Diverse kort og matrikelkort med navne på

Sådan henter du matrikelkortene fra 1814

Farre by ca. 1814

De fleste slægtsforskere er vant til at bruge kirkebøgerne og folketællingslisterne på www.arkivalieronline.dk samt folketællingsdatabasen på www.ddd.dda.dk/, og begge sites er jo guld værd for os. Hvad mange til gengæld endnu ikke har opdaget, er de fantastiske matrikelkort fra 1814 (eller deromkring), som indeholder beboerne på de enkelte gårde - ofte både omkring 1790 og 1814, hvor de blev opdateret, før de blev officielle. Basalt set kan man sige, at disse matrikelkort gør det op for en folketælling, som mange jo mangler mellem 1801 og 1834. Eksemplet her er fra Farre by og kun et lille udsnit af denne smukke by. Når man har downloaded kortene fra de sogne, hvor man arbejder, kan man forstørre dem til 800 %, og så kan man læse dem og få værdifulde oplysninger om, hvilke gård ens forfædre har beboet. Derfor er her en kort beskrivelse af, hvordan man på kort- og matrikelstyrelsens hjemmeside kan hente disse kort. Man kan naturligvis også hente andre historiske matrikelkort end dem fra 1814, men det er kun de allerældste, som indeholder personoplysninger.

Sådan henter du et kort fra f.eks. Børglum:

For at kunne dette, skal jeg kende et moderne vejnavn i Børglum, så dette søger jeg efter i Krak. Der er f.eks. en vej, som hedder Tidselbakvej (interessant navn)

Jeg går derefter ind på www.kms.dk (et nyt vindue åbner, så du kan læse videre her).

1) Klik på Matrikel- og ejendomsdannelse og derefter på Matrikelkort
2) Klik på "Se matrikelkort i Find et sted"
3) Et nyt vindue åbnes
4) Skriv vejnavnet, som du kender, i feltet Indtast vejnavn
5) Der går 10 til 20 sekunder, hvor maskinen søger...
6) Der er 4 veje med navnet Tidselbakvej, men jeg vælger den, hvor der står Børglum (Vrå)
7) Klik nu i feltet "Find stedet i historiske matrikelkort"
8) Et ny vindue åbnes
9) Det øverste kort hedder Børglum by, Børglum 1813 til 1857 - dette kort vil jeg gerne have ned på min computer.
10) Klik på "vis" til venstre for kortets angivelse
11) Et nyt vindue åbnes med kortet
12) Du gemmer kortet ved at klikke på "Kopi" og derefter PDF
13) Vinduet Udskriv til PDF åbnes
14) Klik på Vælg Udsnit. Der kommer nu en rød ramme frem på skærmen, når du flyttet markøren hen til kortet. Bemærk, at du i feltet Layout kan vælge både A3 stående og A3 liggende, så det kan være en fordel at vælge den ene til det ene kort, og den anden til det andet.
15) Få så meget af kortet til at være inde i rammen som muligt, og klik på venstre musetast. Der vises nu en meddelelse: PDF-dokumentet vil blive genereret. Ønsker du at fortsætte. Klik på OK.
16) Nu vises vinduet: Vil du åbne eller gemme denne fil? Klik på Gem.
17) Vælg det sted i Stifinder, hvor du vil gemme filen, giv filen navn efter sognet, og klik Gem.
18) Når du åbner kortet med PDF-viseren, er kortet i 100% og ikke særligt læsbart. Sætter du visningen op til 800 %, kan du pludselig læse en masse navne på forskellige marker. Markerne har også matrikelnummeret skrevet på marken, og du kan således finde den gård inde i landsbyen, som har samme matrikelnummer. Nu ved du, hvor dine forfædre boede.
19) Hvis du søger efterkommere, kan du bruge de samme matrikelnumre, når du læser en del af folketællingerne, og du kan således følge, hvilke beboere der er på gården de næste 100 år frem i tiden.

I øvrigt indeholder matrikelkortene også en masse små og større stednavne lige fra navne på marker til områder af bymæssig bebyggelse, og ved hjælp af disse kan man ofte indsnævre den personkreds, som ens forfædre blandede sig med, dvs. var deres ”venner” og nogle gange familie længere tilbage i historien.

Personnavnene på matrikelkortene fra 1814

Herunder har jeg indtastet navnene på nogle af de kort, som jeg har ”læst”. Mange af dem er meget utydelige, og jeg kan med lethed have læst forkert. Der er også navne, som jeg har undladt helt, da det er for svært at gætte, hvad der mon skal stå. De fleste kort indeholder kun navne på gårdmænd, men det kan ske, at der også er indsat navnene på nogle husmænd. Hvis du leder efter et bestemt gårdmandsnavn, vil jeg anbefale, at du selv henter kortet ned fra kort- og matrikelstyrelsen og kigger det igennem med 800 %s forstørrelse.

Aidt, Tegnet 17?, opdateret 1815
Søren Jensen Horn, Jens Jensen Kodall, Jacob Jensen, Michel Sørensen (17?), Jens Michelsen (1815), Michel Jensen, Rasmus Jensen, Mogens Christensen (17?), Peder Kjeldsen (1815), Søren Jensen Bøgh, Jens Jensen, Peder Thomassen, Peder Michelsen, Søren Laursen, Niels Sørensen Søegaard, Rasmus Nielsens enke, Søren Sørensen Smed, Mads Jensen Smed, Søren Jensen ?s enke, Christen Nielsen.
Asferg, Tegnet 1780, opdateret ?
Læs navnene på siden Livets gang i Asferg.
B
rorstrup, Tegnet 1801, opdateret 1809

Læs navnene på siden Mejlby-folk omkring.
Børglum, Tegnet 1802, opdateret 1805
Jens Sørensen, Niels Jensen, Jens Sørensen, Anders Christensen Damsgaard, Søren Nielsen, Anders Chr. Møller, Anders Jensen, Niels Andersen, Niels Christensen ?, Niels Mortensen, Jens Madsen, Christen Sørensen, Nielsen Veiers, Lars Jensen, Jens Pedersen, Jens Ollesen, Jens Nielsen Søndergaard, Jacob Pedersens enke, Niels Nielsen, Jørgen Mogensen Ørre, Jacob Christensen, Peder Christensen, Claus Pedersen (en del flere navne, som næsten ikke kan læses)
Dyrby, Tegnet ?, opdateret 1816
Christen Christensen, Søren Sørensen, Christen Hougaard, Anders Christensen, Jens Madsen, Carl Sørensen, Jens Mikkelsen, Søren Nielsen, Christen Andersen, Peder Skræder, Anders Johansen, Niels Andersen, Søren Nicolaisen, Niels Sørensen True, Carl Kæsemstett, Christen Rasmussen (husmand), Rasmus Nielsen (husmand), Niels Ove (husmand)

