Jens Christian Jensen Hassing (1759 - 1816)

15 af 32 - Jens Christian Jensen Hassing

bliver født i Mariager i 1759 og døbt første søndag i Fasten 1759. Hans far er skrædderen Jens Mortensen Hassing, og moren er Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund. Da Jens Christian Jensen Hassing er døbt i Mariager kirke den 4. marts 1759, skriver præsten:
1ste Søndag i Faste blev Jens Mortensen Has[mangler]
døbt navl. Jens Christian, som hans Daatter [mangler]
bar, og Jørgen Febriders Daatter gick med, [mangler]
Rasmus Smid, Christen Skoemager, Lars E[mangler]
alle her af byen 

Hans fars farbror er den i Mariager kendte Lauritz Mortensen Hassing, som var latinskolelærer og rektor, og hvis gravsten stadigvæk er at finde inde i Mariager kirke, som han skænkede en del penge ved sin død, og som i taknemmelighed stadig lægger blomster på hans sten. Selv om han egentlig er døbt med dobbeltnavnet Jens Christian, fortsætter vi her på siden ofte med kun at kalde ham Jens Jensen Hassing.

Jens Jensen Hassing er 16 år gammel og endnu ikke flyttet hjemmefra, da en stor del af Mariager går tabt under en stor ildebrand i 1775. Dette er måske årsagen til, at kirkebøgerne er temmelig hærgede. En stor del af befolkningen flytter væk fra Mariager i årene, der følger, da branden forårsagede stor skade på byen.

Jens Jensen Hassing bliver konfirmeret i Mariager kirke den 14. april 1776, hvor Jens altså er 17 år gammel og er gået ud af skolen. Præsten skriver, at det er Jens Christian Hassing af Mariager.

Jens Christian Jensen Hassing er i Mariager kirke den 3. marts 1780, hvor han er fadder for broren, Morten Jensen Hassing snedkers søn, der bliver døbt Jens Christian Mortensen Hassing. Gudmor er barnets farmor, Jens Mortensen Skrædders hustru af Mariager, dvs. Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund. Del-gudmor er Christen Pedersens kone fra Nørgaardhuset. Andre faddere er Christen Pedersen i Nørgaardshuset samt Povel Sørensen af Hou i Mariager Landsogn.

Jens Christian Hassing af Mariager er fadder i den lokale kirke den 4. august 1782, og han er det for Anders Bødker og hustru Dorthe af Mariager [skrevet Anders Bøcker], som får fremstillet datteren Mariana Andersdatter. Den lille pige er hjemmedøbt den 7. juli 1782, som er dagen efter fødslen. Gudmor er Anne Cathrine Andersdatter, som tjener hos hr. Christian Sørvad, samt Ane Christensdatter, som tjener hos Rasmus Smed af Mariager. Andre faddere er Laus Christensen af Mariager og skomagersvend Søren Andersen af Dalbyover.

Mellem august 1782 og december 1785 flytter Jens Christian Jensen Hassing fra Mariager til Randers.

Jens Jensen Hassings far, Jens Mortensen Hassing, dør midt i december 1785, og faren bliver begravet fredag den 23. december 1785 fra Mariager kirke, hvor Jens Jensen altså er 26 år gammel. Hans far, der var født i Oslo i 1708, blev 77 år gammel. Da der laves skifte er Jens Jensen Hassings far, skrives der følgende om sønnen Jens, som på dette tidspunkt arbejder i Randers:
6) Jens Christian Jensen, der tjener på Sukkerhuset i Randers.

Mellem december 1785 og februar 1787 flytter Jens Jensen Hassing fra Randers til Værum, hvor han er ved den efterfølgende folketælling.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 opholder Jens Jensen Hassing sig som tjenestekarl i ”Friisenvold fiskerhus et enligt sted” i Værum sogn:

Rasmus Simesen        28 år              Ugift     Husbond                           Fiskeriforpagter

Jens Hassing              27 år              Ugift     Tjenestekarl

Jens Jensen Hassing bliver gift med Kirstine Kieldsdatter Basballe af Mariager den 16. juli 1790 i Værum kirke. Præsten skriver efterfølgende i Værum kirkebog:
1790 den 16. Julii blev copulerede ung karl Jens Hassing fra Fiskerhuuset og pigen Kirstine Kieldsdatter fra Mariager, som var trolovede den 18. Mai.

