmænd: Selvejer Jens Jonratt af Stangerum og selvejer xxx Jensen af Sødring. Jørgen Seiersens stedsøn er Niels Svendsen. Eneste læsbare underskrift er Morten Jensen [af Sødring?]. Vitterlighedsvidner skrives nu som Jens Sørensen Nielsen og Morten Jensen af Stangerum. Niels Svendsen fremlægger en kvittering fra 1801: Gårdmand Morten Nielsen Kragh af Knejsted, tjenestekarl Jens Nielsen Krag af Øster Tørslev, gårdmand Niels Nielsen Kragh af Øster Tørslev, skoleholder Niels Nielsen Kragh af Hald, gårdfæster Niels Michelsen af Tørslev på sin kone, Karen Nielsdatters vegne og hendes søsters vegne. Underskrifter fra Morten Nielsen Kragh, Jens Nielsen Kragh, Niels Nielsen Kragh og Niels Michelsen. Vurderingsmænd er Niels Borgen og Rasmus Kratt. Endvidere underskrifter fra Niels Svendsen, Jens Sørensen Nielsen og Morten Jensen. Skiftet afsluttes den 12. februar 1802.
Opslag 4-5+13-15: Den 30. marts 1802: Gårdfæster Christen Bertelsen af Vinstrup i Dalbyover sogn er død. Enken er Else Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Christensen, 24 år [1778], datter, Anne Christensdatter, ugift, datter, Giertrud Christensdatter, ugift, alle hjemme i dødsboet. Lavværge for enken er Morten Pedersen Rau af Vinstrup. Formynder for de to umyndige børn er selvejergårdmand Jens Mogensen af Vinstrup, der er deres fars xx [en del af siden mangler]. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Olesen af Dalbyover og Christen Christensen Smed af Vinstrup. Boet bliver registreret. På gården er der 5 heste og 6 køer. Der er ingen rede penge i boet. Ægte underskrifter fra Morten Pedersen, Peder Christensen, Jens Mogensen, Niels Pedersen og Christen Smed. Fortsætter den 16. marts 1803: [en del kan ikke læses pga. bogens kvalitet] Regnskabet bliver opgjort. Der mangler en hest samt en plov i boet. Der skyldes løn til fem tjenestefolk, dvs. en karl, en pige, en høstemand, en opbinder og en dreng. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Godset laver udlæg i boet mht. gælden. Ægte underskrifter fra Peder Christensen, Else Pedersdatter, Morten Pedersen Ray, Jens Mogensen, Niels Pedersen og Christen Smed.
Opslag 5 + 8: Den 20. april 1802: Ugifte Kirsten Andersdatter i Nørlanggaard i Gjerlev sogn er død. Arvinger: Helbror, gårdfæster Søren Andersen, helbror, Rasmus Andersen, som ikke vides, om han er levende eller død, da man intet har hørt til ham de sidste 24 til 25 år, halvbror, Christen Andersen, som var gårdfæster i Enslev, men som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Christen Christensen, som har overtaget fæstet på sin fars gård i Enslev, datter, Maren Christensdatter, som er ugift, datter, Anne Christensdatter, som var gift med Niels Pedersen Houmand af Enslev, men som er død og har efterladt sig følgende børn: Datter, Birgitte Nielsdatter Houmand, 12 år [1790], datter, Mette Nielsdatter Houmand, 6 år [1796]. Kirsten Andersdatter døde den 16. april 1802 efter års sygeleje. Vurderingsmænd: Sognefoged Mathias Pedersen og Christen Sørensen af Gjerlev. Ægte underskrifter fra Søren Andersen, Mathias Pedersen og Christen Sørensen.