Ejstrup ved Asferg, Tegnet  1782, opdateret ?
Møllerens Jens Knudsen, Peder Jensen, Mogens Hansens enke, Søren Christensen, Niels Rasmussen, Søren Tommesen, Niels Pedersen, Roer Nielsen, Peder Tollestrup, Jens Larsen, Søren Rasmussen, Jens Andersen, Peder Nielsen, Niels Pedersen, Peder Dinsen
Elling, Tegnet 1796, opdateret ?
Jens Pedersens enke, Henrik Jensen, Bertel Jensen, Niels Pedersens enke, Christen Nielsen
Farre, Tegnet 1776, opdateret 18?
Peer Hougaard, Peer Aaegaard, Gl. Niels Michelsen, Envold Madsen (1776), Lauritz ?elsen (18?), Peer Rasmussen, Jørgen Sørensen, Høyer, ? Andersen, Morten Torkilsen, Søren Poulsen, Peder Lyngholm, Jesper Rasmussen, Christen Torkilsen, Christen Thomsen, Rasmus Pedersen, Jens Pedersen, Peer Christensen, Peder Sølvsteen, Peder Pedersen, Peder Jensen, Søren Jensen, Andreas Nielsen, Frantz Laursen, Niels Aaegaard, Søren Snedker, Anders Johansen, Jens Caspersen i Lyngbye, Christen Bierregaard, Niels Bertelsen, Niels Jensen, Lille Niels Michelsen, Jens Michelsen, Jens Nielsen, Michel Hansen, Peder Skoubye, Povel Jensen, Anders Rasmussen, Gregers Nielsen, Jens Woel, Jørgen Pelsen, Rasmus Møgelbye, Christen Sørensen, Niels Krog
Fjeldsted, Tegnet 1798, opdateret ?
1798: Niels Kaalses enke, Peder Sørensen Skov, Niels Christensen, Peder Rasmussen [Skou], Søren Nielsen, Anders Væver
På kortet: Mads Nielsen, Jens Christensen, Lars Christensens enke, Niels Nielsen, gammel Niels Nielsen, Christen Nielsen, Jens Sørensen Hammer, Lars Sylvester, Povel Nielsen, Søren Sylvester, Niels Pedersen, Christen Nielsen Kauls
F
under Kirkeby, Tegnet 1797, opdateret ?
Anton Hørdum, Peder Jensen, Mads Albretsen, Peder Nielsen, Søren Nielsen, Hans Christensen, Skolelæreren, Jens Pedersen, Niels Christensen, Christen Nielsen
Fårup ved Randers, Tegnet 1785, opdateret 1816
Læs navnene på siden Livets gang i Asferg.
G
assum, Tegnet 1784, opdateret ?
Niels Søndergaard, Michel Iensen, Christen Nielsen, Iens Nielsen, Niels Pedersen Linde, Mads Laursen, Laurs Michelsen, Søren Michelsen, Christen Iensen, Mogens Christensen, Christen Erichsen, Peer Larsen, Christen Nyegaard, Christen Christensen, Niels Espersen, Christen Peber, Niels Østergaard, Søren Olesen, Christen Nielsen, Christen Michelsen, Mogens Hansen, Rasmus Brix, Christen Pedersen, Skolelærer Hans Jespersen, Anders Mikkelsen, Hendrich Smed, Christen Høeg, Søren Løkke, Jens Østergaard, Johan Gotfried, Christen Jensen, Anders Larsen, Lars Bierbye, Niels Gravsen, Hans Madsen, Espen Nielsen, Christen Pedersen Wiborg, Jens Christensens enke, Niels Fynboes enke, Morten Mikkelsen, Ole Jørgensen (husmand). Jens Grevling, Maren Jensdatter, Søren Jacobsen, Anders Nielsen, Maren Christensdatter, Mads Nyegaards enke, Lars Mikkelsens enke, Søren Smed, Søren Ollesen.

Gerndrup, Tegnet 1812, opdateret 1812
Christen Winde, Christen Bertelsen
Gjessø, Tegnet 1789, opdateret 1817
Peder Pedersen, Jens Laursen, Thomas Sørensen, Peder Nielsen
G
rynderup: Tegnet 1791, opdateret 1815
Læs navnene på siden Andre folk før 1810.

Mejlby by, som den så ud ca. 1795

Byer begyndende med H til M

Hem sogn ved Mariager, Tegnet 1803, opdateret 1811
Niels Pedersen, Søren Hansens enke, Christen Christensen, Anders Michelsen, Povelsen, Jens Nielsen (Smedenhuset), Søren Sørensen, Eiler Bendsen, Peder Pedersen, Anders Sørensen, Christen Christensens enke, Ole Kollerup, Espen Nielsen, Ole Christensen, Søren Nielsens enke, Niels Thorsen, Christen Thorsen, Jens Thorsen, Thoer Christensen

Hammel, Tegnet 1799, opdateret 1800
Søren Iensen, Peder Rasmussen, Søren Poulsen, Iens Christensen, Iens Mondrup, Iesper Nielsen, Iens Krammer, Anders Norup, Mads Rasmussen, Peder Mogensen, Iens Byt, Enevold Hansen,  Iens Pedersen, Rasmus Sørensen, Iens Møller, Niels Skoemager, Mads Natmand, Christen Lausen, Peder Davidsen, Simon Gørtler, Niels Hansen, Iacob Nielsen, Iacob Skovfoged, Søren Væver, Iens Kudsk, Søren Lay, Peder Snedker, Søren Tulstrup
På kortet: Jens Kammer, Lars Jensen, Jens Sørensens enke, Søren Jensen, Niels Jespersen, Peder Jensen, Mads Hansen (natmanden), Rasmus Sørensen, Peder Rasmussen, Mads Jensen, Michel Sørensen, Jens Jensen, Christen Sørensen, Anders Jensen, Niels Hansen,
Holeby: Tegnet 1799, opdateret ca 1814
Peder Jørgensen (1799), Hans Mariusen (1814), Jørgen Rasmusen, Jens Mortensen (1799), Peder Christensen (1814), Hans Wied, Peder Løye (1799), Jens Løye (1814), Jacob Nielsen (husmand), Peder Pedersen, Christen Linnov, Christen Nielsen, Thomas Pedersen, Hans Jensen, Clemmen Carstensen, Jacob Rasmusen, Thomas Rasmusen (1799), Hans Pedersen (1814), Søren Christophersen, Rasmus Hendrichsen, Niels Pedersen, Anders Pedersen, Peder Olesen, Christen Møller (1799), Christopher ? (1814), Niels Hansen Kruse (1799), Hans Kruse (1814), Hans Rasmusen, Bærent Hansen
Hvilshøj, Øster Brønderslev, Tegnet 1803, opdateret 1814
Svend Tommesen, Thomas Christensen, Lars Hansen, Jens Pedersen, Niels Stephensen, Peder Jensen, Laurs Tommesen, Jens Hansen, Christian Laugesen, Jens Andersen, Anders Jensen, Ole Jensen, Jens Nielsen Øster, Jens Jensen, Jørgen Jensen, Erik Jensen, Jens Nielsen Vester, Lars Larsen, Lars Christian Christensen, Peder Laursen, Lars Sørensen, Peder Pedersen, Niels Smed, Peder Andersen Smed, Jens Jespersen, Christen Madsen Borup, Jens Seversen, Jens Christian Laursen, Ole Thomsen, Thomas Christensen Vestergaard, Niels Nielsens enke, Mikkel Andersen, Christen Nielsens enke
Hørby i Vendsyssel, nordvestlige del, Tegnet ?, opdateret 1812
Læs navnene på siden Sagn og Folk på tværs.
Ingerslev i Tiset sogn, Tegnet 1777, opdateret 1814