Da Jens Jensen Hassings svigermor dør i Mariager i januar 1791, bor Kirstine og Jens stadigvæk i Værum sogn, idet der skrives følgende om Jens Jensen Hassing i Værum:

Den 13. januar 1791: Cathrine Jordemoder af Mariager er død. Børn … Kierstine Kieldsdatter, som er gift med Jens Hassing [Jens Jensen Hassing] af Værum… Boet er meget lille, og der er ikke noget at arve.

Familien Jens Jensen Hassing flytter fra Værum til Mariager by mellem januar 1791 og februar 1792.

Den 11. februar 1792 bliver Jens Jensen Hassing far til sine første børn, der bliver født i Mariager. Han er nemlig blevet far til et sæt tvillinger. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
1792 d 11 Februari Blev Jens Jensen Hassing og hans koene Kiersten Kieldsdatter her i byen deres 2de tvilling drængebørn født
Umiddelbart er der ikke fundet yderligere om denne mærkelige korte indførsel.

Da Jens Jensen Hassing bliver gift med Kirsten Kieldsdatter Basbølle i Værum i 1790.

Jens Jensen Hassing efter 1792

Jens Jensen Hassing bliver som 38-årig far til sit tredje barn i januar 1795, Ane Margrethe Jensdatter Hassing, som naturligvis bliver opkaldt efter sin farmor. Ane Margrethe bliver født fredag den 13. januar 1795 og hjemmedøbt den 2. april 1795 og i Mariager kirke onsdag den 10. april 1795, hvorefter præsten skriver:

1795 d 10de April Jens Hassings Barn af Mariager i kirken
Blev Jens Mortensen Hassing [præstens skrivefejl med ”Mortensen”] og hustru Kiersten Basballe af Mariager Deres Datters Daab bekræftet i Mariager kirke. Barnets navn var Ane Margaretha. Barnets Faddere var Kiøbmand Kirketerps stue Pige Mette og Provstinde Meldahls pige Stina. Mands faddere var Christen Wejermøller, Jens Nielsen og Peder Kielsen, alle af Mariager. Baarnet var født den 13 Januarÿ og hiemedøbt den 2. hujus [altså april].
[Det er en fejl, at præsten kalder ham Mortensen, da det er hans far, som er Jens Mortensen Hassing. Senere kaldes han da også kun Jens Jensen Hassing.]

Ane Margrethe Hassing dør den 14. maj 1811 i Skrødstrup, og hun bliver således kun 16 år gammel.

Jens Jensen Hassings mor, Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund, dør i april 1795 og bliver begravet fredag den 24. april 1795 i Mariager, hvor præsten skriver, at hun blev 77 år gammel.  

Jens Jensen Hassing bliver i stamtræet far til Mette Marie Hassing, som bliver født torsdag den 23. marts 1797 i Mariager og med dåben bekræftet i Mariager kirke onsdag den 12. april 1797. Mette Marie Hassing dør i forbindelse med en fødsel, hvor hun dør 2 måneder efter fødslen den 2. november 1838 i Skrødstrup, og hun bliver således kun 41 år gammel.

Jens Jensen Hassing får degnejobbet for Hem og Sem sogne lørdag den 26. august 1797 via bispens kaldebrev, og familien flytter så til Skrødstrup i Hem sogn. Jobbet har været ledigt siden februar 1797, hvor den forrige degn, Mikkel Degn, er død. Hem og Sem havde i den periode ikke nogen sognepræst men blev styret af kapellanen (hjælpepræst) i Mariager. Der kommer først en præst til Hem i 1809. Det vides, at Jens Hassings hustru, Kirstine Basbølle, fungerer som jordemoder i Skrødstrup i 1808, men om hun allerede blev det i 1797, vides ikke. Måske er han blevet degn, fordi byen samtidigt havde brug for en jordemoder?