Opslag 6 + 15: Den 26. april 1802: Gårdfæster Poul Christensen af Binderup i Udbyneder sogn er død. Enken er Anne Sørensdatter. Børn: Søn, Michel Poulsen, 10 år [1792], søn, Christen Poulsen, 4½ år [1797], datter, Karen Poulsdatter, 6½ år [1795], som alle er hjemme i stervboet. Lavværge for enken er hendes bror, selvejergårdmand Anders Sørensen af Stangerum i Dalbyover sogn. Værge for umyndige børn er deres farbror, Laurs Christensen af Vindbylund i Gjerlev sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Thomas Andersen af Binderup og gårdfæster Hans Laursen af Binderup i Udbyneder sogn. Boet bliver registreret. På gården er der 9 heste, 15 køer og en del får. Ægte underskrifter fra Anders Sørensen, Laurs Christensen, Thomas Andersen og Hans Lauritsen. Fortsætter den 17. marts 1803: Den 8. juni 1802 er gården solgt som selvejergård for 1.400 rigsdaler med vidnerne Fønss og Thomas Andersen. Den skal betales med renter per. 13. juni 1802, og hvor landgilden eftergives fra 1801 og til dato. Indtægterne er større end udgifterne, så der er 422 rigsdaler til børnene at arve, mens enken får det samme, i alt. 845 rigsdaler. En mindre del af arven til børnene udbetales i naturalier, dvs. kister m.m. Underskrifter fra Anne Sørensdatter, Anders Sørensen, Laurits Christensen, Thomas Andersen og Hans Lausen.
Opslag 9-12: Den 1. juli 1802: Kirsten Pedersdatter, som var gift med Christen Christensen Smed af Vinstrup i Dalbyover sogn, er død. Hun efterlader sig ingen livsarvinger [børn]. Arvinger er derfor: Halvbror, Christen Pedersen, som er selvejergårdmand i Kvorning by og sogn, halvbror, Lars Pedersen, som rømte for over 42 år siden, og som ikke vides om er levende, halvbror, Niels Pedersen, om rømte for over 42 år siden, og som ikke vides om er levende, halvsøster, Karen Pedersdatter, som er død og har efterladt: Datter, Anne Nielsdatter, som er gift med gårdfæster Christen Pedersen i Gjerlev by og sogn under Støvringgaards Gods. Morten Pedersen Raj af Vinstrup beskikkes til at varetage alle arvingers interesser. Vurderingsmænd: Gårdbeboer Christen Pedersen og Anders Pedersen af Vinstrup. Der er et testamente mellem Kirsten Pedersdatter og Christen Smed dateret den 17. juni 1802. Underskrifter fra Christen Christensøn, Morten Pedersen Rayi, Anders Pedersen og Christen Pedersen. Testamentet indskrives, hvori angives, at den længstlevende er eneste arving. Nogle af Kirstens ting samt tøj gives dog til Anne Nielsdatter, bl.a. en egekiste med årstallet 1759. Til sidst samme underskrifter som tidligere.   
Opslag 17: Den 8. juni 1803: Efter forrige foged Jørgen Schmidt, som døde på Demstrup Gods den 5. februar 1803. Børn: Søn, Peder Jørgensen Schmidt, 15 år [1788]. Peder skal til søs og derfor opholder sig på navigationsskolen i Holbæk i Rougsø Herred. Værge for den umyndige søn er en bror til Jørgen Schmidt, dvs. forpagter Jens Schmidt. Vurderingsmænd: Thomas Møller og Friderich Ernst, der begge opholder sig på Demstrup Gods. Boet bliver registreret. Der er penge til gode i boet fra Søren Avlskarl, som vist i virkeligheden hedder Søren Andersen. Boet skal sælges på auktion. Underskrifter fra T. Møller og Friderich Ernst. Der er derefter indsat en erklæring fra Jens Schmidt på Skærsø den 4. marts 1803, at han varetager sin nevøs interesser. Der indsættes derefter, hvilke papirer der lå i Jørgen Schmidts bo, hvilket hovedsagligt er jord- og skattebøger i forhold til Overgaard Gods. Derudover er en kvittering for, hvad Jørgen har købt på auktion efter Jens Færgeman og hustru på Demstrup samt en regning fra Timmermann i Udbyneder. Der er også et konceptskifte efter aftægtsmand Jørgen Jensen Sejersen af Stangerum i Dalbyover sogn og en kvittering fra Jørgen Andersen Bugge af Tørring. Yderligere er der en regning fra provst Frausing og hr. Bach. I alt findes i boet 83 skrivelser.
Opslag 21: dd mm 1804: Poul Christensen af Binderup i Udbyneder sogn er død. Boet bliver registreret med kun 5 ejendele.