Christen Mikkelsen, Søren Frideriksen, Niels Pedersen, Christen Larsen, Jens Andersen, Søren Rasmussens enke, Jens Nørgaards enke, Ole ?sen, Anders Larsen, Jens Pedersen, Anders Thommesen, skolelærer Rasmus Nielsen i Tiset, Morten Sørensen, Rasmus Mikkelsen, Anders Thomsen, Mikkel Rasmussen – alle 1777. Hans Jensen, Jens Jensen, Mads Rasmussen, Jens Michelsen, Erich Jensen, Niels Nielsen, Niels Rasmussen, Peder Rasmussen, Niels Christian Birk, Niels Christensen, Rasmus Erichsen, Ole Pedersen, Mikkel Andersen, Rasmus Jensen, Niels Mortensen, Peder Hansen
Kongens Tisted, Tegnet 17?, opdateret 1814
Læs navnene på siden Andre folk før 1810.
Kvottrup i Hem sogn, Tegnet 1804, opdateret 1816
Søren Christensen, Jeppe Christensen, Jens Gutfatter, Søren Nicolai,
Kousted, Tegnet 1781, opdateret ?
Niels Christian Nielsen, Eilert Christensen, Christen Hansen, Thomas Pedersen, Jens Poulsen, Søren Jensen, Niels Bunde, Anders Friderichsen, Lars Bruunbjergs enke, Jørgen Colling, Albrecht Nielsen, Peder Bonde, Peder Sørensen, Søren Michelsen, Anders Skræder, Mette Marie Eichs datter, Jens Hørup, Jacob Larsen, Anders Rasmussen Hedegaard, Rasmus Larsen, Christen Steensgaard, Niels Steensgaard, Niels Pedersen, Jens Jensen, Poul Mortensen, Søren Brun, Mads Bunde, Lars Thomassen, Christen Lassen, Peder Jacobsen, Jens Nielsen, Jens Mikkelsen, Christen Eistrup, Peder Randrup, Jens Wam
Kragelund, Viborg amt, Tegnet ?, kopieret 1812, opdateret 1816
Hans Jensen Borregaard, Jens Christensen, Niels Pedersen Ruuskjær, Peder Mortensen, Nicolai Stabel, Peder Sørensen Smed, Christen Jørgensen, Christen Vestergaard, Christen Christensen, Christen Christensen Møller, Lars Gregersen, Anders Pedersen, Niels Olesen, Søren Rasmussen, Lars Larsen, Jens Jensen, Jens Pedersen, Peder Hamen, Christen Pedersen, Ole Nielsen, Mads Madsen, Rasmus Sørensen, Niels Jensen, Peder Nielsen, Peder Nielsen Steenholt, Mads Albretsen, Søren Nielsen, Niels Jensen Ryedahl, Jens Knudsen, Niels Hansen, Poul Mortensen, Peder Agerskov, Jens Nielsen, Laurs Svenningsen, Laurs Laursen, Skolelære Christen Jensen, Christen Aastedsen, Jørgen Hansen, Jacob Sørensen, Daniel Frederiksen, Niels Christensens enke, Thøger Pedersen Velling, Niels Christensen Ylleborg, Jens Andersen, Michel Michelsen Herholt, Jesper Christensen, Niels Christian Jensen Ravn, Niels Laursen, Mogens Andersen, Mouritz Andersen
L
yngby i Sporup sogn, Tegnet ?, opdateret ?
Christen Nielsen, Rasmus Rasmusen, Rasmus Laursen, Søren Christensen, Søren Rasmusen, Niels Christensen, Christen Bierregaard, Simon Laursen, Christen Jensen, Jens Christensen, Jens Nielsen, Anders Sørensen, Ove Ernst, Niels Rasmussen, Thomas Nielsen, Christen Larsen, Laurs Christensen, Jens Caspersen
Lyngby sogn i Aarhus Amt, Tegnet ?, opdateret 1816
Ladefoged Niels Nielsen, Anders Erichsen, Mads Michelsens enke, Peder Nielsen, Peder Sørensen, Jens Sørensen, Søren Nielsen, Johan Rasmussen
L
øgager, Tegnet 1794, opdateret 1817
Søren Enevoldsen, Jens Christensen, Søren Eriksen, Søren Christensen (Boskovgaard), Anders Andersen, Hendrik Klemsen?, Mads Hansen, Christen Nielsen (Rønbjerg), Frants Jørgensen, Jørgen Pedersen, Christen Sørensen, Niels Christensen, Christen Pedersen, Hans Jensen, Andreas Jensen, Rasmus Andersen, Anders Hansen

Kongens Tisted og de nærmeste nordlige marker omkring år 1800

Byer begyndende med M og derefter

Mejlby, Brorstrup sogn, Tegnet 1795, opdateret 1814
Læs navnene på siden Mejlby-folk omkring.
Nøragergaardejerlav i Durup sogn, Tegnet ?, opdateret 1815
Anders Larsen, Søren Pedersen, Jens Sørensen, Jens Bisgaard, Peder Poulsen, Christen Michelsen, Niels Christensen Bak, Jens Sørensen Bak, Erich Nielsen, Mathias Wasard, Provst Winther, Nicolai Nielsen, Peder Jensen, Jens Christensen, general krigscommisair Schuckardt
Pjedsted, Tegnet 1820, opdateret ?