Søndag den 13. juli 1800 bliver Jens Christian Jensen Hassings hustru, Kirstine Basballe, mor til en søn i Skrødstrup, der bliver hjemmedøbt med navnet Jens Jensen Hassing. Da drengen er fremstillet i Hem kirke den 10. august 1800, skriver præsten følgende:
Anno 1800de den13 Julji blev Sogne-Degnen Sr. Jens Hassings hustru Kirsten Kields-Datter forløst med en Søn, som same Dag blev hiemme Døbt Jens: Daaben blev bekræftet i Hem Kirke den 10de August da fadderne vare: Søren Madsen [Møllers] hustru Anne Pedersdatter [Skov], Thoer Sørensens Syster Johanne [Sørensdatter], Gaardmand Ove Jensen, Søren Krog, Jens Nielsen – alle fem af Skrøstrup byë.
Ungkarlen Jens Jensen Hassing af Skrødstrup bliver gift med Maren Christensdatter i Hem kirke den 9. juli 1831, hvor han ifølge præsten tjener på Mariager Kloster. Den 25. juli 1831 bliver Jens Jensen Hassing far til sønnen Jens Hassing i Hem, hvor hustruen er hos sin far, mens han selv er daglejer i Mariager. Fadderne er da fra Alstrup og Hem men ikke fra Hassing-familien. Husmanden Jens Hassing bliver far til datteren Ane Dorthe Jensdatter Hassing den 22. marts 1833 i Alstrup, hvor alle fadderne er fra Alstrup. Ved folketællingen i juli 1834 bor sønnen Jens Jensen Hassing i Alstrup i Mariager Landsogn med hustruen og 3 børn, Marie Kirstine Hassing, Jens Hassing og Ane Dorthe Hassing. Den 12. juli 1835 bliver Jens Hassing far til en datter i Alstrup, som bliver døbt Karen Jensdatter Hassing. Ved dåbsfadet er folk fra Alstrup og Hou samt tjenestekarlen Søren Christian af Fidelhuset, der ligger i Hem sogn. Den 40-årige Jens Jensen Hassing bor alene i huset i Alstrup i Mariager Landsogn ved folketællingen i 1840, mens hustruen Maren bor i et andet hus i Alstrup med børnene Jens, Ane Dorthe og Karen Hassing. Ved folketællingen i 1845 er familien samlet flyttet ind i et hus på Trinderup Mark, og der er nu kommet yderligere en søn, som er blevet døbt Christen Jensen Hassing, som er 2 år gammel. På gården i Trinnerup i Mariager Landsogn ved folketællingen i 1850 bor Jens Jensen Hassing med hustruen og fire børn. Siden den forrige folketælling har parret nemlig fået en datter, der er døbt Ane Marie Hassing. Situationen er uændret ved folketællingen i 1855, hvor de fire hjemmeboende børn nu er mellem 10 og 27 år gamle.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 er der følgende i familien Jens Jensen Hassing i Skrødstrup i Hem sogn:

Jens Hassing                         44 år              Sognedegn til Hem og Sem

Kirsten Kieldsdatter                45 år

Anne Margrethe Jensdatter      5 år

Mette Marie Jensdatter            4 år

Jens Jensen                           1 år

Karen Michelsdatter               10 år              Tjenestepige

Jens Jensen Hassing af Skrødstrup og Erich Lange af Mariager er forlovere ved en trolovelse i Skrødstrup torsdag den 18. marts 1802. Kæresteparret er enkemand Christen Sørensen af Sem by og Mette Andersdatter, som tjener hos Niels Johansen på Skrødstrup Mark. Parret bliver viet 10 dage efter trolovelsen, hvor vi finder en underskrift fra Jens Hassing i Hem-Sem kirkebog.