Nogle skifter fra Sem fra Kjellerup gods

Opslag 5-7: Den 17. maj 1722: Kirsten Olufsdatter, som var gift med Christen Jensen Maagaard [skrevet Majgaard] af Sem, er død. Børn: Søn, Niels Jepsen Maagaard, 28 år [1694], som er dragon i major Falchenschiolds Kompagnie. Kirsten Olufsdatters søster bor i Sem. Hendes bror er Lauritz Ollesen [Olufsen]. Vurderingsmænd: Christen Bierregaard og Anders Knudsen af Sem. Ingen underskrifter. 
Opslag 11: Den 11. marts 1724: Karen Tommesdatter, som var gift med husmand Christen Sørensen Fidler af Sem, er død. Arving: Datter af første ægteskab, enkekonen Anne Andersdatter af Enslev. Lavværge for datteren er Laurids Pranst af Sem. Vurderingsmænd: Niels Pranst og Laurids Pedersen af Sem. Der er gæld til Laurids Pranst for begravelsen, lille Jens Svendsen og Anne Nielsdatter. Når gælden er betalt, er der så lidt tilbage, at Christen Sørensen Fidler får lov til at beholde det. Ingen underskrifter.

Opslag 13-14: Den 17. februar 1725: Niels Christensen Pebber af Sem er død. Enken er Giertrud Hansdatter. Børn: Datter, Anne Nielsdatter Peber, 27 år [1698], datter, Kiersten Nielsdatter Peber, 25 år [1700], søn, Christen Nielsen Peber, 22 år [1703], datter, Maren Nielsdatter Peber, 17 år [1708], datter, Giertrud Nielsdatter Peber, 13 år [1712], datter, Karen Nielsdatter Peber, 7 år [1718]. Der er gæld til Christen Kremmer af Edderup, Svend Laursen af Sem, Michel Ibsen [Jepsen] af Sem samt hustruen til Johan Abel i Mariager. Vurderingsmænd: Niels Ollesen Pranst og Christen Rasmussen Bach af Sem.
Opslag 26-27: Den 14. februar 1728: Husmand Christen Sørensen af Sem er død. Enken er Karen Rasmusdatter. Arving: Bror, Christen Sørensen af Skrødstrup Skovhus i Hem sogn, bror, Niels Sørensen af Sem, søster, Karen Sørensdatter, som er gift med Peder Andersen af Enslev. Lavværge for enken er Christen Rasmussen af Sem. Boet registreres. Vurderingsmænd: Michel Ibsen [Jepsen] og Jens Troelsen af Sem. Underskrifter fra JTS [Jens Troelsen] og MJS [Michel Ibsen]. Fortsætter den 15. marts 1728: Vurderingsmænd: Peder Christensen og Christen Hansen af Sem. Boet registreres fortsat, hvoraf noget tilhører Anders Kremmer af Edderup. Der er underskud i boet og således ikke noget til enken eller arvinger at arve. Ægte underskrifter fra CHS [Christen Hansen] og PCS [Peder Christensen]
Opslag 27-28: Den 23. marts 1728: Inger Hansdatter, som var gift med gårdmand Lauritz Pedersen af Sem, er død. Børn: Datter, Mette Lauritzdatter, 10 år [1718], søn, Peder Lauritzen, 6 år [1722], datter, Maren Lauritzdatter, 2 år [1726]. Formynder for umyndige børn er Olle Nielsen Smed af Sem. Vurderingsmænd: Svend Lauritzen og Jens Svendsen af Sem. Gården er i dårlig stand, og der er underskud i boet, men Kjellerup Gods giver af godhed og pga. dødsfaldet Lauritz Pedersen lov til at blive boende på gården. Underskrifter fra Svend Lauridzen og Jens Svendsen.
Opslag
29: Den 31. marts 1728: Christen Christensen af Sem er død. Enken er Margrethe Christensdatter. Børn: Søn, Christen Christensen. Lavværge for enken er Christen Ollesen af Sem. Formynder for sønnen er Anders Christensen Kræmer af Edderup. Vurderingsmænd: Olle Nielsen og Jep Michelsen af Sem. Underskrifter fra Margrete Christensdatter, Jep Michelsen og Olle Nielsen.
Opslag 29-31: Den 31. marts 1728: Anders Knudsen af Sem er død. Børn: Søn, Søren Andersen, 19 år [1709], datter, Maren Andersdatter, 15 år [1713], søn, Christen Andersen, 10 år [1718], datter, Karen Andersdatter, 7 år [1721]. Formynder for børnene er Christen Christensen af Edderup, Svend Lauritsen af Sem og Christen Ollesen af Sem.