Peder Nielsen [8], Niels Christensen [7], Jens Madsen Møller [28], Hans Hansen Elkjær [12 + 24a], Andersen Ladegaard [13a], Buhl [22 + 31], Peder Hansen [5], Laurs Holgersen [22], Jørgen Madsen Basse [6], Peder Clausen [25], Anders Thomsen [26], Ebbe Carlsen [18], Søren Nielsen [16a], Anders Jensen [31a], Anders Hansen [18a], Jens Nielsen [19], Peder Sørensen [29], Jørgen Thomsen [21a], Jens Jepsen[17], Hans Larsen [20], Niels Nielsen[14], Henrick Sørensen Smed [38], Søren Væver [30], Hans Pedersen [20], Hans Jørgensen [23b], Lars Boberg? [15c], Bolvig - Karensdahl [27], Gammelbye Mølle [28]
Randrup i Gassum sogn, Tegnet ?, opdateret ?
Christen Madsen, Anders Christensen, Christen Nielsen, Christen Jensen, Ole Christensens enke, Skolelærer Hans Jespersen, Anne Christensdatter
Rejstrup, Tegnet 1789, opdateret ?
Anders Christensen, Niels Gregersen, Christen Christensen Terp, Simon Christensen, Jens Jensen, Jens Thomasen, Gregers Christensen, Thomas Jensen, Peder Madsen, Niels Mouritsen, Jens Andersen
Røgen, Tegnet 17?, opdateret 1816

Mads Sørensen, Jens Michelsen, Lars Larsen, Lars Jensen, Niels Pedersen, Jens Pedersen (17?), Jens Christensen (1816), Søren Jørgensen, Jens ? (17?), Jens Pedersen (1816), Poul Nielsen, Peder Christiansen, Christen Mogensen (1816), Hans Nielsen Thyboe, Thorkil Hansen, Anders Sørensen, Peder Jensen
Rørbæk, Gislum H, Tegnet (før 1787?), opdateret 1814
Læs navnene siden Andre folk før 1810.
Saksild, Tegnet 1794, opdateret ca. 1817
Jens Nielsen Bisgaard, Laurs Stalling, Joachim Laursen,Jens Pedersen, husmand Jørgen Nielsen, husmand Peder Sørensen, husmand Niels Nielsen, Søren Jørgensen, Jørgen Ohlesen, Stephen Pedersen, Christen Laursen, selveier Ole Nielsen, selveier Peder Jensen, selveier Jens Jensen, selveier Rasmus Simmonsen, Erich Smed, Simon Nielsen, Rasmus Sørensen, Laurs Norup, Niels Simonsen, Jens Michelsen, Rasmus Rasmussen, Christian Bennechov, Niels Bertelsen (1817), Hans Simonsen, Hans Rasmussen, Rasmus Olesen, Rasmus Hansen, Christen Erichsen, Rasmus Thuesen (1794), Niels Jensen (1817), Søren Thuesen, Peder Bonde, Niels Smed, Niels Nielsen Ibsen, Erich Jensen (1817), Thomas Erichsen (1817), Erich Sørensen,
Sem, Tegnet 1798, opdateret ?
Gårdmænd: Jens Kræmer, Søren Jensen, Niels Fidler, Rasmus Nielsen, Hans Jensen, Jens Lindkier, Laus Svendsen, Christen Lausen (Laursen), Mikkel Nørgaard, Søren Christensen, Jens Nørgaard, Peder Finnesen, Ole Maegaard, Ole Nielsen, Laus Maegaard, Jens Christensen, Peder Andersen, Mads Rasmussens enke

Husmænd: Mikkel Andersen, Niels Rytter, Anders Jensen, Dorthe Maegaards, Niels Poulsen, Jens Smed, Anders Huul, Anne Maegaards, Mads Snedker, Maren Pebers, Christen Skrædder
På kortet i øvrigt: Jens Hansen Brat, Rasmus Nielsen, Peder Jespersen, Niels Pedersen, Anders Olesen, Christen Pedersen

Simested, Tegnet 17?, opdateret 18?

Læs navnene siden Red Simested.
Skrødstrup, Tegnet ?, opdateret ?
Anders Brøndum, Jørgen Christensen, Morthen Pedersen, Christen Andersen, Ole Andersen, Jens Nielsen Waade, Niels Jensen, Mads Jensen, Søren Pedersen, Christen Christensen Gierde, Rasmus Sørensen, Søren Sørensen, Jens Nielsen, Niels Nielsen Bødker, Christen Bendsen, Christen Madsen, Christen Jensen Skræder, Gregers Andersen, Søren Trinderup, Søren Christensen, Peder Jensen Skræder, Jens Nielsen Møller, Anders Olsen, Jens Pedersen, Niels Nielsen Knap, Christen Jensen Nørgaard, Ove Jensen, Jens Sørensen, Niels Christensen True.
Svenstrup ved Mariager, Tegnet 1816, opdateret 181
6
L
æs navnene på siden om Niels Nielsen Meilby.
Svindinge, Tegnet 1804, opdateret ca. 1815
Rasmus Stæhr, Johannes Jensen, Adam Blangstrup, Hans Madsen, Mads Hansen, Jørgen Knudsen, gamle Lars Larsens enke, Rasmus Christensen, Christen Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Rasmus Nielsen, Niels Sonnesen, Hans Jørgensen, Steffen Hansen, Anders Rasmussen, Hans Pedersen, Christen Jakobsen, Claus Larsen, Peder Pedersen, Anders Andersen, Hendrich Nielsen, Jens Hendrichsen, Anders Jepsen, Thomas Rasmussen, Lars Hansen, Andreas Kok, Thomas Johansens enke, Rasmus Poulsen, Poul Rasmussen, Hans Rasmussen, Lars Rasmussen, Lars Pedersen, Peder Larsen, Peder Hansen, Sone Rasmussen, Niels Larsen, Peder Jensen, Niels Madsen, unge Lars Rasmussen, Jørgen Poulsen, Lars Simonsen, Hans Ericksen, Morthen Bødker, Søren Jensen.
Torslev i Vendsyssel, mellemste del (Tyrrestrup og Torslev kirke), Tegnet ?, opdateret 1813
Læs navnene på siden Sagn og Folk på tværs.
T
orslev i Vendsyssel, nordøstlige del (Vang), Tegnet ?, opdateret 1813
Læs navnene på siden Sagn og Folk på tværs.
T
orup i Simested sogn, Tegnet 17?, opdateret 1815
Læs navnene siden Red Simested.