Da der laves tillægsliste til lægdsrullen over Hem og Sem sogne for 1802, kommer Jens Jensen Hassings søn med på listen, idet den indeholder følgende:
135: Far: Degnen Jens Hassing, søn, Jens Jensen Hassing, født i Skrødstrup, 2/1802 år, hjemme, født den 13. juni
1800

Sognedegn
Jens Hassing sætter nok engang sin underskrift i kirkebogen for Hem og Sem den 11. januar 1804, idet enkemanden Peder Justsen bliver trolovet til Maren Pedersdatter, der er enke efter Anders Jensen Hiul eller Huul, og begge er fra Sem. Den anden forlover er gårdmanden Jens Andersen af Sem. Parret bliver viet i Sem kirke den 5. februar 1804.

Den 17. februar 1804 sætter Jens Jensen Hassing nok engang sin underskrift i Sem kirkebog, og denne gang gør han det for ungkarl Niels Christensen og pigen Karen Andersdatter, som begge tjener i Sem. Den anden forlover er gårdmand Jens Nørgaard af Sem. Karen og Niels bliver viet i Hem kirke den 25. marts 1804.

Da der laves en hovedlægdsrulle over Hem sogn i Randers amt i 1804, finder man nu følgende om Jens Jensen Hassings søn, Jens Jensen Hassing:
135 95: Far: Degnen Jens Hassing, søn, Jens Jensen Hassing, født i Skrødstrup, 3 år, opholder sig hjemme

Jens Jensen Hassings underskrift i 1802 i Sem kirkebog, da enkemanden Christen Sørensen af Sem skal troloves

Jens Hassing i årene 1805 til 1816

Hovedlægdsrullen over Hem sogn bliver opdateret næste gang i 1806, hvor man finder dette om Jens Jensen Hassings søn, Jens Jensen Hassing:

95 72: Far: Degnen Jens Hassing, søn, Jens Jensen Hassing, født i Skrødstrup, 6 år, opholder sig hjemme

Jens
Christian Jensen Hassing sætter sin underskrift endnu engang i Sem kirkebog den 31. juli 1807, idet han er forlover for det kommende brudepar, enkemand og husmand Anders Jensen af Sem og tjenestepigen Giertrud Christensdatter af Sem. Den anden forlover er Jens Lundkier.

Den 29. maj 1808 sætter Jens Christian Jensen Hassing nok engang sin underskrift i forbindelse med en trolovelse, hvor der under navnet er angivet, at han er degn. Denne gang er det enkemand og skomager Lars Nielsen af Hem by, der vil giftes med pigen Karen Thomasdatter af Skrødstrup. Den anden forlover underskriver sig med C. Jensen.

Sammen med gårdmand Jens Andersen af Sem sætter degnen Jens Christian Jensen Hassing af Skrødstrup i Hem sogn sin underskrift for endnu en trolovelse den 25. september 1808. Parret, som vil giftes, er ungkarl og arvefæster Peder Jespersen af Sem by, som vil giftes med Kirsten Jensdatter, der også er fra Sem. Kirsten og Peder bliver viet den 21. oktober 1808.

Den 2. oktober 1808 gentager gårdmand Jens Andersen af Sem og Jens Christian Jensen Hassing af Skrødstrup deres underskrifter, da ungkarl og snedker Christen Madsen af Sem by bliver trolovet til Dorthe Jensdatter.

Sammen med Søren Hougaard sætter Jens Christian Jensen Hassing atter sin underskrift i kirkebogen den 16. juni 1809. De gør det for parret ungkarl Jens Christensen af Skrødstrup og Kirsten Marie Sørensdatter af Hem Skovhus, der vil troloves.


Den 25. november 1809 er Jens Christian Jensen Hassing nok engang garant for en trolovelse sammen med Esben Nielsen, der underskriver sig ”Esben   Niels   Søn”. Det er ungkarl Niels Povelsen af Kærby, der vil giftes med Anders Greves enke.