Vurderingsmænd: Christen Nielsen og Jens Troelsen af Sem. Gården forbliver hos familien, til den ældste søn, Søren Andersen, bliver myndig og må overtage den. Underskrifter fra SAS [Søren Andersen], Svend Lauritsen, JTS [Jens Troelsen] og CNS [Christen Nielsen].
Opslag 48-49: Den 2. januar 1733: Gårdmand Niels Raj af Sem er død. Enken er Johanne Andersdatter. Børn: Datter, Anne Nielsdatter Raj, 6 år [1727], datter, Karen Nielsdatter Raj, 4 år [1729], datter, Dorthe Nielsdatter Raj, 1 år [1732]. Lavværge for enken er hendes bror, Christen Andersen af Gjerlev. Formynder for de umyndige børn er deres farbror, Svend Nielsen af Kærby. Vurderingsmænd: Svend Laursen og Christen Nielsen Peber af Sem. Gårdens nordre hus er på 4 binding og det vestre hus er på 7 binding. Desuden er der et stuehus. Der er gæld til Svend Laursen og Olle Smed af Sem, Niels Giedde af Udbyneder, enkens bror, Christen Andersen af Gjerlev, samt til tjenestekarlen Jens Troelsen. Da enken bliver spurgt, om hun vil forblive på gården, svarer hun, at det ikke er muligt, idet der ikke er noget korn, undtagen til sæd. Ingen underskrifter.
Opslag 50-51: Den 22. juni 1734: Gårdmand Søren Andersen af Sem er død. Enken er ? Nielsdatter. Vurderingsmænd: Svend Laursen og Jens Svendsen af Sem. Enken er gravid. Gården består af et østre hus på 4 binding, et sønder hus på 9 binding samt et vester hus på 9 binding. Der er gæld til Svend Laursen, der havde udlagt pengene til begravelsen. Desuden er der gæld til Peder Jørgensen foruden Peder Jensens hustru af Enslev samt til søstrene Karen og Maren Nielsdatter for hhv. løn og lånte penge. Skifteforretningen udsættes. Fortsætter den 3. februar 1735: Enken har født en søn, der er døbt Søren Sørensen. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller sønnen at arve.
Opslag 51: Den 4. januar 1736: Peder Nielsen af Sem er død. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Søn, Jens Pedersen, 14 år [1722], datter, Kirsten Pedersdatter, 11 år [1725], datter, Birgitte Pedersdatter, 11 år [1725]. Enkens børn af første ægteskab: Søn, Oluf Olufsen, 24 år [1712], som tjener i Vester Tørslev hos Peder Nielsens stedfar. Vurderingsmænd: Svend Lauridsen og Jens Svendsen af Sem. Huset på 5 fag er ganske brøstfældig. Gælden er væsentligt større end indtægter, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken forbliver i huset og lover sætte det i forsvarlig stand og betale gælden. Ingen underskrifter.
Opslag 156-157: Den 22. februar 1752: Anne Madsdatter, som var gift med Peder Troelsen af Sem, er død. Børn: Søn, Christen Pedersen [Troelsen], 22 år [1730], datter, Maren Pedersdatter [Troelsen], 18 år [1734], datter, Inger Pedersdatter [Troelsen], 13 år [1739], datter, Mette Pedersdatter [Troelsen], 8 år [1744], alle hjemme i Sem. Formynder for børnene er Peder Troelsen Skræder af Sem.
Vurderingsmænd: Niels Pedersen og Niels Christensen af Sem. Ikke ægte underskrifter fra Peder Troelsen, Niels Pedersen og Niels Christensen.
Opslag 157: Den 22. februar 1752: Maren Espensdatter, som var gift med Olle Smed af Sem, er død. Der er ingen børn. Arvinger er søskende: Bror, Anders Espensen af Kærby, bror, Michel Esbensen, som bor i Leisten, bror, Niels Esbensen af Kærby, bror, Jens Esbensen af Kærby, søster, Leene Esbensdatter, bror, Christen Esbensen, søster, Anne Esbensdatter, søster, Kirsten Esbensdatter. Alle søskende giver afkald på arv. Vurderingsmænd: Lauritz Svendsen og Søren Kremmer af Sem.