True i Svenstrup sogn, Tegnet ?, opdateret 1816
L
æs navnene på siden om Niels Nielsen Meilby.
Viuf, Tegnet 17?, opdateret 1821

Niels Bom, Niels Ravn, Søren Kyed, Jeppe Thomsen, Hans Nielsen, ? Ingwersen, Rasmus Nielsen, Jens Jessen [kortet er desværre af rigtig dårlig kvalitet]
Voldby ved Hammel, Tegnet 1786, opdateret 1816
Jørgen Sørensen (1786), Knud Sørensen (1816), Anders Byriel (1786), Anders Andersen (1816), Niels Jensen (1786), Jeppe Nielsen (1816), Jens Larsen (1816), Christen Laursen (1786), Hans Nielsen (1786), Anders Andersen (1786), Jens Rasmussen (1786) Niels Nielsen (1786), Jens Mogensen (1786), Rasmus Jørgensen (1786), Knud Sørensen (1786), Thomas Sørensen (1786), Christen Larsen (1786), Niels Thomasen (1786), Niels Jensen Østergaard (1816), Kasper Skouman (1786), Jens Jensens enke (1816), Jens Pedersen (1786), Anders Andersen Svensen, Niels Nielsens enke, Christen Christensen, Christen Pedersen, Jørgen Andersen, Daniel Schellup, Povel Nielsen Østergaard, Simon Jørgensens enke, Søren Andersen, Niels Jepsen, Jørgen Fog
Ørrild, Tegnet 1816, opdateret ?
Poul Sørensens enke, Jens Poulsen, Søren Sørensen, Anders Christensen Webbestrup, Jens Willesen, Anders Nielsens enke, Niels Christensen, Christen Gram, Anders Kollerup, Anders Gram
Husmændene: Christen Jensen, Thomas Jensen
Øster Bjerregrav, Tegnet 1783, opdateret 1819
Hans Hansen, Niels Rasmussen, Niels Gassings enke, Niels Jensens enke, Jens Nielsen, Jens Laursen, Christen Nielsen Weirum, Christen Jacobsen, Anders Andersen, Mads Collings enke, Anders Jensen, Christen Eriksen, Anders Sørensen, Jacob Larsen, Jens Sørensen Bødker, Jens Tind, Mons Nielsen, Peder Giermandsen, Peder Andersen, Peder Pedersen, Peder Jensen, Hans Nielsen, Jens Christensen Sørensen, Peder Svendsen, Peder Smed, Niels Pedersen, Peder Bugge, Jens Larsen Løvet, Jacob Pedersen, Christen Larsen, Jens Larsen, Jens Christensen Trap, Poul Eriksen, Anders Christensen, Anders Villadsen, Søren Christensen, Peder Christensen Svendsens enke, Peder Pedersen Wammen, Niels Andersen, Peder Andersen, Christen Sørensen Skov, Niels Nielsen Høgh, Søren Pedersen, Thomas Jacobsen, Christen Hedegaard, Ole Andersen, Jonas Thomasen, Peder Rasmussen, Jens Pedersen Søager, Anders Madsens enke, Mads Pedersen Qvorning, Vogn Hansen, Christoffer Svendsen, Anders Christensen Venning, Peder Andersen Villadsen, Niels Madsen, Knud Larsen, Anders Jørgensen, Mikkel Gassing, Anders Nielsen Brøndum, Christen Hiulmand, Præsten Brandt, Præsten Bruun
Ø
ster Brønderslev, Tegnet 1802, opdateret 1814
Søren Jensen, Niels Christensen, Poul Laursen, Peder Laursen i Hvilshøi, Jens Pedersen i Hvilshøi, Søren Overgaard, Niels Michelsen, Morten Christensen, Christen Lauridsen, Ole Smedegaard, Heile Sørensen, Peder Sørensens enke, Jørgen Jensen, Peder Olesen Rix, Anders Nielsen, Tomes Christensen, Christian Mikkelsen, Anders Jørgensen, Rasmus Madsen, Ole Christian Andersen, Jens Madsen, Christen Jensen, Søren Christensen, Christen Sørensen, Jens Jensen, Christen Laursen, Jens Christian Christensen, Niels Sørensen, Isak Bastholm, Niels Rix, Kield Smeds enke, Eskild Sørensen, Michel Nielsens enke, Jens Hansen, Niels Hansen, Christian Pedersen, Jens Jacobsen, Bodel Olsen, Otte Jensen, Johannes Jørgensen, Willads Nielsen, Niels Villadsen, Laurs Jespersen, Thomas Nielsen, Lars Ovesen, Søren Pedersen, Søren Andersen, Christoph Jensen, Morten Smed, Clemmen Jensen, Søren Poulsen, Heile Christensen, Jacob Laursen, Lars Jespersen, Niels Stephensen i Hvilshøi, Christen Jensen Vibsig, Bertel Nørgaard, Christen Pedersen Norges enke, Jeppe Jensen, Christen Bodelsen, Niels Jensen Dyrlæge i Hellum,

Eksempler på stednavne på matrikelkortene fra 1814

Det ville kræve et meget stort stykke arbejde at registrere alle stednavnene på de fantastiske kort fra 1814, og på nogle af dem findes navnene ikke, mens de næppe kan læses på andre. Så her er kun nogle eksempler på nogle af de byer, hvor navnene er og kan læses. Disse sjove stednavne er fra hhv. Brorstrup og Mejlby:

Brorstrup

Sønder Aaes Enge, Tyknet, Wester Junks Høy, Øster Junks Høy, Røllerne, Fiorten Enge, Fiorten Enges Skalde, Ulv Gravene, Fællens Damme, Fielle Kieret, Trane Krogen, Trae Skalden, Sund Siig, Smaarup Stie Agre, Hiords Høy Agre [=Brorstrup kirke], Aalbierg Heede, Lergravs Heeden, Øster Heede, Huus Øster Agre, Dam Agre, Kirke Weir Agre, Bianerne, Aarsgiøde, Sibiskiers Agre, Fastie Blokker, Præstvei Agre, Stoiberg Agre, Sandvey Agre, Hiords Høy Mose, Bors Mose, Kylling Blok, Sals Bierg Agre, Lykkens Agre, Kringel Bak Kiær og Sibi Huuse

Mejlby

Holms Lod, Mynders høi heede, Trindkier, Trehøis heede, Grys høi Skald, Roukieret, Ræfshale, Skiegges høi Skald, Tue kieret, Ild agre, Due sig agre, Dimp agre, Lille Bianning, Gied kier, Mied-blom, Mied-agre, Trold røgel, Hund høis heede, Hund høis blokker, Lang Dus agre, Breining, Elles høi bierg, Toft bak agre, Møgel agre, Nør heede, Kild bek, Stakkels heede, Stakkels blok, Deilbierg agre, Skindels høi agre, Skindels moes, Lang agre, Blærer, Nordre ager høi, Sønder ager høi, Smaa Elleshøis agre, Allereens agre, Manbierg, Brune bak, Ind høis heede

De gamle landsbyer i Vejle Amt

Foruden Viuf og Pjedsted, som afbildedes i 1700-tals versioner andre steder på denne hjemmeside, findes der i gamle årbøger en del andre landsbyer, som er kortlagt, og nogle gange med gårdmandens navn. Denne del prøver at holde rede på, hvilke andre landsbyer man kan finde materiale om før folketællingerne.