Vi skal frem til 1810, før hovedlægsrullen over Hem sogn opdateres næste gang. Jens Jensen Hassing, som er søn af degnen Jens Jensen Hassing er medtaget med følgende:
72 62: Far: Degnen Jens Hassing, søn, Jens Jensen Hassing, født i Skrødstrup, 9 år, opholder sig hjemme

Jens Christian Jensen Hassing oplever den sorg, at datteren Ane Margrethe Hassing dør den 14. maj 1812, hvor Ane Margrethe kun er 17 år gammel. Præsten skriver efter begravelsen af Ane Margrethe:

Den 14 May døde Degnen Jens Hassing og Hustru Kirstine Kiælds Datters datter Ane Margrethe 17½ Aar gammelt og blev begravet d 20 May på Hem Kirkegaard

Igen i 1813 opdateres for Hem sogn hovedlægsrullen, og denne gang er Jens Jensens Hassings søn, Jens Jensen Hassing inkluderet på listen med følgende:
62 51: Far: Degnen Jens Hassing, søn, Jens Jensen Hassing, født i Skrødstrup, 12 år, opholder sig hjemme

Den 28. april 1814 står Sr. Jens Hassing sogne Degn til Hem og Sem fadder i Hem kirke for sognepræsten, Hans Christian Warberg, da denne får døbt sin søn for Rasmus Ludvig Gade. Efternavnet får den lille dreng efter sin mors familie, idet hun er født Giertrud Katrine Gade. Gudmor og alle andre faddere til lille Hans Christian er fra Warberg-familien. Gudmor er nemlig Charlotte Johanne Wilhelmine Warberg, Juliane Kierstine og bror Hans Christian Warberg, alle af Hem præstegård.

Både Jens Jensen Hassings datter og søn konfirmeres samme dag. Mette Marie bliver konfirmeret i 1815 i Hem kirke. Præsten skriver, at Mette Marie Jensdatter Hassing er datter af sognedegn Jens Hassing og Kirstine Kieldsdatter. Sønnen Jens Hassing bliver også konfirmeret i Hem kirke i 1815 af præsten Hans Chr. Warberg, som fyres 4 år senere pga. drikfældighed. Unge Jens Jensen Hassing bliver gift med Maren Christensdatter, og han bliver husmand i Trinnerup i Mariager Landsogn, hvor han den 10. december 1846 bliver far til en pige, der døbes Ane Marie Jensdatter Hassing.

Jens Jensen Hassing bliver altså far til i alt 4 børn, hvoraf den ene datter ikke når at blive helt voksen.

Jens Jensen Hassing dør fredag den 10. maj 1816 i Skrødstrup. Han begraves fra Hem kirke søndag den 19. maj 1816. Præsten skriver, at Jens Hassing var degn og skolelærer i Skrødstrup. Jens Jensen Hassing bliver altså kun 57 år gammel.

Randers Amt skriver en ny hovedlægdsrulle over Hem sogn i 1816, lægd 99, hvor Jens Christian Jensen Hassings søn er medtaget med følgende:
51 39: Far: Degnen Jens Hassing, søn, Jens Jensen Hassing, født i Skrødstrup, 15 år, opholder sig hjemme, 111c69 [Den unge Jens Jensen flytter altså til Dalbyover sogn]

Da
Randers Amt skriver hovedlægdsrullen for 1819 over Dalbyover sogn, lægd 111, er nummer 69 fjernet fra listen. Drengen er dog i mellemtiden flyttet til Sem, idet han er på lægd 99, men han fjernes samtidigt fra systemet:
165 148: Far: Degnen Jens Hassing, søn, Jens Jensen Hassing, født i Skrødstrup, 18 år, opholder sig i Sem, fra 111c69, slettet foreviste faders kaldsbrev Sess 
1821

Jens
Jensen Hassing overleves af hans ældste søster, Karen Jensdatter Hassing, der bliver 88 år gammel og dør i Årslev den 25. april 1825.

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Mette Marie Hassing<- Jens Christian Jensen Hassing 

Jens Jensen Hassing som indskrevet i Mariager kirkebog

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...