Opslag 157-158: Den 27. marts 1752: Svend Lauritsen af Sem er død. [lavet på hans side].
Opslag 168-169: Den 20. maj 1756: Thomas Mortensen Asferg af Sem er død i et hus på Søren Kræmers gård i Sem. Enken er Anne Nielsdatter. Børn: Søn, Bent Thomesen Asferg, nationalsoldat i Råby under Overgaard gods, datter, Birgitte Thomesdatter
Asferg, 40 år [1716], som tjener i Øster Tørslev. Senere siges, at Bent Thomesen er soldat i Hobro. Vurderingsmænd: Lauritz Svendsen og Christen Christensen Maagaard af Sem. Uægte underskrifter fra Søren Kræmer, Lauritz Svendsen og Christen Christensen [Maagaard]. Fortsætter den 26. juni 1756: Vurderingsmænd: Lauritz Svendsen og Niels Ollesen i Sem. Lavværge for enken er Søren Kræmer af Sem. Der er gæld til Jens Haslund i Mariager, Anders Christensen af Kondrup, Niels Rasmussen Fæder, Christen Troelsen af Sem, Søren Jespersen af Skrødstrup Mølle og Christen Andersen Hiulmand af Sem. Uægte underskrifter fra Anne Nielsdatter, Søren Kræmer, Bent Tomesen, Laurids Svensen og Niels Olesen. Fortsætter den 16. juli 1756: Skiftet afsluttes uden yderligere ændringer.
Opslag: 46: Den 26. april 1780: Ungkarl Christen Jensen Nørgaard af Sem er død. Arving: Mor: Karen Jensdatter, som er enke efter Jens Nørgaard, bror, Michel Jensen Nørgaard, 27 år [1753], som tjener på Fyn, bror, Jens Jensen Nørgaard, 24 år [1756], som er rekrut i Holstein, søster, Maren Jensdatter Nørgaard, som er ugift og tjener hos Søren Kræmmer i Sem, søster, Giertrud Jensdatter Nørgaard, som tjener på familiegården i Sem. Lavværge for enken er Laurs Maagaard af Sem. Laurs Svendsen af Sem er til stede på vegne af fraværende søskende. Vurderingsmænd: Søren Kromen og Niels Jepsen af Sem. Christen Jensen Nørgaards fæstebrev er dateret den 7. maj 1776. Fæstebrevet indskrives i skiftet. Christen Jensen Nørgaard overtager gården efter sin afdøde far, Jens Michelsen Nørgaard, når hans mor dør, så moren beholder gården ved hans død. Uægte underskrifter fra Karen Jendatter, Laust Svendsen, Niels Jepsen og Søren Kræmer.
Opslag 96: Den 23. januar 1790: Kirsten Sørensdatter, som var gift med Christen Nielsen Handskemager af Sem, er død. Børn: Søn, Niels Christensen, 2½ år [1787], datter, Lisbeth Christensdatter, 5 år [1785], datter, Kirsten Christensdatter, 4 uger [1789], som alle er hjemme hos deres far i Sem. Formynder for børnene er deres farbror, Christen Sørensen af Stagegaarden i Svenstrup sogn.
Vurderingsmænd: Laurs Svendsen og Jens Nørgaard af Sem. Kirsten døde den 25. december 1789. Underskrifter fra Christen Nielsen [Handskemager], Christen Sørensen af Svenstrup sogn, Laust Svendsen og Jens Jensen Nørgaard af Sem.
Opslag 113: Den 9. juni 1790: Kirsten Madsdatter, som var enke efter Niels Ollesen af Sem, er død. Børn: Søn, Mads Nielsen, 46 år [1744], som har gården i Sem i fæste, datter, Maren Nielsdatter, 38 år [1752], som er gift og bor i Sem, datter, Bodil Nielsdatter, 36 år [1754], ugift og værende i Sem. Døtrene repræsenteres af deres morbror, Peder Madsen af Blenstrup.
Vurderingsmænd: Niels Rasmussen og Jens Andersen af Sem. Underskrifter fra Mads Nielsen, Maren Nielsdatter, Boel [Bodil] Nielsdatter, Peder Madsen [af Blenstrup], Jens Andersen og Niels Rasmussen Røjen.
Opslag 117-121: Den 13. juli 1791: Gårdmand Anders Jepsen af Sem er død. Enken er Kirsten Jensdatter. Arvinger: Bror, Michel Jepsen, som døde for nogle år siden i Holstein, 59 år [1732], halvbror, Jørgen Jepsen, 56 år [1735], som bor i ?, helsøster, Kirsten Jepsdatter, som er gift med Jacob Jacobsen af Bjergby, halvsøster, Maren Jepsdatter, som er gift med Jens Kræmer dragon ved det Jydske regiment i Randers, halvsøster, Kirsten Jepsdatter, der er gift med Peder Jensen af Spentrup. Lavværge for enken er Mads Nielsen af Sem. Værge for søskende er Laurs Christensen Maagaard af Sem.