I Vejle Amts Aarbøger 1914 afbilledes 1 landsby: Skærup


Kort over gårde i Skærup 1756: Kortet viser placeringen af 14 gårde. Følgende navne er på kortet eller omtales:
Østergaard, Oluf Jensen, Abraham Jensen, Mads Jakobsen Buhl, Ditlev Markussen, Qvistgaard, Skærupgaard (Bone Falck), Munkgaard, Annexgaard (Jes Pedersen), Thomas Gregersen, Hans Nikolajsen, Niels Solberg, Peder Sørensen Qvist, Damkærgaarde, Zønnike Møller, Markus Ditlevsen, Christen Pedersen Qvist, Hans Nielsen, Christen Jakobsen, Peder Nielsen Ladegaard, Hans Hansen, Christen Pedersen Sloth

I Vejle Amts Aarbøger 1915 afbilledes 3 landsbyer: Trelde, Børup og Bramdrup

Kort over gårde i Trelde 1775: Kortet viser placeringen af 22 gårde og huse. Der sættes kun navn på 3 af disse: Jørgen Pedersen, Jens Nielsen og Søren Hansen. Der henvises dog til Koldinghus Jordegods fra 1765, der indeholder følgende navne: Hans Sørensen, Hans Jørgensen, Niels Nielsens enke, Søren Sørensen, Niels Pedersen, Povl Pagh, Hans Jørgensen, Bertel Madsen, Niels Sørensen, Jens Hansen, Jep Hansen og Jens Nielsen, Lauge Hansen, Søren Hansen, Niels Laursen, Jens Sørensen, Søren Hansen og Søren Sørensen Huusmand.

Kort over gårde i Børup 1772: Kortet viser placeringen af 11 gårde og 1 uden nummer. Beboerne er: Søren Neelsen (Nielsen), Peder Skov, Lars Neelsen (Nielsen), Jens Sørensen, Anders Pedersen, Christen Mau, Lars Thusen, Hans Thamsen, Paul Christensen, Morten Christophersen, Søren Paaske.

Kort over gårde i Bramdrup by 1773: Kortet viser placeringen af 15 gårde, hvoraf flere er dobbeltgårde, og der er derfor mere end 15 familier. Disse er: Jeppe Thuesen, Mads Hansen Skov, Morten Jensen, Jens Gregersen, Niels Hansen, Hans Andersen Paaske, Hans Christensen, Hans Hansen eller Thomsen, Lars Poulsen Post, Hans Stephensen, Hans Nielsen, Søren Jepsen, Peder Assbølle Foget, Jens Pedersen den ældre, Hans Poulsen i Strandhuse, ?, Hans Maug

I Vejle Amts Aarbøger 1916 afbilledes 4 landsbyer: Egtved, Bølling Mark, Fuglsang Mark og Høllund Mark

Kort over gårde i Egtved by 1773: Kortet viser placeringen af 10 gårde. 1) Niels Larsens købt på aktion 1765, 2) dobbeltgården med Hans Nielsen og Søren Jensen Seidelin, som Hans Nielsen købte ud, 3) Hans Nissen, 4) Jens Germandsen, solgt 1773 til præsten,  5) Anders Eliasen/Jep Andersen (søn) og Jens Nielsen (svigersøn), 6) Anders Pedersen, 7) byens største gård: Jørgen Jensen, 8) Simon Jensen (Krogaard), 9) Christen Hansen / Salg 1773 til Palle Jensen
Kort over gårde i Bølling Mark 1780: Kortet viser placeringen af 7 gårde: Hans Roed, Lars Madsen, Jørgen Nielsen, Povel Mogensen, Jens Haar, Povel Pedersen og Jens Povelsen – Bemærk Bølling brændte i 1685, og retssagen beskrives i forbindelse med kortet.
Kort over gårde i Fuglsang Mark 1780: Kortet viser placeringen af 3 gårde: Peder Andersen, Niels Nielsen, Christen Ebbesen

Kort over gårde i Høllund Mark 1774: Kortet viser placeringen af 3 gårde og 1 hus: Povel Prebensen, Preben Hansen, Mads Erichsen og Anders Pedersen
I Vejle Amts Aarbøger 1917 afbilledes 1 landsby: Erritsø

Kort over gårde i Erritsø by og sogn 1773: Kortet viser placeringen af 28 gårde, 8 boel og 7 huse: A. Christensen, Chr. Pedersen, Laue Pedersen, N. Mikelsen, Ignatius Pedersen, H. P. Bundgaard, Iver Rasmussen, Bertel Frantzen, Søren Nielsen, Thomas Madsen Kragh, Søren Nielsen Spillemand, Peter Thuesen, Peter Hansen, Mikkel Thomsen Holt, Christen Sørensen, Ude Hansen, Jens Nielsen Krag, Carl Lindam, Jep Nielsen Bjerre, P. Andersen, N. Thomsen, Jens Hansen Ravn, H. H. Piilboe, J. N. Nyboe, M. Faugaard, J. Faugaard, Jens Nielsen Aars, Rasmus Hansen Holm, Peder Elkiær, Anders Ditlevsen, Niels Pedersen Hougaard, Hans Hansen Høg, Hans Nielsen Hovgaard,Ofve Pedersen, Bertel Pedersen, Thomas Hansen, Niels Nielsen Elkjær, Peder Nielsen Bjærg, Thomas Nielsen Bjærg, Niels Laursen, H. Simonsen, Lauge Nielsen, H. N. Laasen, Søren Paallesen, Mads Nielsen, Baltzer Johansen Vejer, P. Hansen, Gert Andersen og Rasmus Jensen

Kort over gårde i Harte 1788: Kortet viser placeringen af 11 gårde: Tulle Iversen, Christen Hansen, Jacob Jørgensen, Mathias Johansen, Johan Mathiasen, Niels Nielsen, Hans Larsen, Søren Pedersen, Søren Jensen, Iverboels enke og Søren Knudsen.

Skibsted sogn 1791

A C Ertbøll-Nielsen skriver i artiklen Fra hoveriets dage i Fra Himmerland og Kjær Herred 1912 til 1914 om Randrup Hovedgaard i Skibsted sogn. Gården bliver solgt på auktion den 17. juli 1786, og 5 år efter, den 24. juni 1791, udfærdiges der nogle efterretninger på 48 sider. Efterretningerne indeholder en fortegnelse vedrørende hovbøndernes hjemlige forhold. Deres navne er følgende:


I Lyngby 1791: Laurs Pedersen Bak, Laurs Povlsen, Kristen Kristensen Skibsted, Anders Pedersen Kær, Kristen Jensen Juul, Jens Jensen Juul, Kristen Nielsen Bundgaard, Søren Kristensen, Peder Kristensen Smed og Kristen Kristensen Tisted.
I Torup 1791: Jens Andersen, Klemen Sørensen og Kristen Kristensen Vestergaard
I Skibsted 1791: Niels Jespersen, Knud Madsen Kær, Jens Sørensen, Kristen Nielsen Nørgaard, Niels Kristensen Lang, Niels Andersen, Anders Sørensen Rytter, Mads Sørensen Nørgaard, Peder Pedersen, Kristen Kristensen Hvidbjerg, Peder Kristensen Nørgaard, Søren Mouritsen, Laurs Knudsen Kær, Jens Kristensen Tvorup, Kristen Bertelsen og Jens Mogensen.

Bymænd i Vokslev 1779

Hofmand Bang skriver i artiklen Et grandebrev om byloven i Fra Himmerland og Kjær Herred 1912 til 1914. Grandebrevet, som blev udfærdiget for Vokslev by af I. Schougaard, er underskrevet den 30. juli 1779.
Følgende bymænd i Vokslev skriver under:
Peder Sørrensen, Jens Anderssen, Niels Jensen Torup, Peder Nielsen, Peder Pedersen, Poel Ollesen, Frandz Christensen, Anders Christensen, I. C. S. Smed, Niels Pedersen og Søren Christensen. Desuden har 3 sat initialer uden at deres navne skrives ved dem: H.I.S.O, S.I.S og C.I.S.T
Læs årbogen på biblioteket, hvis du vil læse mere om denne begivenhed i Vokslev 1779.

Vedtægts-Breve fra 1740’erne i Kollerup

I Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, II. Bind, 1868 til 1869, offentliggøres artiklen To Vide og Vedtægts-Breve fra 1740’erne, og de er fra Kollerup i Hanherred.


Brevene er undskrevet af Kollerup bys beboere, og der er følgende underskrifter på brevene:
Jens Sørensen, Michel Justsen, Christen Nielsen, Fridrich Christensen, Michel Andersen, Christen Kier, Anders Jenssøn, Michel Pedersen Skræder, Søren Skræder, Laurs Madsen, Iver Christensen, Peder Christensen Børglom, Christen Christensen og Kiersten Pedersdatter.

Videbrevet fra Lindved 1747

J. Carl Christensen skriver en artikel om videbrevet fra Lindved i Vejle Amts Aarbog 1931. Videbrevet bliver underskrevet af byens mænd den 1. maj 1747. Du vil således kunne finde følgende underskrifter på dette dokument:

Peder Sørrensen\: Iver\: Sørensen, Niels Ziangsen, Sørren Lauridtzsen, Thomas Pedersen, Christen Nielsen, Peder Sørensen Tyboe, Christen Laursen, Christen Peders[en]:, Mickel Jepsen, David Christensen, Jesper Sørensen, Thomas Hansen, Peder Pedersen og Anders Jørgensen.

Videbreve fra Hyllerød, Tørring og Hygum

I Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1899-1900, skriver Thomas Søegaard om videbreve i artiklen Nogle Vider og Vedtægter fra det 17de og 18de Aarhundrede. De interessante i denne sammenhæng er:

I Hylleraad [Hyllerød ved Hornsyld] den 8. juli 1674 underskrives vide og vedtægter for Skierrildgaards bønders og tieneres sletmænds-laug. Søegaard skriver, at dokumentet har 28 ”underskrifter”, hvoraf de 7 er skrevet med egen hånd. Så hvis du har forfædre omkring Skerrildgaard fra perioden, kan det måske være værd at undersøge dokumentet.

Der er også udfærdiget et vide og vedtægtsbrev for Tørring den 29. oktober 1765. Søegaard skriver, at dette har 30 underskrifter, deriblandt sognefogedens, de 4 Fjerdingmænds og 4 medhjælpers. Bonden Laurids Gransgaard underskriver ikke brevet, da han er imod disse vedtægter. Så folk med forfædre i Tørring i 1765 bør naturligvis være interesseret i brevet.

Endeligt skriver Søegaard, at der for Hygum [i Vandfuld Herred] er et videbrev dateret den 25. februar 1766. Dette skulle indeholde 34 underskrifter. Dette videbrev findes i Skodborg og Vandfuld Herrreders Justitsprotokol under den 7. august 1766, da det blev fremlagt til læsning denne dag.

Udstykningsforretningen for Dall i 1795 med underskrifter

I fra Himmerland og Kjær Herred 1941 skriver Kr. Værnfelt i artiklen Lidt Himmerlandshistorie en del om Dall, og der er et kort fra 1795.

Udstykningsforretningen for Dall finder sted den 4. juni 1795, og den nedfældes den 4. august 1795. Dokumentet underskrives af følgende mænd i Dall:
Pentz.  Mouritz Mørch.  Theil.  Friderich Wesenberg.
Peder Madsen, Søren Nielsen, Thor Christensen, Peder Mørch, Niels Madsen, Morten Andersen, Søren Jensen, Jens Christensen, Christen Mortensen, Lars Christensen, Jens Jepsen og Søren Jensen

Peder Madsen har matrikel 14 (Sønder Findelstrup), Søren Jensen matrikel 12 (Nørre Findelstrup), Lars Vestergaard (Christensen) matrikel 4 (Vestergaard), Jens Jepsen har matrikel 5 (Jepgaard), Thor Christensen matrikel 6, Søren Nielsen matrikel 3 (Skudshale), Niels Madsen matrikel 7, Søren Jensen Bentsen matrikel 8 (Dalgaard), Morten Andersen matrikel 9 (Boelet), Jens Christensen matrikel 10 (Østergaard), Christen Mortensen matrikel 13 (Mellem Findelstrup), Peder Mørch matrikel 11 (Søndergaard), Jens Larsen er husmand og har Kirkehuset.
I artiklen fortæller Værnfelt også en del om de forskellige gårdes historie og deres ejere tilbage til år 1600 eller før.

Grandebrevet fra Søndertranders med underskrifter 1758

D. H. Wulff skriver om grandebrevet fra Søndertranders i Samlinger til Jydsk historie og Topografi, V bind, 1874. Selve grandebrevet er fra 1758, og det underskrives af byens mænd.  Der er altså følgende underskriver fra Søndertranders 1758:

Laurids Romdrup, Laurids Krag, Jakob Sørensen, Bertel Jensen, Jens Jensen Urt, Christen Nielsen, Peder Krag, Anders Gleyborg, Christen Smid, Jens Krag, Christen Jensen, Peder Smed, Mads Gug, Bertel Nielsen, Niels Christensen, Poul Christensen, Anders Jensen, Jens Boelsmand, Jens Bromand, Peder Sneystrup, Jens Jensen, Laurids Guldbæk og Christen Gadmand.