Vurderingsmænd: Mads Rasmussen og Jens Nørgaard af Sem. Underskrifter fra Laurs Christensen [Maagaard] og Jens Jensen [Nørgaard]. Fortsætter den 11. august 1791: Peder Jensen af Spentrup hedder måske i stedet Peder Christensen. Beskikket: Lauge Christensen Maagard af Siem. Underskrifter fra Mads Nielsøn, Mads Rasmussøn, Jens Jensøn [Nørgaard] og Lavs Maagaard. Fortsætter den 29. juli 1791: Forkyndet i Randers, Bjergby og Spentrup. Brev til Jørgen Jepsen i København den 14. juli 1791. ”Jørgen Jepsen Siem” bor i Sct. Peders Stræde 156 i København. Brev fra Jørgen Jepsen Seem pr. 1. august 1791 fra København, hvor han giver afkald på arv til fordel for enken. Forsætter den 25. august 1791: Der foregår vist intet vigtigt. Fortsætter den 5. oktober 1791: Vurderingsmænd: Mads Rasmussen og Jens Jensen Nørgaard af Sem. Heller intet specielt meget nyt andet end omtale af fæstebrevet: Søren Andersens søn, Søren Sørensen efter sin mor, Anne Nielsdatter og datoen den 11. november 1742. Vitterlighedsvidne: Niels Christensen af Sem. Fortsætter den 1. december 1791: Intet specielt. Underskrifter Lavs Maagaard, Mikel Jepsen og Mads Nielsen.  Desuden Jens Jensen og Mads Rasmussen. Fortsætter den 20. december 1791: Jørgen Jepsen bor i København, og svar tilbage fra Haderslev. Der har været auktion. Ægte underskrifter fra Lavs Maagaard, Mads [Nielsen] Rasmussen, Jens Jensøn [Nørgaard] og Mads Rasmussen.
Opslag 122-123: Den 24. januar 1792: Kirsten Jensdatter, som var enke efter Anders Jepsen af Sem, er død. Børn: Søn, gårdfæster Jens Andersen af Sem, 42 år [1750], datter, Anne Andersdatter, der er gift med gårdfæster Mads Nielsen af Sem, datter, Anne Andersdatter, som er gift med Olle Nielsen her på stedet i Sem og har gården i fæste. Vurderingsmænd: Jens Jensen Nørgaard og Jens Jensen Smed af Sem. Kirsten Jensdatter døde den 26. december 1791. Mads Nielsen, som nu kaldes for ”Mads Ollesen eller Nielsen” samt Ole Nielsen forlanger intet skifte. Ole Nielsen overtog gården imod at betale al gæld i forbindelse med den. Underskrifter fra Jens Andersen, Mads Nielsen, Olle Nielsen, Jens Jensen Nørgaard og Jens Jensen Smed af Sem, men de er næppe alle ægte.
Opslag 194-196: Den 17. januar 1797: Anne Andersdatter, som var gift med gårdfæster Jens Jensen Lundkier af Sem, er død. Børn fra første ægteskab med Mads Nielsen af Sem: Datter, Kirsten Madsdatter, 14 år [1783], datter, Kirsten Madsdatter den yngre, 9 år [1788], datter, Johanne Madsdatter, 5 år [1792], alle opholder sig på gården. Værge for børnene er deres morbror, gårdmand Jens Andersen af Sem. Vurderingsmænd: Mads Rasmussen og Hans Jensen af Sem. Gæld til den fædrene arv til Mads Nielsens søskende, som er: Søster, Maren Nielsdatter, søster, Bodil Nielsdatter. Der er også gæld til Mads Rasmussen af Sem fra skiftet efter Mads Nielsen af Sem. Det tilfalder enkemanden, at han skal opdrage børnene med føde og klæder til deres 18. år. Den ældste datter arver morens kiste, som er malet blå og bærer indskriften ”A:A:D 1773”. Den anden Kirsten arver en anden kiste med indskriften: K:M:D 1743”. Underskrifter fra Jens Jensen Lundkier, Jens Andersen, Mads Rasmussen og Hans Jensen. Fæstebrevet indsættes: Jens Jensen Lundkier, som er født i Skrødstrup i Hem sogn, fæster den gård på matrikel 3 i Sem, som Mads Nielsen er fradød, idet Jens Lundkier ægter enken Anne Andersdatter. Skiftet efter Mads Nielsen er dateret den 2. juni 1795. Denne Mads Nielsen, hvis far var Niels Christensen Ollesen, har to søstre: Søster, Maren Nielsdatter, søster, Bodil Nielsdatter. Mads Nielsens fæstebrev var dateret den 21. juni 1771. Hans to søstre skal have penge fra boet den dag, de indgår i ægteskab, hvilket er besluttet den 14. marts 1796.

Konfirmerede i i Sem og Hem kirker fra andre byer og sogne

Før 1812: Læs listerne på Familien Møller fra Mariager kirkebog, hvor der også er børn fra Hem og Sem sogne på listerne.

1809 i Sem [andre i 1809 er konfirmeret i Mariager]
Følgende unge mennesker kunne ikke møde formedelst sygdom, så de bliver konfirmeret i Sem:

Søren Christensen, der er søn af Christen Jensen Smed af Edderup, 16 år.
Ane Sommer, 19 år.

Johanne Jensdatter, der er datter af Jens Andersen Kræmmer af Sem, 17 år.

1812 i Sem:

Magrethe Emilie Gade eller Anne Cathrine Gade, der er datter af Cæsar Læsar Gade af Grenå og født i 1798
Mette Marie Christensdatter – datter af Christen Hansen i Vester Tørslev – født i 1798.
Anne Sørensdatter – datter af husmand Søren Christensen i Mariager sogn – født i 1793.
Inger Marie Jensdatter – datter af Jens Pedersen i Randers – født den 18. august 1794.

Den 29. marts 1818 i Sem:
Drenge

Niels Sørensen i Skrødstrup – søn af Søren Sørensen og Anne Pedersdatter i Skrødstrup by.
Søren Jensen i Skrødstrup – søn af Jens Christensen og Kirsten Marie Sørensdatter i Skrødstrup by.
Christen Christensen i Skrødstrup – søn af Christen Pedersen i Mariager sogn.
Henrich Jensen i Dalhuset i Hem sogn – søn af Jens Thøgersen og Karen Pedersdatter Blok i Hem by.
Jens Nielsen i Hem sogn – søn af Niels Nielsen og Anne Andersdatter i Hem sogn.
Jens Christensen i Sem by – søn af Christen Andersen og Maren Nielsdatter i Vindblæs sogn.
Niels Nielsen i Hem sogn – søn af Niels Nielsen og Anne Andersdatter i Hem sogn.
Andreas Sørensen i Skrødstrup by – søn af Søren Christensen Trinnerup og Maren Nielsdatter i Skrødstrup by.
Søren Christensen i Hem præstegård – søn af Christen Jespersen og Mette Nielsdatter i Mariager Købstad.
Poul Andersen i Hem by – søn af smed Anders Poulsen og Karen Marie Jensdatter i Hørby.
Peter Nielsen ved Skrødstrup – søn af Niels Petersen og Karen Jensdatter i Mariager købstad.
Henrich Sørensen i Skrødstrup – søn af skomager Søren Andersen og Anne Christensdatter i Mariager Købstad.
Piger
Anne Pedersdatter i Skrødstrup Mølle – datter af Peder Jespersen og Bodil Sørensdatter i Hem sogn.
Bodil Jensdatter i Skrødstrup by – datter af Jens Christensen og Dorthe Laursdatter i Hem sogn
Anne Marie Nielsdatter i Hem by – datter af Niels Jensen og Christiane Madsdatter i Hem sogn.
Else Sørensdatter ved Skrødstrup – datter af Søren Christensen og Maren Christensdatter i Hem sogn.
Mette Marie Pedersdatter ved Skrødstrup – datter af Peder Jensen og Kirsten Nielsdatter i Hem by.
Maren Christensdatter i Skovhuset i Hem sogn – datter af Christen Andersen og Dorthe Christensdatter i Hem sogn.
Dorthe Sørensdatter i Svenstrup sogn – datter af Søren Sørensen og Sophie Jørgensdatter af Svenstrup sogn.
Inger Christensdatter i Svenstrup sogn – datter af Christen Christensen og Inger Jensdatter i Braastrup [Brorstrup?] sogn – født den 1. maj 1804.
Maren Margrethe Christensdatter i Qvottrup – uægte datter af Ane Katrine Sørensdatter og ungkarl Christen Bendtsen i Gunderup sogn. Vaccineret i Rold.
Kirsten Marie Jensdatter i Qvottrup – datter af Jens Jensen Lang og Karen Christensdatter i Qvottrup, Hem sogn. Vaccineret i Randers.
Dorthe Marie Andersdatter i Hem præstegård – datter af Anders Christensen Krog og Kirsten Johansdatter i Kærby sogn. Vaccineret i Randers.
Dorthe Christensdatter i Hem by – datter af Christen Christensen Raj og Maren Jensdatter i Hem sogn.
Karen Jeppesdatter i Hem by – datter af Jeppe Mortensen og Anne Michelsdatter i Borup sogn.
Kirsten Jensdatter i Skrødstrup by – datter af Jens Pedersen og Johanne Pedersdatter i Hem sogn.
Giertrud Sørensdatter i Skrødstrup by – datter af Søren Pedersen og Kirsten Pedersdatter i Hem sogn.
Anne Sophie Pedersdatter i Skovhuset i Hem sogn – datter af Peder Christensen og Karen Poulsdatter af Hem sogn.
Johanne Marie Andersdatter i Hem by – datter af Anders Sørensen og Maren Jensdatter i Hørby.
Maren Andersdatter i Hem by – datter af Anders Sørensen og Maren Larsdatter i Øls sogn.
Dorthe Larsdatter i Hem præstegård – datter af Lars Nielsen og Anne Kirstine Sørensdatter i Valsgaard sogn.
Karen Helvad Jensdatter i Qvottrup, Hem sogn – datter af røgter Jens Knudsen og Mette Marie Hansdatter i Mariager Købstad.