Nogle navne, der kan læses i Skifteforretninger fra Viborg stiftsamt

På www.sa.dk finder du under på forsiden Skifter, klik på Skifter, hele landet, og søg på Viborg Stiftsamt. Her findes skifter efter selvejergårdmænd og andre godtfolk fra 1698 til 1808. Her er nogle eksempler:


Opslag 3: Den 30. juni 1790: Anne Jensdatter, som var gift med selvejer Peder Laursen af Hinnerup, er død. Børn: Søn, Anders Pedersen 22 år, søn, Jens Pedersen, 19 år, som tjener hos købmand Rasmus Mørch i Aalborg, datter, Dorthe Pedersdatter, 25 år, som tjener på Nørkaagaard i Thy, datter, Anne Pedersdatter, 16 år. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Nielsen og Jens Jacobsen, begge gårdmænd i Hinnerup by. Værge for umyndige børn er selvejer Morten Christophersen af Hinnerup. Underskrifter fra Severin Møller, Peder Laursen, Anders Pedersen, Morten Christophersen, Hans Nielsen og Jens Jacobsen. Tilsynsværge for umyndige børn er nu selvejer Jens Jensen Aagaard af Thorning.
Opslag 10: Den 7. august 1800: Selvejergårdmand Søren Andersen af Rogenstrup i Fiskbæk sogn er død. Enken er Inger Pedersdatter. Børn: Datter, Maren Sørensdatter, 8 år, søn, Peder Sørensen, 3 år. Lavværge for enken er Hans Pedersen af Rogenstrup, og Søren Andersens bror, Mads Andersen, som er selvejergårdmand i Rogenstrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Clemmensen [Clemendsen] af Løgstrup i Fiskbæk sogn og lægdsmand Christen Pedersen af Fiskbæk. Der er en fordring i form af en obligation fra Hans Laursen Kvols [skrevet Qvol] dateret 22. juni 1797 samt en fra Christen Madsen af Kølsen Mølle [skrevet Kiølse Mølle] for penge, som enken havde lånt. Der er også fordringer fra Niels Clausens enke, Christen Knudsen af Hjarbæk, Bøgils Christensen af Hjarbæk, Anders Bertelsen af Skals, Christen Pedersen af Fiskbæk, Mads Andersen af Rogenstrup, ungkarl Peder Hansen af Rogenstrup, hr. Taiborg af Vorde, Albreth Pedersen af Borup, Christen Nielsen af Sønder Ørum, Søren Nielsen af Nyeb?, købmand Kuge og Hyppendahl af Viborg, Christian Giørup og Niels Giørup af Viborg, købmand Clem af Viborg, Lars Bach af Kvols og ungkarl Jens Jensen af Kølsen. Der er nu et dokument omkring Erik Jensen Rødding dateret den 31. maj 1795.

Opslag 14: Den 30. april 1795: Anne Christensdatter, som var gift med Christen Bram i Viborg, er død. Børn: Søn, Thomas Christensen Bram, 3 år [1792], søn, Christen Christensen Bram, 2 år [1793]. Annes stedfar er Morten Nielsen Hemmed. Værge for umyndige børn er Morten Stampe. Vurderingsmænd: Christen Windelev og Jørgen Balling af Viborg. Christen Brams skøde er dateret den 27. maj 1791 efter Lars Koch, og jorden er på 4 ager. Morten Jensen Bager overtager vist halvdelen af jorden. Der er gæld til Niels Grauballe, Christen Ostenfeldt, Mogens Bisp, Peder Skrædder i Grols, Jacob Stampe, Jacob Billedhugger, Harild Sindahl, købmand N. Giørup og Christen Brams mor. Der er overskud i boet, som deles mellem enkemanden og de to sønner. Drengene kan modtage deres arv, når de fylder 25 år.


1808-1809 Bind 2:
Opslag 181 - 1808: Selvejer-husmand Søren Christensen Lindgaards afdøde hustru, Birthe Knudsdatter [fra Nørre Vinge], i Mammen sogn. Børn: Marie Kirstine Sørensdatter, 6 år, Else Sørensdatter, 3 år, og Kirsten Sørensdatter, 1 måned. Lavværge: Niels Pedersen Sthaun. Vidner: Sognefoged Ole Jensen Audsgaard og gårdmand Rasmus Erichsen. Nævnes: Jens Knudsen i Nørre Vinge, Jens Laursen af Lee, Rasmus Saabye fra Broe Mølle og Anders Hvass i Mammen. Underskrives af Søren Christensen Lindgaard, Niels Pedersen Skaun, Ole Jensen og Rasmus Ericsen. 2. gang desuden af Rasmus Saabye og Jens Laursen [med initialer] samt Anders Hvass.
Opslag 184 - 1808: Kiersten Willadsdatter i Resen sogn efter selvejergårdmand Wisti Larsen. Børn: Karen Wistisdatter med Jens Madsen i Kiergaard i Flye. Sognefoged Niels Jensen i Resen, og gårdmand Niels Jensen i Resen. Nævnes Ole Larsen i Koldkur [i Resen sogn] og aftægtsenke Karen Jensdatter i Sterm-bondegården samt Wisti Jensen i Danberg. Underskrives af Niels Jensen og Niels Jensen Agerbæk. 2. gang af Wisti Larsen, Jens Jensen, og ? Bøggild.
Opslag 189 – 1808: Afgangen tjenestekarl Jens Nielsen i Sundstrup [i Uldbjerg sogn]. Hans bror er Niels Nielsen i Sundstrup. Arvinger:
Bror Christen Nielsen i København – er afdød og har efterladt børn,
Søster Anne Nielsdatter, nu enke, til huse hos Anders Pedersen i Uldberg Østergaard i Uldberg sogn,
Bror boelsmand Jacob Nielsen i Sønder Onsild,
Søster Inger Nielsdatter, gift med Christen Nielsen, gårdmand i Foulund – er død og har efterladt 2 drenge og 4 piger, Niels Christensen, Anders Christensen, Kathrine Christensdatter, Karen Christensdatter, Maren Christensdatter, Bodil Marie Christensdatter,
Søster Kirsten Nielsdatter, gift med skoleholder Jens Schou i Raasted,
Søster Maren Nielsdatter, gift med Hendrich Beier ved sukkerrafinaderiet i Randers,
Bror husmand Niels Nielsen i Sundstrup.
Til stede husmand Niels Mortensen i Sundstrup og gårdmændene Christen Pedersen og Laurs Pedersen af Sundstrup. Underskrives af Niels Nielsen, Niels Mortensen, Christen Pedersen og Laurs Pedersen.

Benny Hasen 07.02.2015 20:55

Jeg har netop Kigget i Hammel Sogn, der er en Peder Mogensen ud for nummer 10; men da gården han Fæster i 1800 er udflyttet; kan man ikke se hvor den lå i 1816.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...