Den 26. april 1829 i Hem:
Andreas Ludvig Friderik Warberg i Bagergaarden, Svenstrup sogn, søn af forrige sognepræst Hans Christian Varberg og Gjertrud Katrine Gade, Christen Andersen, søn af Anders Christensen Brøndum og Marie Rasmusdatter, født i Glæsborg sogn den 3. marts 1814, Wogn Mortensen, søn af Morten Wognsen, født i Køge den 13. april 1814.

Den 18. april 1830 i Sem:
Piger

Malene Nielsdatter af Aunsberg i Svenstrup sogn – datter af Niels Pedersen og Maren Christensdatter i Aunsberg.
Christine Nielsdatter af Munkhuset i Svenstrup sogn – datter af Niels Nielsen Gartner og Ane Sofie Christensdatter af Munkhuset.

Den ?. ? 1832 i Hem:
Anders Jensen Ahm, søn af Jens Pedersen Ahm og Else Christensdatter, født i Udbyover den 19. december 1817, Christen Nielsen i Kærby Vasehus, tjener hos Søren Sørensen i Kærby Vasehus, født i Falslev den 1. marts 1818, Andreas Sørensen, søn af afdøde husmand Søren Christensen og Mette Marie Pedersdatter, født i Thiele Mølle den 25. januar 1817.

Den 14. april 1833 i Hem:

Niels Jensen i Søkildehuset, søn af Jens Nielsen Møller og afdøde Maren Poulsdatter, født i Hou den 9. maj 1818.

Den 6. april 1834 i Hem:

Christen Mortensen, søn af Morten Mikkelsen og Gjertrud Marie Pedersdatter, født i Sparrehuset i Gassum den 2. november 1819, Poul Pedersen, søn af Peder Poulsen og Ane Laursdatter, født i Gassum den 14. april 1819.


Den 23. april 1843 i Sem:
Piger

Ane Marie Pedersdatter i Edderup – datter af Peder Jensen og Mariane Andersdatter af Throstrup, Vejlby sogn.

Cristian Bramsen 24.07.2019 00:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

Bent Bjerre Bach 07.04.2014 13:53

Jeg har med stor glæde læst historierne om "de gode folk" fra Sem sogn - mit fødesogn.
Nyere historier fra sognet kan ses på Landsbyhistorier.dk
B. B.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...